Perioada de carantină în Italia, metoda de plată pentru lucrătorii asigurați la INPS și pentru cei din sectorul casnic

Prezentul articol cuprinde informații furnizate de Biroul Ataşatului pe Probleme de Muncă şi Sociale din cadrul Ambasadei României în Italia, la cererea redacției noastre, și vine în sprijinul cetățenilor români care au fost sau sunt obligați să stea în carantină ca urmare a pandemiei de Covid-19.

Cum este plătită în Italia perioada de carantină

- Continuarea după publicitate -

Prin Decretul „Cura Italia” (Decretul lege nr. 18 din 17 martie 2020, convertit cu modificări prin Legea nr. 27/24 aprilie 2020) s-a stabilit acordarea pe durata perioadei în
care un lucrător se află în carantină a aceleiași prestații în bani ca și în cazul concediului medical.

Lucrătorii care au dreptul la concediu medical plătit de către INPS (având asigurările de sănătate aferente plătite către instituția italiană, în acest sens) au dreptul la o indemnizație din partea institutului, pe durata carantinei, perioada respectivă fiind asimilată stagiului de cotizare. Pentru a putea beneficia de respectiva indemnizație, lucrătorul trebuie să prezinte certificatul medical care confirmă perioada de carantină.

Decretul Cura Italia prevede, de asemenea, pentru lucrătorii care au un handicap grav (conform prevederilor art. 3, alin.3 din Legea nr. 104/1992), persoanele cu imunodepresie sau care suferă de boli oncologice ori sunt supuse unor terapii „salvavita”, perioada indicată în certificatul medical este considerată ca și perioada de internare în spital.

- Continuarea după publicitate - UP SERVICE DESPĂGUBIRI

Pe această temă, INPS a emis recent instrucțiuni prin Mesajul nr. 3871 din 23 octombrie 2020.

Personalul casnic și de îngrijire (lavoratori domestici)

Lucrătorii din acest sector nu au dreptul la plata unei indemnizații aferente concediului medical din partea INPS, întrucât această categorie de lucrători nu este asigurată la INPS, în acest sens.

Potrivit Contractului colectiv de muncă național (art. 27), aplicabil acestei categorii de  lucrători, în caz de boală, în afară de păstrarea locului de muncă (pentru anumite perioade de timp, determinate, în funcţie de vechimea în muncă), angajatorul trebuie să asigure plata a jumătate din salariu, pentru primele trei zile şi a salariului întreg, pentru zilele următoare, până la un maximum de:

  • 8 zile/an pentru lucrătorii cu vechime de până la şase luni;
  • 10 zile/an, pentru lucrătorii cu vechime cuprinsă între şase luni și doi ani;
  • 15 zile/an, pentru lucrătorii cu vechime mai mare de doi ani. În eventualele zile de internare în spital sau concediu medical la domiciliul angajatorului, muncitorului nu îi revine indemnizaţia de cazare şi masă.

În cazul lucrătorilor asigurați la Cassa Colf, în situațiile de suspiciune privind Covid-19,
în care medicul de familie a eliberat un certificat medical aferent perioadei de carantină,
se acordă de către Cassa Colf, o indemnizație de 40 euro/zi, pentru maxim 14 zile/an.
Pentru a putea beneficia, este necesar să se transmită către Cassa Colf, certificatul
medical și formularul de cerere pentru prestații Covid-19 completat.

- Continuarea după publicitate -