Regulament oficial al tombolei cu premii în bilete la spectacolul de comedie al lui Doru Octavian Dumitru, de pe data de 4 ianuarie, 2017, ora 20:00, de la Teatrul Vittorio Veneto din Roma din via Artigianato, 47 – 00034, Colleferro.

SECȚIUNEA 1. ORGANIZATORUL TOMBOLEI
1.1. Organizatorul tombolei cu premii în bilete la spectacolul de comedie al lui Doru Octavian Dumitru, de pe data de 4 ianuarie, 2017, ora 20:00, de la Teatrul Vittorio Veneto din Roma din via Artigianato, 47 – 00034, Colleferro  (denumit în continuare ”Organizator”) este site-ul Rotalianul – Revista românului din Italia reprezentat de proprietarul legal Mihai Vlad Diaconu, in colaborare cu Alex Under Events reprezentată de Alex Cioropan.
1.2. Tombola se va desfășura conform prevederilor prezentului regulament, care este
obligatoriu pentru toți participanții.
1.3. Prin participarea la această Tombolă, se prezumă cunoașterea regulamentului și acordulmParticipantului. Participanții se obligă să respecte și să se conformeze tuturor termenilor,m ondițiilor și prevederilor prezentului Regulament.
1.4. Decizia de derulare a Tombolei conform regulilor din prezentul regulament (denumit
în continuare ”Regulamentul Oficial”) este finală și obligatorie pentru participanți.
Organizatorul iși rezervă dreptul de a modifica sau schimba prezentul Regulament Oficial,
prin întocmirea unui act adițional, urmând ca modificările să intre în vigoare în termen de 24 de ore după anunțul prealabil de prezentare al respectivelor modificări.

SECȚIUNEA 2. TEMEIUL LEGAL
2.1. Tombola este organizată în conformitate cu prevederile legilor din Italia privind comercializarea produselor și serviciilor pe piață.

SECȚIUNEA 3. LOCUL DE DESFĂȘURARE ȘI DURATA TOMBOLEI
3.1. Tombola se va desfășura în perioada 23 ianuarie – 29 ianuarie 2017 și se va
desfășura prin intermediul site-ului www.rotalianul.com, în conformitate cu prevederile prezentului Regulament Oficial.

SECȚIUNEA 4. DREPTUL DE PARTICIPARE
4.1. Tombola este deschisă participării tuturor persoanelor fizice care respectă termenii și
condițiile prezentului Regulament Oficial (denumite în continuare „Participanți”).
4.2. Nu sunt eligibili pentru a participa la Tombolă proprietarul site-ului www.rotalianul.com sau colaboratorii săi direcți, precum nici rudele în linie directă și/sau colaterală (până la gradul al II-lea inclusiv), soții/soțiile și afinii acestora.
4.3. Participarea la această tombolă implică, de asemenea, cunoașterea și acceptarea integrală, expresă si neechivocă a prezentului Regulament Oficial. Prin participarea la Tombolă se consideră acceptarea automată a intrării in baza de date a site-ului.

