Primiți cu colinda? „Noi umblăm să colindăm, măruț mărgăritar” – Cipri Popescu.

Rotalianul – Revista românului din Italia vă prezintă o serie de colinde românești dedicate Crăciunului și vă urează „Sărbători Fericite!”

Sub raportul măiestriei artistice, a versului și a melodiei, colindele ocupă un loc de seamă în creația poporului nostru. Ele formează un tot unitar cu doinele, baladele populare și cântecele de vitejie, cu basmele, ghicitorile, proverbele și zicătorile. Venind din lumea obștilor sătești, colindele păstrează, fără îndoială, unele din ele mai vechi realizări poetice românești, exprimate sub forma poeziei populare.