România – Serviciul Pașapoarte: documente necesare pentru eliberarea pașaportului

Numărul de polițiști a fost suplimentat la serviciile de pașapoarte supraaglomerate pentru menținerea unui flux continuu al activităților, la fel și numărul echipamentelor pentru operaționalizarea de noi ghișee de preluat cereri, a declarat pentru AGERPRES șeful Direcției Generale de Pașapoarte, Catela-Claudia Vasile.

Suplimentarea de noi ghișee pentru preluarea cererilor

Potrivit acesteia, a fost prelungit și programul de lucru la serviciile unde sunt foarte multe solicitări, la nivel național existând aproximativ 200 ghișee de preluare a cererilor, din care 19 în București.

Cererile pentru eliberarea pașapoartelor simple electronice și temporare se depun la orice serviciu public comunitar pentru eliberarea și evidența pașapoartelor simple, indiferent de domiciliul sau reședința solicitantului documentului de călătorie.

Programarea se poate face și online

UP SERVICE DESPĂGUBIRI

De asemenea, s-a dezvoltat și extins procedura de programare on-line pentru depunerea cererilor de eliberare a pașapoartelor simple cu scopul de a elimina cozile și a reduce semnificativ timpul alocat operațiunilor la ghișee.

Documente necesare pentru eliberarea pașaportului

1. PAŞAPORTUL SIMPLU ELECTRONIC

1.1. Documente necesare pentru eliberarea paşaportului simplu electronic pentru persoane majore:

1) cartea de identitate, cartea de identitate provizorie sau, după caz, buletinul de identitate, aflate în termen de valabilitate, în original; cartea de identitate provizorie, trebuie însoţită de certificatul de naştere, în original;

2) chitanţa reprezentând costul paşaportului simplu electronic (se achită la Trezorerie, Posta Romana, virament bancar);

3) paşaportul anterior, dacă acesta există.

NOTĂ:

– la depunerea documentelor este obligatorie prezenţa solicitantului;

– nu se completează cerere, aceasta se emite automat, la ghişeu, odată cu depunerea documentelor;

– la depunerea cererii, solicitantului i se preiau impresiunile digitale şi imaginea facială (sunt exceptate de la obligaţia de furnizare a impresiunilor digitale persoanele pentru care prelevarea amprentelor digitale este fizic imposibilă);

1.2.Documente necesare pentru eliberarea paşaportului simplu electronic pentru minori:

1.2.1. Documente necesare pentru eliberarea paşaportului simplu electronic pentru minorii care nu au împlinit vârsta de 14 ani

1) certificatul de naştere al minorului, în original;

2) documentele de identitate ale pãrinţilor sau al unuia dintre pãrinţi, al reprezentantului legal sau, dupã caz, al persoanei împuternicite, aflate în termen de valabilitate, în original;

3) hotărârea judecătoreasca rămasă definitivă si irevocabilă în cazul în care minorul a fost încredinţat unuia dintre parinti, în original;

4) hotărârea judecatorească rămasă definitivă și irevocabilă prin care instanţa a suplinit acordul celuilalt părinte, în original;

5) actul de deces al unuia din părinți, acolo unde este cazul, pentru cererile formulate de părintele supravieţuitor ori pentru cele formulate de persoana împuternicită, în original;

6) procura specială sau declaraţia privind acordul celuilat părinte, în original, dată în ţară la notarul public, iar în străinătate la ambasadele/consulatele României sau dată în fața autorităţilor străine, apostilată potrivit Convenţiei de la Haga sau supralegalizată şi tradusă la traducător autorizat;

7) chitanta reprezentând costul paşaportului simplu electronic (se achită la Trezorerie, Poșta Romana, virament bancar);

NOTĂ:

– la depunerea documentelor, prezența minorului este obligatorie;

– documentele se depun de către părinți/părinte/reprezentant legal/persoana împuternicită;

– cererea se emite automat, la ghițeu, odatã cu depunerea documentelor;

– la depunerea cererii, minorului i se preiau impresiunile digitale si imaginea facială, minorii cu vârsta sub 12 ani sunt exceptati de la obligaţia de furnizare a impresiunilor digitale.

1.2.2. Documente necesare pentru eliberarea paşaportului simplu electronic pentru minorii care au împlinit vârsta de 14 ani:

1) cartea de identitate sau, dupã caz, cartea de identitate provizorie a minorului, aflate în termen de valabilitate, în original; cartea de identitate provizorie, precum si cartea de identitate model nou (fara prenumele parintilor) trebuie însoţite de certificatul de nastere, în original;

2) declaratii de acord, hotărâre judecătorească sau act de stare civilă, după caz, astfel:

2.1.) declaraţie privind acordul de eliberare a paşaportului pentru minor dată de ambii părinţi, in original; atunci când declaraţiile de acord se dau la ghiseu, este obligatorie prezenţa părinţilor, al unuia dintre pãrinţi sau al reprezentantului legal, şi documente de identitate ale acestora aflate în termen de valabilitate, în original;

2.2.) declaraţia privind acordul de eliberare a paşaportului pentru minor dată de părintele sau reprezentantul legal căruia i-a fost încredinţat minorul prin hotărâre judecătorească definitivă şi irevocabilă, în original, însoţită de hotărârea instanţei, în original;

2.3.) declaraţia privind acordul de eliberare a paşaportului pentru minor dată de un părinte, chiar dacă nu există acordul celuilalt părinte, în original, însoţită de documentele emise de instituţia care organizează studiile sau concursul, documente emise ori avizate de o autoritate administrativă română cu competenţe în domeniu, sau, după caz, documente emise ori avizate de o autoritate medicală română, din care să rezulte perioada, respectiv statul/statele în care se vor defăşura studiile, concursurile oficiale sau tratamentul medical, în original;

2.4.) declaraţia privind acordul de eliberare a paşaportului pentru minor dată de părintele supravieţuitor, în original, însoţită de actul de deces al celuilalt părinte, în original;

2.5.) declaraţia privind acordul de eliberare a paşaportului pentru minor dată de un părinte şi hotărâre judecătorească prin care instanţa a suplinit acordul celuilalt părinte, rămasă definitivă şi irevocabilă, în original;

2.6.) certificatul de căsătorie al minorului căsătorit în condiţiile legii, în original;

3) chitanta reprezentând costul paşaportului simplu electronic (258 lei costul pasaportului se achită la Trezorerie, Posta Romana, virament bancar);

4) pașaportul anterior al minorului, dacă acesta existã.

NOTĂ: documentele se depun personal de către minor.

Modalitățile de plată a taxei aferente

Taxele pentru eliberarea pașaportului se achită fie prin mandat poștal, la orice Oficiu Poștal, fie on-line, în sistem Internet banking, prin virament către conturile deschise de către fiecare Instituție a Prefectului. Cetățenii care fac plata on-line vor prezenta, la momentul depunerii cererii de eliberare a documentelor de care au nevoie, dovada plății generată la momentul efectuării tranzacției, fără certificarea de către bancă.

„Având în vedere că pentru confirmarea tranzacției efectuate prin internet banking este nevoie de mai mult de 24 de ore, pentru documentele care se eliberează în aceeași zi în care se depune cererea (pașaportul simplu temporar), recomandăm să se utilizeze modalități de plată a taxelor care permit dovada plății la momentul depunerii cererii”, a mai spus șeful Direcției Pașapoarte.

Taxa mai poate fi achitată la orice bancă unde persoana are deschis un cont bancar, prin virament către conturile deschise de către fiecare Instituție a Prefectului sau în numerar, la casieriile unităților Trezoreriei Statului precum și la casieriile Instituțiilor Prefectului.