SECȚIUNEA 5. MECANISMUL TOMBOLEI
5.1. Utilizatorii sunt invitați să îndeplinească următoarele condiții pentru a se califica în
tragerea la sorți pentru câștigarea premiului:
5.1.1. să aibă 18 ani împliniți;
5.1.2. opțional, să utilizeze funcția „Like” din Facebook pentru a aprecia pagina de Facebook https://www.facebook.com/rotalianul/ și pagina de Facebook https://www.facebook.com/AlexUnderEvents/
5.1.3. să apese butonul ”Participă” din interiorul formularului de participare.
5.1.5. și, opțional, să invite prietenii sau rudele pentru a participa la Tombolă, pentru a avea parte de mai multe șanse de câștig pentru fiecare prieten care va participa.
5.2. Utilizatorii care îndeplinesc toate condițiile menționate mai sus vor intra automat ca participanți ai tombolei.
5.3. Un utilizator poate câștiga un singur premiu.
5.4. Pentru a putea intra în Tombolă, participanții trebuie să respecte următoarele reguli cu privire la comentariile care pot însoți postarea de pe pagina de Facebook personală sau cea a paginii de Facebook https://www.facebook.com/rotalianul/:
5.4.1. Este interzisă postarea de mesaje și comentarii cu limbaj licențios, explicit, indecent, obscen, amenințător, atacul la persoană, jignirea sub orice formă, care denotă un comportament nepotrivit sau ofensator, sau hărțuire.
5.4.2. Orice comentariu cu conținut licențios, politic, etnic sau rasist extrem, pornografic, ilegal, care face referire la consumul de droguri sau neagreabil în orice fel, va fi șters. Utilizatorul care postează un comentariu care nu respectă prevederile de mai sus va fi
descalificat și nu va fi luat in calcul pentru deciderea câștigătorului de la finalul tombolei.
5.5. Utilizatorii care nu respectă prevederile de mai sus vor fi excluși din Tombolă, fără
înștiințare prealabilă.

SECȚIUNEA 6. PREMIUL TOMBOLEI
6.1. Premiul tombolei va fi acordat prin extragere la sorți pe data de 29 ianuarie, 2016, ținându-se cont de respectarea condițiilor menționate în SECȚIUNEA 5 „MECANISMUL TOMBOLEI”. Un utilizator poate câștiga un singur premiu.
Specificații premiu:
6.2. Premiul constă într-un bilet de intrare la spectacolul de comedie al lui Doru Octavian Dumitru, de pe data de 4 ianuarie, 2017, ora 20:00, de la Teatrul Vittorio Veneto din Roma din via Artigianato, 47 – 00034, Colleferro, care se va acorda prin tragere la sorți unui maxim de 4 persoane, dintre participanți.
6.4. Valoarea premiului este de €10, pentru cei care vor câștiga un bilet la parter, și €15, pentru cei care vor câștiga un bilet în lojă, la momentul scrierii acestui regulament, în data de 23 ianuarie, 2017.
6.5. Impozitul aferent premiului este achitat de către organizatorul tombolei.
6.6. Organizatorul tombolei își rezervă dreptul de a folosi numele participanților în
activitățile sale de comunicare.

SECȚIUNEA 7. DESEMNAREA CÂȘTIGĂTORULUI
7.1. Desemnarea oficială a câștigătorului se va face pe data de 29 ianuare, 2017, și va fi anunțată pe pagina Facebook a site-ului Rotalianul – Revista românului din Italia https://www.facebook.com/rotalianul/ precum și pe site-ul www.rotalianul.com
7.2. Eventualele contestații pot fi depuse în scris, pe adresa de mail contact@rotalianul.com, în termen de 24 de ore de la anunțarea câștigătorului. Acestea vor fi soluționate in decurs de 7 zile lucrătoare, iar în cazul în care se schimbă câștigătorul final, acesta va fi anunțat pe pagina de Facebook a site-ului Rotalianul – Revista românului din Italia https://www.facebook.com/rotalianul/ în ziua respectivă.

SECȚIUNEA 8. ANUNȚAREA CÂȘTIGĂTORILOR, VALIDAREA ȘI ACORDAREA
PREMIILOR
8.1. Anunțarea se va face astfel:
8.1.1. Câștigătorul premiului va fi anunțat pe pagina de Facebook
https://www.facebook.com/rotalianul/ si, dacă este posibil, printr-un mesaj Facebook, pe data de 29 ianuarie, 2017.
8.2. Validarea
8.2.1. Pentru a fi validat câștigătorul trebuie să contacteze Organizatorul pe pagina Facebook https://www.facebook.com/rotalianul/ sau să răspundă la mesaj în termen de maxim 5 zile, cu următoarele informații: numele și prenumele complet și numărul de telefon. În alternativă, câștigătorul poate contacta Organizatorul și la adresa de email contact@rotalianul.com
8.2.2. Dacă, din motive independente de voința Organizatorului, câștigătorul nu va lua
legătura cu Organizatorul în condițiile stabilite, se va desemna un nou câștigător, în funcție de numărul de voturi la urarea scrisă de fiecare participant în formularul de participare.

