Pensia comunitară: actele necesare pentru înscrierea la pensie în cazul românilor din UE

În cazul românilor care au lucrat în străinătate, pentru stabilirea drepturilor de pensie pentru limită de vârstă, anticipată, anticipată parțială, de invaliditate și de urmaș, persoana îndreptățită se adresează unei singure instituții, cererea depusă fiind astfel valabilă pentru toate instituțiile la legislația cărora persoana respectivă a fost supusă.

Prezentăm mai jos condițiile de acordare a pensiei comunitare:

 • cererea de pensie, însoţită de documentele doveditoare, se depune la instituţia de asigurări sociale de domiciliu; aceasta va transmite în celălalt stat documentele necesare în vederea stabilirii drepturilor de pensie ;
 • comunicarea între instituții se face prin intermediul formularelor de legătură;
 • la stabilirea drepturilor de pensie se au în vedere perioadele de asigurare realizate în ambele state iar drepturile se acordă proporțional cu perioada realizată în fiecare stat.

Conform CNPP, actele necesare pentru înscrierea la pensie în cazul românilor care locuiesc pe teritoriul unui alt stat membru UE, sunt următoarele:

Actele necesare pentru înscrierea la pensia pentru limită de vârstă, anticipată, anticipată parțială

 • formularul de cerere E 202 ;
 • formularul E 207 ;
 • declarația pe propria răspundere ;
 • copie după actul de identitate românesc – dacă dețin dubla cetățenie sau dacă au menținut cetățenia română ;
 • carnetul de muncă original sau în copie certificată de instituțiile competente din străinătate ;
 • livretul militar original sau în copie certificată de instituțiile competente din străinătate ;
 • diplomă de studii original sau în copie certificată de instituțiile competente din străinătate sau adeverință din care să rezulte durata normală, perioada studiilor, certificarea absolvirii acestora precum și forma de învățământ;
 • adeverință privind sporurile și adaosurile reglementate prin lege sau prin contractul colectiv/individual de muncă;

Acte necesare pentru înscrierea la pensia de invaliditate

UP SERVICE DESPĂGUBIRI
 • formularul de cerere E 204;
 • formularul E 207;
 • documente si rapoarte medicale pentru a determina gradul de invaliditate;
  declarația pe propria răspundere;
 • copie dupa actul de identitate românesc – dacă dețin dubla cetățenie sau dacă au menținut cetățenia română ;
 • carnetul de muncă original sau în copie certificată de instituțiile competente din străinătate;
 • livretul militar original sau în copie certificată de instituțiile competente din străinătate;
  diplomă de studii original sau în copie certificată de instituțiile competente din străinătate sau adeverintă din care să rezulte durata normală, perioada studiilor, certificarea absolvirii acestora precum și forma de învățământ;
 • adeverinţă privind sporurile şi adaosurile reglementate prin lege sau prin contractul colectiv/individual de muncă;

Acte necesare pentru înscrierea la pensia de urmaș

 • formularul de cerere E 203;
 • formularul E 207;
 • declaratia pe propria răspundere urmași;
 • adeverinţă de studii (elev sau student);
 • copie dupa actul de identitate românesc – dacă detin dubla cetățenie, sau dacă au menținut cetățenia română;
 • carnetul de muncă original sau în copie certificata de instituțiile competente din străinătate al susținătorului decedat;
 • livretul militar original sau în copie certificată de instituțiile competente din străinătate;
  diplomă de studii original sau în copie certificată de instituțiile competente din străinătate sau adeverință din care să rezulte durata normală, perioada studiilor, certificarea absolvirii acestora precum și forma de învățământ al susținătorului decedat.

Mai multe informații se pot obține de site-ul Casei Naționale de Pensii Publice.