Românii care muncesc în străinătate se vor putea adresa Autorităţii Europene a Muncii (AEM) în caz de abuzuri sociale

Românii care muncesc în străinătate se vor putea adresa Autorități Europene a Muncii (AEM) în caz de abuzuri sociale. Parlamentul European şi Consiliul au ajuns în aceste zile la un acord provizoriu cu privire la propunerea Comisiei de înființare a unei Autorități Europene a Muncii (AEM) care va asigura „mobilitatea echitabilă a forţei de muncă în cadrul UE” și va sprijini cooperarea între autoritățile naționale, inclusiv în prevenirea şi combaterea fraudei şi abuzurilor sociale.

Președintele Jean-Claude Juncker a anunțat pentru prima dată o posibilă înființare a unei Autorităţi Europene a Muncii în septembrie 2017, informează Comisia Europeană.
Această nouă autoritate a UE va sprijini mobilitatea echitabilă a forţei de muncă în cadrul UE, permiţând cetăţenilor şi întreprinderilor să profite de oportunităţile oferite de piaţa unică şi sprijinind totodată cooperarea între autorităţile naţionale, inclusiv în prevenirea şi combaterea fraudei şi abuzurilor sociale.

„Având 17 milioane de europeni trăind sau muncind în alt stat membru al UE, a sosit momentul ca o instituţie precum Autoritatea Europeană a Muncii să sprijine pe cetăţenii noştri mobili, să faciliteze activităţile statelor noastre membre şi să contribuie la asigurarea echităţii şi a încrederii în piaţa noastră unică. În ultimii ani, am realizat progrese importante în privinţa unor norme mai echitabile pentru mobilitatea forţei de muncă. Noua autoritate ne va ajuta la punerea lor în practică”, a spus Jean-Claude Juncker, conform mediafax.ro

Autoritatea Europeană a Muncii (AEM) — propusă de Comisie în martie 2018 — va îndeplini următoarele sarcini:

  • de a sprijini statele membre la furnizarea de informaţii şi servicii pentru cetăţeni şi întreprinderi;
  • de a facilita cooperarea şi schimburile de informaţii dintre statele membre şi de a le sprijini prin inspecţii concertate şi comune, în scopul de a lupta împotriva abuzurilor, a fraudei şi a muncii nedeclarate;
  • de a juca un rol de mediere între statele membre în caz de litigii.

Autoritatea Muncii va avea responsabilitatea de a sprijini reţeaua de servicii europene pentru ocuparea forţei de muncă (EURES) şi va prelua şi consolida activităţile platformei europene pentru intensificarea cooperării în materie de combatere a muncii nedeclarate.

- Continuarea după publicitate - UP SERVICE DESPĂGUBIRI

Activităţile sale se vor referi la normele privind mobilitatea forţei de muncă şi la detaşarea lucrătorilor, la coordonarea securităţii sociale şi a legislaţiei specifice din sectorul transportului rutier.

Acordul va fi transmis Comitetului Reprezentanţilor Permanenţi (Coreper) al Consiliului în vederea aprobării. Odată ce reprezentanţii permanenţi ai statelor membre confirmă acordul, acesta va fi supus unui vot final în plenul Parlamentului European.