SECȚIUNEA 9. ACORDAREA PREMIULUI
9.1. Acordarea premiului
9.1.1. Premiul se va acorda numai în urma transmiterii mesajului de confirmare descris în condițiile prevăzute la secțiunea 8.
9.1.2. Câștigătorul are obligația să anunțe Organizatorul în scris, pe e-mail sau Facebook, în termen de 5 zile de la notificarea din partea Organizatorului, numele, prenumele și numărul de telefon.
9.1.3. Câștigătorul va primi prin mesaj Facebook, sms, telefon sau email cu confirmarea de expediere a premiului.

SECȚIUNEA 10. RESPONSABILITATE
10.1. Organizatorul nu își asumă responsabilitatea și nu va fi numit parte în cazurile
referitoare la dreptul de proprietate asupra premiului. Toate litigiile referitoare la dreptul de
proprietate a premiului nu vor influența principiul conform căruia Organizatorul Tombolei
va acorda premiul persoanei care respectă prevederile acestui Regulament Oficial. Din
momentul primirii premiului de către câștigător, Organizatorul este eliberat de orice obligație față de Participantul câștigător.
10.2. În cazul în care Organizatorul constată că un câștigător nu a îndeplinit și/sau nu a
respectat condițiile stipulate de prezentul Regulament Oficial, Organizatorul își rezervă
dreptul de a suspenda/anula oricând drepturile și beneficiile ce revin câștigătorului, fără ca
Organizatorul să datoreze vreo despăgubire sau plată respectivului câștigător. În cazul în
care Organizatorul constată asemenea situații după ce premiul a fost deja acordat, respectivul câștigător va restitui Organizatorului valoarea premiului și cheltuielile aferente
suportate de Organizator în legătura cu aceasta.
10.3. Organizatorul nu are nici o obligație de a întreține corespondenta cu solicitanții unor
revendicări necâștigătoare, care pot apărea ulterior acordării efective a premiilor din cadrul
acestui Tombolă.
10.4. Organizatorul este îndreptățit să ia toate măsurile necesare în caz de tentativă de
fraudă a sistemului, abuz sau orice alte tentative care ar putea afecta imaginea sau costurile acestui Tombolă.
10.5. Orice intenție de influențare a rezultatelor tombolei va avea ca rezultat scoaterea din Tombolă. Încercările de frauda vor rezulta în descalificarea respectivului participant și, implicit, acesta nu va mai avea dreptul de a primi premiul. În cazul în care sunt identificate persoane care au influențat sau care au facilitat câștigarea premiului prin metode neadecvate, Organizatorul are dreptul de a cere urmărirea în instanță a respectivelor persoane, pe baza dovezilor existente.

SECȚIUNEA 11. CONFIDENȚIALITATEA DATELOR
11.1 Prin înscrierea și participarea în Tombolă Participanții declară că sunt de acord cu
prevederile prezentului Regulament și sunt de acord ca datele lor personale să intre în baza
de date a site-ului www.rotalianul.com, să fie prelucrate și utilizate de Organizator (personal ori prin împuternicit) în scopuri precum: înmânarea premiului câștigătorului, înregistrarea și validarea câștigătorilor Tombolei, activității de marketing direct precum informarea persoanelor incluse in baza de date a site-ului www.rotalianul.com prin diverse mijloace de comunicare (e-mail, telefon, SMS sau alte mijloace de comunicare permise prin lege) cu privire la alte acțiuni desfășurate în viitor de către Organizator, trimiterea către participant de diverse materiale publicitare, informative și/sau obiecte promoționale și/sau mostre.
11.2. Organizatorul se obligă ca datele personale sa nu fie difuzate către terți cu excepția
împuterniciților săi.
11.3. Prin înscrierea la această Tombolă participanții sunt de acord cu prevederile prezentului
Regulament Oficial și sunt de acord ca, în cazul în care vor câștiga, numele si localitatea/țara de reședință să fie făcute publice și folosite în scopuri publicitare, fără alte obligații sau plăți.
11.4. Organizatorul se obligă să respecte prevederile Legii nr. 196/2003 din Italia, privind protecția datelor personale ale Participanților stocate pe durata Tombolei și ulterior acestuia. Ca atare, Organizatorul se angajează să păstreze confidențialitatea datelor personale ale Participanților la Tombolă și să le utilizeze conform legislației în vigoare.
11.5. Organizatorul se obligă de asemenea să respecte toate prevederile Legii nr. 196/2003 din Italia, privind protecția datelor personale stocate atât pe durata desfășurării Tombolei, cât și ulterior încheierii acestuia pe o durată nelimitată de timp.
11.6. Organizatorul se obligă ca la prima comunicare în scris pe care o va avea cu
persoanele din baza de date astfel creata, să aducă acestora la cunoștință drepturile
conform Legii nr. 196/2003 din Italia.

