Regulament oficial al concursului ”Ce-ți doresc eu ție, dulce Românie” organizat de Rotalianul – Revista românului din Italia.

Regulamentul oficial al concursului ”Ce-ți doresc eu ție, dulce Românie”

SECȚIUNEA 1. ORGANIZATORUL CONCURSULUI
1.1. Organizatorul concursului ”Ce-ți doresc eu ție, dulce Românie”  (denumit în continuare ”Organizator”) este site-ul Rotalianul – Revista românului din Italia reprezentat de proprietarul legal Mihai Vlad Diaconu.
1.2. Concursul se va desfășura conform prevederilor prezentului regulament, care este
obligatoriu pentru toți participanții.
1.3. Prin participarea la acest concurs, se prezumă cunoașterea regulamentului și acordul
Participantului. Participanții se obligă să respecte și să se conformeze tuturor termenilor,
condițiilor și prevederilor prezentului Regulament.
1.4. Decizia de derulare a Concursului conform regulilor din prezentul regulament (denumit
în continuare ”Regulamentul Oficial”) este finală și obligatorie pentru participanți.
Organizatorul iși rezervă dreptul de a modifica sau schimba prezentul Regulament Oficial,
prin întocmirea unui act adițional, urmând ca modificările să intre în vigoare în termen de 24 de ore după anunțul prealabil de prezentare al respectivelor modificări.

SECȚIUNEA 2. TEMEIUL LEGAL
2.1. Concursul este organizat în conformitate cu prevederile legilor din Italia privind comercializarea produselor și serviciilor pe piață.

SECȚIUNEA 3. LOCUL DE DESFĂȘURARE ȘI DURATA CONCURSULUI
3.1. Concursul se va desfășura în perioada 01 septembrie – 01 decembrie 2016 și se va
desfășura prin intermediul site-ului www.rotalianul.com, în conformitate cu prevederile prezentului Regulament Oficial.

SECȚIUNEA 4. DREPTUL DE PARTICIPARE
4.1. Concursul este deschis participării tuturor persoanelor fizice care respectă termenii și
condițiile prezentului Regulament Oficial (denumite în continuare „Participanți”).
4.2. Nu sunt eligibili pentru a participa la Concurs proprietarul site-ului www.rotalianul.com sau colaboratorii săi direcți, precum nici rudele în linie directă și/sau colaterală (până la gradul al II-lea inclusiv), soții/soțiile și afinii acestora.
4.3. Participarea la acest Concurs implică, de asemenea, cunoașterea și acceptarea integrală, expresă si neechivocă a prezentului Regulament Oficial. Prin participarea în concurs se consideră acceptarea automată a intrării in baza de date a site-ului.

SECȚIUNEA 5. MECANISMUL CONCURSULUI
5.1. Utilizatorii sunt invitați să îndeplinească următoarele condiții pentru a se califica în
tragerea la sorți pentru câștigarea premiului:
5.1.1. să aibă 18 ani împliniți;
5.1.2. opțional, să utilizeze funcția „Like” din Facebook pentru a aprecia pagina de Facebook https://www.facebook.com/rotalianul/;
5.1.3. să completeze un formular în care se solicită o urare dedicată României, ca țară, cu ocazia Zilei Naționale a României de 1 Decembrie.
5.1.4. să folosească butonul ”Distribuie” din formular pentru distribui pe pagina sa Facebook personală.
5.1.5. și să invite prietenii sau rudele pentru a participa la concurs și pentru a vota urarea sa.
5.2. Utilizatorii care îndeplinesc toate cele patru condiții menționate mai sus vor intra automat ca participanți ai concursului.
5.3. Un utilizator poate câștiga un singur premiu.
5.4. Pentru a putea intra în concurs, participanții trebuie să respecte următoarele reguli cu
privire la comentariile care pot însoți postarea de pe pagina de Facebook personala sau cea a paginii de Facebook https://www.facebook.com/rotalianul/:
5.4.1. Este interzisă postarea de mesaje și comentarii cu limbaj licențios, explicit, indecent, obscen, amenințător, atacul la persoană, jignirea sub orice formă, care denotă un comportament nepotrivit sau ofensator, sau hărțuire.
5.4.2. Orice comentariu cu conținut licențios, politic, etnic sau rasist extrem, pornografic, ilegal, care face referire la consumul de droguri sau neagreabil în orice fel, va fi șters. Utilizatorul care postează un comentariu care nu respectă prevederile de mai sus va fi
descalificat și nu va fi luat in calcul pentru deciderea câștigătorului de la finalul concursului.
5.5. Utilizatorii care nu respectă prevederile de mai sus vor fi excluși din concurs, fără
înștiințare prealabilă.

