Principalele categorii de pensii în Italia și condițiile care trebuie îndeplinite

Conform broșurii publicate de Biroul atașatului pentru probleme de muncă și sociale de la Ambasada României în Italia, principalele categorii de pensii în Italia sunt:

Pensia pentru limită de vârstă

Potrivit legislației din Italia, pentru a putea beneficia de pensia pentru limita de vârstă este necesar ca lucrătorul să fi împlinit vârsta de pensionare de 67 de ani și să fi realizat un stagiu minim de cotizare de 20 de ani.

Persoanele care au contribuții vărsate după 1 ianuarie 1996, la împlinirea vârstei de 71 de ani (în perioada 2019 – 2022) se vor putea pensiona cu minim 5 ani de contribuție efectivă.

Pensia pentru limita de vârstă se acordă în Italia de la data îndeplinirii condițiilor de acordare (vârstă + perioadă de asigurare, încetarea activității), indiferent de data depunerii cererii.

UP SERVICE DESPĂGUBIRI

Pensia anticipată 

Pensia anticipată clasică (anticipata) este recunoscută lucrătorilor cu un stagiu minim de cotizare de 42 de ani şi 10 luni (în cazul bărbaţilor) şi 41 de ani şi 10 luni (în cazul femeilor), dintre care 35 de ani trebuie să reprezinte muncă efectivă. Aceste condiții sunt valabile până la 31 decembrie 2026.

Quota 102 (a înlocuit în anul 2022 pensia anticipată Quota100) se acordă persoanelor care, până la 31 decembrie 2022, au vârsta de cel puțin 64 de ani și au o perioadă de asigurare de cel puțin 38 de ani. 35 de ani din cei 38 trebuie să reprezinte muncă efectivă.

„Opzione donna” – inclusiv pe parcursul anului 2022, se pot pensiona anticipat femeile, care îndeplinesc până la 31.12.2021 următoarele condiții: stagiu de cotizare de cel puțin 35 de ani de muncă efectivă și vârsta: 58 de ani/lucrătoare salariate sau 59 de ani /lucrătoare autonome.

Pensia anticipată se acordă în funcție de data depunerii cererii. Nu uitați să menționați în cerere ce tip de pensie anticipată doriți să solicitați!

Pensia de urmaș

Este de două tipuri: di rev

ersibilità (acordată urmare a decesului unui pensionar) sau indiretta (acordată urmare a decesului unui asigurat dacă sunt îndeplinite condițiile legale).

Au dreptul la acordarea pensiei de urmaș următoarele categorii de persoane:

  • soțul/soția supraviețuitor/toare;
  • fiii care la data decesului părintelui erau minori; inapți de muncă și în întreținerea persoanei decedate;
  • elevi sau studenți universitari care nu lucrează (sau veniturile obținute din muncă nu depășesc o anumită limită) și au până la 21 de ani (frecventează cursurile unei școli profesionale sau al unui liceu) / 26 de ani (dacă frecventează cursurile unei universități);
  • nepoții minori (echivalați fiilor) dacă se aflau în totalitate în întreținerea (bunicului sau bunicii) la data decesului. Dacă nu există soți, fiii sau nepoți, pensia poate fi acordată părinților care au cel puțin 65 de ani, nu percep pensie și care la data decesului
  • lucrătorului/pensionarului se aflau în întreținerea acestuia. În lipsa soțului, fiilor, nepoților și părinților, pensia poate fi acordată: fraților/surorilor necăsătoriți/te inapți/te, care nu percep pensie şi care la data decesului;
    lucrătorului/pensionarului se aflau în întreținerea acestuia.

În cazul pensiei indirecte, este necesar ca lucrătorul decedat, care nu primea pensie, să fi realizat:

  • fie un stagiu de cotizare de cel puţin 780 de săptămâni;
  • fie un stagiu de cotizare de cel puţin 260 de săptămâni, din care cel puţin 3 în ultimii 5 ani dinaintea datei decesului.

În anumite situații, în care nu sunt îndeplinite condițiile pentru acordarea pensiei de urmaș, poate fi acordată o indemnizație într-o singură tranșă (indennità una-tantum) sau indennità per morte.

Cum pot obține pensie comunitară românii care muncesc legal în UE

Dacă aţi lucrat în mai multe ţări din UE, aţi acumulat probabil drepturi de pensie în fiecare dintre ele.

În mod normal, cererea de pensionare se depune în ţara în care locuiţi sau în ţara în care aţi lucrat ultima dată. (de ex.: INPS în Italia; Casa Teritorială de Pensii în România).

Ţara respectivă va răspunde de tratarea cererii şi va aduna toate dosarele atestând contribuţiile pe care le-aţi plătit în toate ţările în care aţi lucrat.

Dacă nu aţi lucrat niciodată în ţara în care locuiţi, trebuie să depuneţi cererea la casa de pensii din ultima ţară în care aţi lucrat. Aceasta se va ocupa integral de dosarul dumneavoastră de pensionare.

În momentul în care vă decideţi să deschideţi dreptul de pensie şi mergeţi la instituţia de pensii din ţară sau din străinătate, în funcţie de locul în care aveţi reşedinţa, asiguraţi-vă că aveţi toate documentele necesare.