SECȚIUNEA 12. TAXE SI IMPOZITE
12.1. Organizatorul nu este răspunzător de plata altor taxe sau a altor obligații financiare
legate de premiile oferite, acestea fiind în sarcina persoanei câștigătoare, cu excepția
impozitului datorat conform prevederilor Codului Fiscal din Italia, Impozitul pe
venit, pentru veniturile obținute din Tombolă, impozit pe care Organizatorul se obligă să-l
rețină și să-l achite conform legislației aplicabile.

SECȚIUNEA 13. ÎNCETAREA TOMBOLEI
13.1. Prezentul Tombolă poate înceta înainte de termen și fără desemnarea unui câștigător numai în cazul apariției unui eveniment ce constituie forță majoră, inclusiv în cazul imposibilității Organizatorului, din motive independente de voința sa, de a-l continua.
13.2. Forță Majoră, convenită ca fiind evenimentul imprevizibil si de neînlăturat, petrecut
după intrarea în vigoare a prezentului Regulament Oficial și care împiedică partea sau partile să-și îndeplinească obligațiile contractuale, exonerează de răspundere partea care o invocă pe durata de existență a cazului de Forță Majoră confirmat de Camera de Comerț a Italiei.
13.3. Dacă o situație de forță majoră, inclusiv imposibilitatea Organizatorului din motive
independente de voința sa, împiedică sau întârzie total sau parțial executarea Regulamentului Oficial și continuarea Tombolei, Organizatorul va fi exonerat de
răspunderea privind îndeplinirea obligațiilor sale pentru perioada în care această îndeplinire va fi împiedicată sau întârziată. În cazul în care invocă forța majoră Organizatorul este obligat să comunice existența acesteia participanților la
Tombolă in termen de 5 (cinci) zile lucrătoare de la apariția cazului de forță majoră.

SECȚIUNEA 14. LITIGII
14.1. Eventualele litigii apărute între Organizator și Participanți la prezentul Tombolă se vor rezolva pe cale amiabilă sau în cazul în care aceasta nu va fi posibilă, litigiile vor fi
soluționate de instanțele judecătorești competențe din Roma, Italia.

SECȚIUNEA 15. REGULAMENTUL OFICIAL
15.1. Prin participarea la această Tombolă participanții sunt de acord să respecte și să se
conformeze tuturor prevederilor, termenilor și condițiilor prezentului Regulament Oficial.
Regulamentul de participare/desfășurare al Tombolei promoțional este disponibil in mod
gratuit oricărui solicitant pe pagina https://www.facebook.com/rotalianul/.
15.2. Orice modificare a regulilor de participare la Tombolă, a modului de desfășurare a
acestuia sau a perioadei valabilității acestuia, vor fi anunțate public de Organizator cu cel
putin 24 de ore înainte de intrarea în vigoare a modificărilor, pe pagina de Facebook
https://www.facebook.com/rotalianul/.