Români în Italia, obținerea cetățeniei italiene. Documente necesare și modalitatea de depunere a cererii

Odată cu intrarea în vigoare în Italia a legii nr. 132 de la 1 decembrie 2018, cetățeanul străin care depune cerere pentru obținerea cetățeniei italiene trebuie să demonstreze că nivelul său de cunoștință al limbii italiene este cel puțin la nivel B1, conform Cadrului European Comun de Referință pentru Limbi.

Este necesar atestatul de limba italiană, nivelul minim B1, sau diploma de gimnaziu pentru cei care au absolvit școala în Italia 

„Art. 9.1. – 1. Acordarea cetățeniei italiene în conformitate cu articolele 5 și 9 este supusă deținerii, din partea persoanei interesate, a unor cunoștințe adecvate limbii italiene, nu mai puțin de nivelul B1 din Cadrul European Comun de Referință pentru Limbi. În acest  scop, solicitanții care nu sunt înscriși în acordul de integrare din care la articolul 4-bis din textul consolidat menționat în Decretul legislativ 25 iulie 1998, n. 286 sau care nu dețin permisul de ședere UE pentru rezidenții pe termen lung menționat la articolul 9 din același text unic, li se va cere la momentul prezentării cererii de cetățenie să demonstreze că dețin un certificat de studiu emis de o instituție de învățământ public sau o instituție recunoscută de Ministerul Educației și Ministerul Afacerilor Externe și Cooperării Internaționale”, se specifică în textul legii.

Un astfel de document care să demonstreze nivelul de cunoștință al limbii italiene este cerut și pentru cine dorește să obțină Permisul de Ședere UE pe Termen Lung în Italia, numai că, în acest caz, nivelul de referință minim este A2, care este cu o treaptă mai jos decât nivelul necesar pentru a primi cetățenia italiană.

Conform articolului 9, litera d), din Legea nr. 91/1992, cetățenia italiană poate fi cerută și obținută de un cetățean al unui stat membru al Uniunii Europene numai dacă este rezident cu forme legale pe teritoriul Italiei de cel puțin 4 ani.

UP SERVICE DESPĂGUBIRI

Venitul minim solicitat pentru prezentarea cererii de cetăţenie este de 8.300 euro pentru fiecare dintre ultimii trei ani de dinaintea datei la care se prezintă cererea, 11 300 euro pentru soț și soție, plus 516 pentru fiecare copil avut în întreținere. Acest venit poate fi demonstrat prin intermediul declarației de venituri cu ajutorul formularelor 730 sau Unico sau prin certificarea unică CU (sau CUD).

Pe lângă codul fiscal, a permisului de şedere dacă este cazul, a pașaportului și a cărții de identitate, toate în curs de valabilitate, cetățenii comunitari mai au nevoie de următoarele documente, în vederea obținerii cetățeniei italiene:

  • Certificatul de naștere (tip nou, internaţional, de culoare albastră) – cu timbrul apostila pe original. Apostila se aplică doar la prefectura din județul de domiciliu din România. Certificatul trebuie apoi tradus de către un traducător autorizat de pe lângă notariatul din  orașul de domiciliu din România, iar traducerea trebuie apostilată la tribunalul din orașul de domiciliu. Traducerea si legalizarea poate fi făcută și la Consulatele Generale ale României de pe teritoriul Italiei doar dacă certificatul este apostilat la prefectura de domiciliu din România. Dacă certificatul de naștere este multilingv, nu mai este nevoie de traducere și apostilă.
  • Cazierul judiciar românesc cu timbrul apostila pe original. Apostila se aplică doar la prefectura din judeţul de domiciliu din România. Şi cazierul judiciar trebuie tradus de către un traducător autorizat de pe lângă notariatul din oraşul de domiciliu din România, iar traducerea trebuie apostilată la tribunalul din orașul de domiciliu. Cazierul se poate obține şi de la Consulatele Generale ale României de pe teritoriul Italiei. Certificatele de cazier judiciar au valabilitate de 6 luni de la data eliberării și numai în scopul pentru care au fost eliberate.
  • dovada plăţii taxei de 250 Euro la Poştă.
  • 1 timbru fiscal de 16.00 euro.

Pe baza Decretului Legislativ nr. 5/2012 pentru simplificare şi dezvoltare, partea cu documentația italiană care cuprinde informațiile de mai jos, este auto-certificată,  în cadrul aceleaşi cereri. Prefectura, după primirea cererii, va verifica veridicitatea informațiilor declarate prin intermediul unei proceduri interne, comunicând cu Ministerul Justiţiei, Primăria de reședință şi Agenţia Fiscală:

  • Ultimele 3 declarații de venit ( CUD, modelul UNICO, modelul 730);
  • Reşedinţele din ultimi 4 ani (Certificato di residenza storico);
  • Atestatul de ședere;
  • Certificatul care atestă componența familiei – Certificato di stato di famiglia. 

De semnalat că în cazul femeilor care şi-au schimbat numele de familie în urma căsătoriei, este necesară prezentarea certificatului de căsătorie românesc, cu timbrul apostila pe original. Apostila se aplică doar la prefectura din județul de domiciliu din România. Certificatul trebuie apoi tradus de către un traducător autorizat de pe lângă notariatul din oraşul de domiciliu din România, iar traducerea trebuie apostilată la tribunalul din orașul de domiciliu. Traducerea si legalizarea poate fi făcută şi la Consulatele Generale ale României de pe teritoriul Italiei, doar dacă certificatul este apostilat la prefectura de domiciliu din România.

Cererea se prezintă online

Din luna mai 2015, cererea se prezintă online, pe site-ul Ministerului de Interne din Italia și este necesar să se completeze în mod corect toate câmpurile solicitate în formular. Documentele anexate cererii, vor fi scanate în format PDF, JPG sau TIFF.

Procedura pentru obţinerea cetăţeniei italiene poate dura până la 730 de zile din ziua în care ați depus cererea. În cazul în care acest termen nu este respectat, trebuie să vă adresaţi prefecturii din zona în care vă aflaţi cu reședința domiciliară.

Italia este un stat care permite dubla cetățenie. La primirea cetățeniei italiene se poate păstra, la cerere, și cetățenia română.