Pensionarii români care au emigrat în străinătate, obligaţi să dovedească de două ori pe an că n-au murit

Pensionarii care au domiciliul stabil în străinătate şi primesc pensia lunară de la Casele de pensii din România vor fi nevoiţi să trimită de două ori pe an autorităţilor un „certificat de viaţă”. Procedura de transmitere va fi stabilită prin ordin al preşedintelui Casei Naţionale de Pensii publice (CNPP), se stipulează în noua lege a pensiilor, informează Adevărul.

Noua lege a pensiilor, supusă dezbaterii publice pe site-ul Ministerului Muncii, obligă pensionarii cu domiciliul stabil în străinătate să informeze de două ori pe an autorităţile din România că încă mai trăiesc.

„Pentru a beneficia de drepturile cuvenite din cadrul sistemului public de pensii, beneficiarii drepturilor băneşti acordate de casele teritoriale de pensii stabiliţi pe teritoriul altor state, denumiţi în continuare beneficiari nerezidenţi, au obligaţia de a transmite semestrial, până cel târziu la data de 31 martie, respectiv până la data de 30 septembrie ale fiecărui an, un certificat de viaţă”, se arată la alin. (5) al art. 102 din noua lege a pensiilor. Procedura de transmitere a certificatului de viaţă se stabileşte prin ordin al preşedintelui CNPP, este prevăzut în următorul alineat al aceluiaşi articol.

Pe de altă parte, legea prevede că beneficiarul va suporta cheltuielile de transfer a drepturilor băneşti

„Cheltuielile generate de transferul în străinătate al prestaţiilor de asigurări sociale, inclusiv comisioanele de schimb valutar, se suportă de beneficiar, cu excepţia plăţilor care intră sub incidenţa Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.113/2009 privind serviciile de plată, aprobată cu modificări prin Legea nr.197/2010, în cazul acestora din urmă comisioanele fiind suportate, proporţional, de către beneficiar şi de către casele teritoriale de pensii. Cheltuielile generate de transferul din străinătate al prestaţiilor de asigurări sociale, cuvenite şi neîncasate, se suportă din bugetul asigurărilor sociale de stat”, prevede actul normativ.

UP SERVICE DESPĂGUBIRI

Legea pensiilor este în dezbatere publică pe site-ul Ministerului Muncii

Proiectul noii legi a pensiilor va rămâne publicat pe site-ul instituției până la data de 20 septembrie iar apoi va intra în procedură parlamentară, de unde va ajunge la președintele țării, care ar urma să promulge legea. Așadar, legea ar urma să fie valabilă din această toamnă.

Până atunci, este bine să citiți textul legii aici, mai ales că ministrul Muncii spune că așteaptă păreri, un feedback din partea cetățenilor care pot spune dacă e ceva greșit sau dacă mai sunt necesare modificări.