SECȚIUNEA 6. PREMIUL CONCURSULUI
6.1. Premiul concursului va fi acordat în baza numărului de voturi adunate de fiecare urare scrisă de participanți și va fi decisă cu exactitatea pe data de 1 decembrie, 2016, ținându-se cont de respectarea condițiilor menționate în SECȚIUNEA 5 „MECANISMUL CONCURSULUI”. Un utilizator poate câștiga un singur premiu.
Specificații premiu:
6.2. Premiul constă într-un tablet Fire HD 8 de la Amazon.
6.4. Valoarea premiului este de €109,99 la momentul scrierii acestui regulament, în data de 6 noiembrie, 2016.
6.5. Impozitul aferent premiului este achitat de către organizatorul concursului.
6.6. Organizatorul concursului își rezervă dreptul de a folosi numele participanților în
activitățile sale de comunicare.

SECȚIUNEA 7. DESEMNAREA CÂȘTIGĂTORULUI
7.1. Desemnarea oficială a câștigătorului se va face pe data de 1 decembrie, 2016, și va fi anunțată pe pagina Facebook a site-ului Rotalianul – Revista românului din Italia https://www.facebook.com/rotalianul/ precum și pe site-ul www.rotalianul.com
7.2. Eventualele contestații pot fi depuse în scris, pe adresa de mail contact@rotalianul.com, în termen de 24 de ore de la anunțarea câștigătorului. Acestea vor
fi soluționate in decurs de 7 zile lucrătoare, iar în cazul în care se schimbă câștigătorul final, acesta va fi anunțat pe pagina de Facebook a site-ului Rotalianul – Revista românului din Italia https://www.facebook.com/rotalianul/ în ziua respectivă.

SECȚIUNEA 8. ANUNȚAREA CÂȘTIGĂTORILOR, VALIDAREA ȘI ACORDAREA
PREMIILOR
8.1. Anunțarea se va face astfel:
8.1.1. Câștigătorul premiului va fi anunțat pe pagina de Facebook
https://www.facebook.com/rotalianul/ si, dacă este posibil, printr-un mesaj Facebook, pe data de 1 decembrie, 2016.
8.2. Validarea
8.2.1. Pentru a fi validat câștigătorul trebuie să contacteze Organizatorul pe pagina Facebook https://www.facebook.com/rotalianul/ sau să răspundă la mesaj în termen de maxim 30 de zile, cu următoarele informații: numele și prenumele complet, numărul de telefon, și adresa unde dorește să-i fie expediat premiul. În alternativă, câștigătorul poate contacta Organizatorul și la adresa de email contact@rotalianul.com
8.2.2. Dacă, din motive independente de voința Organizatorului, câștigătorul nu va lua
legătura cu Organizatorul în condițiile stabilite, se va desemna un nou câștigător, în funcție de numărul de voturi la urarea scrisă de fiecare participant în formularul de participare.

SECȚIUNEA 9. ACORDAREA PREMIULUI
9.1. Acordarea premiului
9.1.1. Premiul se va acorda numai în urma transmiterii mesajului de confirmare descris în condițiile prevăzute la secțiunea 8.
9.1.2. Câștigătorul are obligația să anunțe Organizatorul în scris, pe e-mail sau Facebook, în termen de 30 zile de la notificarea din partea Organizatorului, numele, prenumele, numărul de telefon și adresa unde dorește să primească premiul.
9.1.3. Câștigătorul va primi prin mesaj Facebook, sms, telefon sau email cu confirmarea de expediere a premiului.

SECȚIUNEA 10. RESPONSABILITATE
10.1. Organizatorul nu își asumă responsabilitatea și nu va fi numit parte în cazurile
referitoare la dreptul de proprietate asupra premiului. Toate litigiile referitoare la dreptul de
proprietate a premiului nu vor influența principiul conform căruia Organizatorul Concursului
va acorda premiul persoanei care respectă prevederile acestui Regulament Oficial. Din
momentul primirii premiului de către câștigător, Organizatorul este eliberat de orice obligație față de Participantul câștigător.
10.2. În cazul în care Organizatorul constată că un câștigător nu a îndeplinit și/sau nu a
respectat condițiile stipulate de prezentul Regulament Oficial, Organizatorul își rezervă
dreptul de a suspenda/anula oricând drepturile și beneficiile ce revin câștigătorului, fără ca
Organizatorul să datoreze vreo despăgubire sau plată respectivului câștigător. În cazul în
care Organizatorul constată asemenea situații după ce premiul a fost deja acordat, respectivul câștigător va restitui Organizatorului valoarea premiului și cheltuielile aferente
suportate de Organizator în legătura cu aceasta.
10.3. Organizatorul nu are nici o obligație de a întreține corespondenta cu solicitanții unor
revendicări necâștigătoare, care pot apărea ulterior acordării efective a premiilor din cadrul
acestui Concurs.
10.4. Organizatorul este îndreptățit să ia toate măsurile necesare în caz de tentativă de
fraudă a sistemului, abuz sau orice alte tentative care ar putea afecta imaginea sau costurile acestui Concurs.
10.5. Orice intenție de influențare a rezultatelor concursului va avea ca rezultat scoaterea din concurs. Încercările de frauda vor rezulta în descalificarea respectivului participant și, implicit, acesta nu va mai avea dreptul de a primi premiul. În cazul în care sunt identificate persoane care au influențat sau care au facilitat câștigarea premiului prin metode neadecvate, Organizatorul are dreptul de a cere urmărirea în instanță a respectivelor persoane, pe baza dovezilor existente.

