Serviciile de care pot beneficia românii din Italia la CAF-CAAF, Patronat și sindicate

Birourile CAF-CAAF, Patronatele și sindicatele sunt trei structuri de sprijin pentru lucrătorii și șomerii din Italia. Iată care sunt caracteristicile și serviciile pe care le pot oferi fiecare în parte:

CAF – CAAF

Sunt sucursale ale sindicatelor, înființate pentru a ajuta muncitorii și pensionarii să rezolve problemele și obligațiile de natură fiscală.

Există în Italia două tipuri de caf (centre de asistență fiscală): CAAF, care înseamnă „Centru Autorizat de Asistență Fiscală” și CAF – „Centru de asistență fiscală”. Asistența fiscală poate fi furnizată numai de centrele care solicită acest lucru de la Ministerul Economiei și Finanțelor. Dintre toate aceste centre, numai cele care îndeplinesc cerințele obligatorii sunt înregistrate în Registrul centrelor de asistență fiscală.

Conform Asociației APS CUORE ETS, birourile CAF-CAAF oferă următoarele servicii:

UP SERVICE DESPĂGUBIRI
 • completează pentru toți angajații sau pensionarii formularul fiscal 730 (declarația de venit) pentru recuperarea eventualelor credite de impozit;
 • completează și transmite telematic formularul fiscal UNICO;
 • completează și transmite gratuit formularul DSU necesar la obținerea certificatului ISEE utilizat pentru a beneficia de reduceri și scutiri de plată la anumite servicii publice (școală, grădinițe, burse de studiu, alocații, înscrieri pentru obținerea de locuințe sociale etc.);
 • oferă consultanță în procedura succesorială (succesiuni);
 • pentru asistentele familiale (menajere, îngrijitoare, bone) oferă ajutor în redactarea documentelor necesare pentru întocmirea, modificarea sau închiderea contractelor de muncă și a plății contribuțiilor de asigurări sociale;
 • oferă asistență în completarea și transmiterea la INPS a formularului RED (Reddito di Emergenza).

PATRONATUL

Patronatul este o instituție des întâlnită în Italia, care exercită funcții de asistență și protecție în favoarea lucrătorilor, pensionarilor și a tuturor cetățenilor prezenți pe teritoriul statului. Activitatea de asistență și consultanță a unui birou Patronat vizează obținerea de beneficii privind protecția socială, sănătatea și alte aspecte de asistență socială, inclusiv cele legate de emigrare și imigrare.

Conform Asociației APS CUORE ETS, Patronatele oferă următoarele servicii de asistență:

 • controlul contribuțiilor de asigurări sociale;
 • asistență privind cererile de pensie anticipată, pensie de vechime în muncă, de vârstă și pensie de invaliditate;
 • asistență în vederea obținerii indemnizației de șomaj (mobilita – NASPI);
 • maternitate, concedii medicale;
 • accidente de muncă și boli profesionale;
 • permise de ședere (di soggiorno) pentru extra-comunitari;
 • indemnizații de invaliditate și invaliditate cu însoțitor;
 • reîntregirea familiei (ricongiungimento familiare);
 • bonus nou-născuți (bonus bebe).

SINDICATELE

Principala funcție a sindicatelor este aceea de a reprezenta lucrătorii și de a deveni purtător de cuvânt al drepturilor lor. În Italia înscrierea la sindicat este o practică frecventă.

Sindicatele oferă următoarele tipuri de servicii:

 • asistenţă legală în litigiile de muncă;
 • asistenţă pentru cererile de prestaţii sociale;
 • asistenţă fiscală.

Sindicatele există pentru a promova și a proteja drepturile membrilor săi. Înscrierea într-un sindicat ajută lucrătorii români de pe teritoriul Italiei în cazul apariţiei conflictelor de muncă, asigurându-le respectarea prevederilor legale în vigoare, ce decurg din legislaţia muncii şi a legilor specifice fiecărui domeniu de activitate.