Personalul casnic din Italia: drepturile salariale pe perioada concediului de odihnă

Dreptul la concediu, recunoscut de Codul Civil și de Constituție, este un drept care privește în mod nediscriminatoriu pe fiecare muncitor din Italia. Prin zile de concediu se înteleg zilele lucrătoare (de luni până sâmbătă) și nu zilele calendaristice considerate de regulă libere sau alte sărbători pentru care sunt prevăzute zile libere (duminica și sărbătorile legale). Acestea se vor adăuga zilelor de concediu prevăzute prin lege.

Menajere, îngrijitoare, bone: concediu de odihnă

Personalul casnic din Italia, conform Contractului Colectiv Național de Muncă (CCNL) are dreptul la 26 de zile lucrătoare de concediu plus duminicile și sărbătorile legale, (atât în cazul lucrătorilor care locuiesc cu angajatorul, cât şi în cazul lucrătorilor care nu locuiesc cu angajatorul, indiferent de programul de muncă);

  • nu puteţi beneficia de concediul de odihnă în timpul perioadelor de boală, maternitate, concediere;
  • dacă aţi lucrat mai puţin de un an, concediul se calculează astfel: 26 : 12 X numărul lunilor de activitate din anul respectiv;

În linii mari, concediul se ia în perioada lunilor iulie-septembrie. Dacă părțile sunt de acord, concediul poate fi împărțit în două perioade pe parcursul anului. Lucrătoarele casnice comunitare și extracomunitare care intenționează să își petreacă vacanța în țară, pot stabili de comun acord cu angajatorul cumularea a două concedii anuale.

Drepturile salariale pe perioada concediului de odihnă

Pe perioada concediului, lucrătorul casnic va primi salariul normal, la sfârșitul lunii respective.

Pentru lucrătorii care nu au împlinit un an de când au fost angajați, suma cuvenită se calculează astfel: un salariu anual se împarte la 12, rezultatul înmulțindu-se cu numărul de luni lucrate. De exemplu, dacă un lucrător casnic a fost angajat în ianuarie cu un salariu de 1200 de euro, iar în august pleacă în vacanță, va primi pentru cele 7 luni lucrate 700 de euro.

Exemplu: 1.200 : 12 = 100; 100 X 7 luni lucrate = 700.

Pentru menajerele, îngrijitoarele și bonele care locuiesc cu angajatorul

La calculul sumei cuvenite pentru concediu se va lua în considerare și suma reprezentând indemnizația de masă și casă („indennità vitto e alloggio”).

Valorile indemnizației de masă și casă stabilite pentru 2019 sunt pentru un total de 5,61 euro. (prânz=1,96; cină=1,96; cazare=1,69). La salariul cuvenit pentru concediu se va adăuga suma de 5,61 X 26 (sau numărul de zile cuvenite).

Colaboratorii casnici plătiți la oră

Vor primi o remunerație egală cu 1:6 din programul săptămânal pentru fiecare zi de concediu.

Exemplu: Teresa, care efectuează 4 ore de lucru pe săptămână, va primi un salariu zilnic de concediu obținut prin înmulțirea remunerației orare convenite cu 4. Suma se împarte la 6, iar rezultatul va fi înmulțit cu numărul de zile de concediu (4 ore săptămânale X 10 euro pe oră = 40 : 6 = 6,66 X numărul de zile de concediu).

Atenție: Pe perioada concediului nu se primesc sporuri sau alte beneficii salariale suplimentare (lucrul pe timp de noapte, etc.)

Sursa: webcolf.com

 
 
Formația Ritmix din Torino