SECȚIUNEA 11. CONFIDENȚIALITATEA DATELOR
11.1 Prin înscrierea și participarea în Concurs Participanții declară că sunt de acord cu
prevederile prezentului Regulament și sunt de acord ca datele lor personale să intre în baza
de date a site-ului www.rotalianul.com, să fie prelucrate și utilizate de Organizator (personal ori prin împuternicit) în scopuri precum: înmânarea premiului câștigătorului, înregistrarea și validarea câștigătorilor Concursului, activității de marketing direct precum informarea persoanelor incluse in baza de date a site-ului www.rotalianul.com prin diverse mijloace de comunicare (e-mail, telefon, SMS sau alte mijloace de comunicare permise prin lege) cu privire la alte acțiuni desfășurate în viitor de către Organizator, trimiterea către participant de diverse materiale publicitare, informative și/sau obiecte promoționale și/sau mostre.
11.2. Organizatorul se obligă ca datele personale sa nu fie difuzate către terți cu excepția
împuterniciților săi.
11.3. Prin înscrierea la acest Concurs participanții sunt de acord cu prevederile prezentului
Regulament Oficial și sunt de acord ca, în cazul în care vor câștiga, numele si localitatea/țara de reședință să fie făcute publice și folosite în scopuri publicitare, fără alte obligații sau plăți.
11.4. Organizatorul se obligă să respecte prevederile Legii nr. 196/2003 din Italia, privind protecția datelor personale ale Participanților stocate pe durata Concursului și ulterior acestuia. Ca atare, Organizatorul se angajează să păstreze confidențialitatea datelor personale ale Participanților la Concurs și să le utilizeze conform legislației în vigoare.
11.5. Organizatorul se obligă de asemenea să respecte toate prevederile Legii nr. 196/2003 din Italia, privind protecția datelor personale stocate atât pe durata desfășurării Concursului, cât și ulterior încheierii acestuia pe o durată nelimitată de timp.
11.6. Organizatorul se obligă ca la prima comunicare în scris pe care o va avea cu
persoanele din baza de date astfel creata, să aducă acestora la cunoștință drepturile
conform Legii nr. 196/2003 din Italia.

SECȚIUNEA 12. TAXE SI IMPOZITE
12.1. Organizatorul nu este răspunzător de plata altor taxe sau a altor obligații financiare
legate de premiile oferite, acestea fiind în sarcina persoanei câștigătoare, cu excepția
impozitului datorat conform prevederilor Codului Fiscal din Italia, Impozitul pe
venit, pentru veniturile obținute din Concurs, impozit pe care Organizatorul se obligă să-l
rețină și să-l achite conform legislației aplicabile.

SECȚIUNEA 13. ÎNCETAREA CONCURSULUI
13.1. Prezentul Concurs poate înceta înainte de termen și fără desemnarea unui câștigător numai în cazul apariției unui eveniment ce constituie forță majoră, inclusiv în cazul imposibilității Organizatorului, din motive independente de voința sa, de a-l continua.
13.2. Forță Majoră, convenită ca fiind evenimentul imprevizibil si de neînlăturat, petrecut
după intrarea în vigoare a prezentului Regulament Oficial și care împiedică partea sau partile să-și îndeplinească obligațiile contractuale, exonerează de răspundere partea care o invocă pe durata de existență a cazului de Forță Majoră confirmat de Camera de Comerț a Italiei.
13.3. Dacă o situație de forță majoră, inclusiv imposibilitatea Organizatorului din motive
independente de voința sa, împiedică sau întârzie total sau parțial executarea Regulamentului Oficial și continuarea Concursului, Organizatorul va fi exonerat de
răspunderea privind îndeplinirea obligațiilor sale pentru perioada în care această îndeplinire
va fi împiedicată sau întârziată. În cazul în care invocă forța majoră Organizatorul este obligat să comunice existența acesteia participanților la
Concurs in termen de 5 (cinci) zile lucrătoare de la apariția cazului de forță majoră.

SECȚIUNEA 14. LITIGII
14.1. Eventualele litigii apărute între Organizator și Participanți la prezentul Concurs se vor
rezolva pe cale amiabilă sau în cazul în care aceasta nu va fi posibilă, litigiile vor fi
soluționate de instanțele judecătorești competențe din Roma, Italia.

SECȚIUNEA 15. REGULAMENTUL OFICIAL
15.1. Prin participarea la acest Concurs participanții sunt de acord să respecte și să se
conformeze tuturor prevederilor, termenilor și condițiilor prezentului Regulament Oficial.
Regulamentul de participare/desfășurare al Concursului promoțional este disponibil in mod
gratuit oricărui solicitant pe pagina https://www.facebook.com/rotalianul/.
15.2. Orice modificare a regulilor de participare la Concurs, a modului de desfășurare a
acestuia sau a perioadei valabilității acestuia, vor fi anunțate public de Organizator cu cel
putin 24 de ore înainte de intrarea în vigoare a modificărilor, pe pagina de Facebook
https://www.facebook.com/rotalianul/.