Recunoașterea și valabilitatea permisului de conducere în Italia și în celelalte țări membre ale UE

Permise de conducere eliberate în UE

Dacă permisul dumneavoastră de conducere este eliberat de o țară din UE, este recunoscut peste tot în Uniune și îl puteți folosi atât timp cât:

 • permisul este valabil;
 • ați împlinit vârsta legală de la care puteți conduce un vehicul de categorie echivalentă;
 • permisul nu este suspendat, restricționat sau revocat în țara care l-a emis.

Dacă doriți, puteți să vă preschimbați permisul din proprie inițiativă, solicitând unul echivalent în noua țară de reședință, fără a fi obligat însă, va trebui să dovediți că sunteți rezident în această țară și că îndepliniți condițiile normale pentru deținerea unui permis de conducere (de exemplu, împlinirea vârstei minime, o stare de sănătate care vă permite să conduceți etc.).

Înainte de a vă preschimba permisul de conducere, autoritățile din noua țară își vor contacta omologii din țara în care ați avut reședința anterioară pentru a verifica dacă permisul de conducere nu a fost restricționat, suspendat sau retras.

Preschimbarea obligatorie

Este posibil să vi se ceară să vă preschimbați permisul de conducere:

UP SERVICE DESPĂGUBIRI
 • după doi ani de reședință obișnuită, dacă aveți un permis de conducere valabil pe viață;
 • în cazul în care comiteți o infracțiune rutieră în țara în care locuiți.

Format standard

Începând cu 19 ianuarie 2013, toate permisele noi eliberate în UE respectă un model european standard – au forma unui „card bancar” din plastic cu fotografia titularului și cu elemente de securitate îmbunătățite.

Încă mai puteți folosi permisul emis anterior, dar acesta va fi înlocuit cu noul model în momentul în care îl reînnoiți (sau, cel târziu, până în 2033).

Aveți un permis eliberat pe viață? Dacă da, țara dumneavoastră de origine vă va spune când trebuie să îl preschimbați.

În UE sunt peste 110 modele de permise de conducere valide.

Recunoaștere reciprocă

Indiferent dacă aveți un permis nou sau unul vechi, toate permisele de conducere eliberate în UE sunt recunoscute peste tot în Uniune.

Categoriile AM, A1, A2, A, B, BE, B1, C1, C1E, C, CE, D1, D1E, D și DE sunt, de asemenea, recunoscute în alte țări din UE.

Dacă vă mutați în altă țară din UE, în mod normal nu va trebui să vă preschimbați permisul.

Puteți conduce în noua țară folosind permisul actual, dacă acesta este încă valabil.

Când vă expiră permisul de conducere, trebuie să îl reînnoiți în țara în care aveți reședința.

Este posibil ca noul permis de conducere să aibă o perioadă diferită de valabilitate și să se supună unor eventuale restricții /condiții aplicabile în noua țară.

Valabilitatea permisului de conducere în țările din UE

10 ani 15 ani
Belgia, Bulgaria, Croația, Estonia, Irlanda, Italia, Letonia, Lituania, Luxemburg, Malta, Portugalia, Regatul Unit, Republica Cehă, România, Slovenia, Spania, Suedia, Țările de Jos, Ungaria Austria, Cipru, Danemarca, Finlanda, Franța, Germania, Grecia, Polonia, Slovacia

 

Permisul de conducere în Italia

Permisul de conducere românesc este valabil în Italia. Sistemul permiselor de conducere auto în Italia este pe bază de puncte. Fiecărui permis de conducere îi sunt alocate iniţial 20 de puncte, care se diminuează în cazul încălcării regulilor de circulaţie. Încălcarea regulilor de trafic atrage suspendarea permisului.

Atenţie! În primii doi ani de la obţinerea permisului, penalizarea este dublă.

În caz de furt, de pierdere sau deteriorare a permisului de conducere, cetăţeanul român rezident în Italia trebuie să se adreseze autorităţilor italiene pentru eliberarea unui duplicat al permisului de conducere (art.8, punctul 5, Directiva Comunitară 439/1991).

În cazul în care nu aveți rezidența în Italia și doriți eliberarea unui permis de conducere românesc cu o nouă valabilitate administrativă sau a unui duplicat al permisului de conducere, ca urmare a pierderii, furtului sau schimbării numelui și nu puteți să mergeți personal în România, misiunea diplomatică poate autentifica o procură prin care să împuterniciți o altă persoană să întreprindă demersurile necesare în locul dumneavoastră.

Documente necesare pentru eliberarea unei procuri de împuternicire în cazul eliberării unui permis de conducere:

 • document de identitate românesc valabil (carte/buletin de identitate, pașaport)
 • 5 fotografii cu bandă albă, în format 3,5 x 3,85 cm
 • copia documentului de identitate al împuternicitului sau datele de identificare ale acestuia (nume complet, CNP, locul nașterii, domiciliul, seria și nr. cărții de identitate).
 • Taxa consulară pentru autentificarea procurii.
NOTĂ: Împuternicitul va trebui să prezinte în România următoarele documente:
 • Procura autentificată de consulat;
 • 1 fotografie certificată de consulat;
 • Cererea privind eliberarea permisului de conducere (se completează la consulat);
 • Copie a actului de identitate românesc al titularului, din care rezultă că acesta are domiciliul în România, certificată de consul;
 • Actul de identitate al mandatarului;
 • Dovada plății taxelor aferente eliberării permisului de conducere;
 • Permisul de conducere, în original, în situația în care se află în posesia titularului;
 • Dacă se solicită un permis de conducere cu o nouă valabilitate administrativă, înainte sau după data expirării acestuia, documentul emis de o unitate medicală autorizată, în original, din care rezultă că titularul este apt din punct de vedere medical să conducă autovehicule din categoria pentru care solicită permisul de conducere. Dacă documentul medical este emis de autoritățile italiene, acesta va trebui apostilat la prefectura italiană și însoțit de o traducere legalizată în limba română (dacă traducere se efectuează în Italia, va trebui apostilată și traducerea).

ATESTATUL DE AUTENTICITATE

În cazul cazul preschimbării sau în caz de îndoieli privind autenticitatea permiselor, autorităţile italiane pot solicita atestatul de autenticitate al permisului de conducere românesc. Acesta se eliberează de către consulat, în urma verificărilor efectuate la autoritățile competente din România.
Documente necesare eliberării atestatului de autenticitate:
 • document de identitate românesc valabil (carte/buletin de identitate, pașaport) ;
 • permisul de conducere românesc dacă se află în posesia titularului;
  • în cazul furtului – declarație de furt eliberată de poliția italiană;
  • în cazul pierderii – se va da o declarație de pierdere la consulat;

Taxa consulară.

Traducerea permisului de conducere
Documente necesare:
 • Document de identitate românesc valabil (carte/buletin de identitate, pașaport)
 • Permisul de conducere, în original;
 • Taxa consulară.