Circulația în Italia a mașinilor înmatriculate în străinătate, legea va fi schimbată de la 1 februarie

Cazul mașinilor înmatriculate în străinătate, care circulă în Italia, rămâne de actualitate. Mulți concetățeni stabiliți în Peninsulă se întreabă dacă și cum se aplică hotărârea Curții de Justiție Europene din decembrie 2021. 

Așa cum am precizat într-un amplu material precedent, normativa rămâne în vigoare. Redacția Rotalianul a primit ulterioare precizări de la Ministerele și forurile competente, care aduc ulterioare clarificări, respectiv Ministerul Transporturilor și Poliția de Stat, care are în competență și activitatea Poliției rutiere.

Două sunt precizările importante: în primul rând, așa cum subliniam cu ajutorul specialiștilor interpelați de noi anterior, autoritățile italiene ne-au confirmat că un cetățean care se încadrează în cazurile prevăzute la paragraful mai sus menționat riscă, în continuare, amenda și sechestrarea vehiculului, „pentru că modificările introduse de legea europeană 2019-2020 nu au intrat încă în vigoare”.

În al doilea rând, sunt noutăți importante: la 1 februarie 2022 vor intra în vigoare noi reglementări cu privire la garantarea drepturilor cetățenilor UE și ale lucrătorilor comunitari prezenți în Italia, care vor viza și materia liberei circulații, inclusiv adecvarea Codului Rutier la normativa europeană.

Iată mai jos, integral, răspunsul primit de la Ministerul Transporturilor din Italia la întrebările noastre.

UP SERVICE DESPĂGUBIRI

 Cum a fost primită decizia Curții Europene și cum va fi implementată în sistemul juridic italian? Care sunt modalitățile și termenele de aplicare?

Articolul 93 alin. 1bis din Codul rutier, (interzicerea circulației pentru vehiculele înmatriculate în străinătate și la dispoziția persoanelor care și-au stabilit reședința în Italia de mai mult de șaizeci de zile), de la intrarea sa în vigoare, prin „Decretul Securității” din 2018, a evidențiat numeroase probleme critice. 

Pentru a remedia această situație, „Decretul-lege din 16 iulie 2020, nr. 76, convertit cu modificări prin Legea din 11 septembrie 2020, nr. 120”, prin art. 16- ter. – alin., 1- quinquies (Dispoziții privind circulația în Italia a vehiculelor înmatriculate în străinătate), a introdus excepții în favoarea anumitor categorii de subiecți cărora nu li se aplică regula. În special:

(a) rezidenților din municipiul Campione d’Italia;

b) personalul civil si militar angajat al administratiilor publice care prestează serviciul în străinătate, conform articolului 1, alin. 9, lit. a) si b), din Legea nr. 470;

c) lucrătorilor frontalieri sau subiecților rezidenți în Italia care lucrează în favoarea unei societăți cu sediul social într-un stat învecinat, care, cu vehiculul înmatriculat acolo în nume propriu, tranzitează Italia pentru a ajunge la locul unde se află reședința sau întoarcerea la locul de muncă în străinătate;

d) Forțele armate și personalul de poliție care deservesc în străinătate organizații internaționale sau baze militare;

e) angajații asociațiilor locale de asistență, pentru repatrierea vehiculelor înmatriculate în străinătate.

Comisia Europeană, solicitată de mai multe părți, a considerat că modificarea menționată anterior nu a fost suficientă pentru a răspunde unor nedumeriri (în acest sens Hotărârea C 274/20 sus-menționată, din 16 decembrie 2021), referitoare la ipoteza că respectiva prevedere legislativă încalcă principiile europene ale liberei circulații a persoanelor în cadrul UE.

Odată cu proiectul de lege guvernamental AS 2670 – B (Prevederi pentru îndeplinirea obligațiilor ce decurg din apartenența Italiei la Uniunea Europeană – Legea Europeană 2019-2020), au fost aduse modificări la articolul 93 din Codul Rutier, menționat anterior. Legea europeană menționată mai sus a fost deja aprobată de ambele camere ale Parlamentului și e în curs de publicare.

Trebuie menționat în mod corespunzător următorul fapt – competența în această materie revine în primul rând Ministerului de Interne, care a promovat modificarea care urmează să fie introdusă în Legea europeană 2019-2020.

Pot ministerele competente (Interne, Transporturi) suspenda, cu un document comune – circolare, aplicarea alineatului, în așteptarea unei ajustări de către legiuitor?

Nu, un asemenea document (circolare) nu poate suspenda o prevedere legislativă.

Un cetățean care se încadrează în cazurile prevăzute la paragraful mai sus menționat mai riscă amenda și sechestrarea vehiculului?

Da, pentru că modificările introduse de legea europeană 2019-2020 nu au intrat încă în vigoare.

 Există o statistică a cazurilor, pentru a afla câte sancțiuni au fost aplicate de la intrarea în vigoare a modificării?

Activitatea de sancționare intră în competența Ministerului de Interne și de aceea datele în cauză trebuie solicitate de la acel Minister.

Întrebările noastre au fost înaintate și Ministerului de Interne. Prin Biroul de presă al Poliției de Stat, competentă în materie, am primit următoarele precizări, pe 20 ianuarie 2022:

„Normativa actualmente în vigoare se va schimba în curând, odată cu intrarea în vigoare a noilor reglementări, cuprinse în noua lege 238 din 23 decembrie 2021, publicată în Gazeta Oficială pe 17 Ianuarie 2022, prin care se aplică legea europeană 221 G 00004 din 2019/ 2020. După intrarea în vigoare, peste 9 zile, putem reveni cu detalii legate de aplicarea ei.”

Textul Legii nr. 238 din 23 decembrie 2021, care va intra în vigoare la 1 februarie 2022, face referire la la introducerea unor măsurile extinse, destinate să faciliteaze exercitarea drepturilor conferite lucrătorilor în cadrul principiului fundamental al liberei circulații a cetățenilor europeni. 

https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2022/01/17/22G00004/sg.

În legătură cu modificările concrete care vor fi aduse normativelor specifice, cum ar fi în cazul nostru cele cuprinse în Codul Rutier, vom reveni pe larg cu precizări de la autoritățile italiene competente, după intrarea în vigoare a noii legi.