Români în străinătate: Obligaţia depunerii chestionarelor pentru stabilirea rezidenţei fiscale

ANAF transmite că persoanele care depăşesc în total 183 de zile de şedere în străinătate, pe parcursul oricărui interval de 12 luni consecutive, au obligaţia completării şi depunerii formularului „Chestionar pentru stabilirea rezidenţei fiscale a persoanei fizice la plecarea din România”.

De asemenea, persoanele fizice sosite în România care au o şedere în statul român pe o perioadă sau mai multe perioade care depăşesc în total 183 de zile, pe parcursul oricărui interval de 12 luni consecutive au obligaţia completării formularului „Chestionar pentru stabilirea rezidenţei fiscale a persoanei fizice la sosirea în România”.

Nu primesc amendă de la ANAF cei plecați înainte de 1 ianuarie 2018 în străinătate, pentru nedeclararea domiciliului fiscal în afara țării

„Obligaţia depunerii Chestionarelor pentru stabilirea rezidenţei fiscale atât la plecarea din România cât şi la sosirea în România este reglementată de Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 1099/2016 pentru reglementarea unor aspecte privind rezidenţa în România a persoanelor fizice”, susţine ANAF. Începând cu prima zi a anului 2018 neîndeplinirea acesteia poate fi amendată cu sume cuprinse între 50 și 100 de lei, conform Ordonanței Guvernului nr. 30/2017.

Amenzile prevăzute în ordinul ministrului finanțelor care cere cetățenilor stabiliți în străinătate să își declare domiciulul fiscal pentru a evita dubla impunere vor fi aplicabile doar celor care au părăsit țara după 1 ianuarie 2018.

UP SERVICE DESPĂGUBIRI

Ce documente poate cere Fiscul?

Urmare a depunerii chestionarelor, organul fiscal analizează situaţia concretă a persoanei fizice, luând în considerare prevederile convenţiei de evitare a dublei impuneri sau prevederile Codului fiscal, după caz, precum şi documentaţia prezentată de contribuabili în vederea stabilirii rezidenţei fiscale.

În ceea ce priveşte documentele justificative, ANAF menţionează că, organul fiscal poate solicita şi alte documente pe care le consideră relevante pentru stabilirea rezidenţei fiscale.

Referitor la documentele justificative, Fiscul precizează că acestea trebuie depuse în limba română, având în vedere că limba oficială în administraţia fiscală din România este limba română, astfel că orice document sau înscris care se prezintă Agenţiei fiscale trebuie să fie însoţite de traduceri în limba română certificate de traducători autorizaţi.

Agenţia Naţională de Administrare Fiscală informează contribuabilii că realizează schimb reciproc de informaţii cu diverse state

În ceea ce priveşte schimbul automat dintre România şi statele Non-EU, acesta se realizează în baza Convenţiilor pentru evitarea dublei impuneri, pentru prevenirea evaziunii fiscale cu privire la impozitul pe venit şi pe capital care se încheie cu fiecare jurisdicţie în parte.

Având în vedere cele mai sus menţionate, Fiscul invită contribuabilii care primesc solicitări de a se prezenta la organele fiscale de a da curs acestora şi de a clarifica aspectele ce le sunt comunicate, pentru a evita dubla impunere şi a stabili statul care are dreptul de impunere a veniturilor realizate, conform prevederilor convenţiilor de evitare a dublei impuneri şi a Codului fiscal.

Vă supunem atenției, un ghid oficial elaborat de ANAF, ghid ce se adresează persoanelor fizice rezidente/nerezidente, care părăsesc/sosesc în România, și în cazul cărora este necesară stabilirea/modificarea rezidenței fiscale, respectiv impozitarea veniturilor obținute. Sperăm să vă fie de folos:

Ghid privind rezidența fiscală a persoanelor fizice – oficial ANAF (2017)