Românii din Italia: Diferența dintre domiciliu și reședință

Cetățenii români care au cărți de identitate românești („buletine”) au domiciliu în România. Aceștia pot să dețină pașapoarte românești în care este menționat județul de domiciliu din România. Cetățenii români cu domiciliu în România pot să-și stabilească reședința în străinătate. În cazul Italiei, de obicei, rezidenților le sunt eliberate cărți de identitate italiene.

Domiciliul este acolo unde cetățeanul declară că are locuința principală. Pentru majoritatea cetățenilor români domiciliul este în România.
Reședința (rezidența) este locul unde cetățeanul are locuinţa secundară. Pentru majoritatea cetățenilor români din Italia, reședința este în Italia.

Cetățenii români pot să-și schimbe domiciliul din România în străinătate solicitând pașaport românesc pentru Cetățenii Români cu Domiciliul în Străinătate (Pașaport CRDS). Cartea de identitate românească se va preda la oficiul consular în momentul solicitării acestui tip de pașaport.

Schimbarea domiciliului din străinătate în România (repatrierea) se poate face numai la Poliția de domiciliu din România.

Domiciliu în străinătate

UP SERVICE DESPĂGUBIRI

Cetățenii români care au pașapoarte românești în care este menționată țara de domiciliu (alta decât România) au domiciliul în străinătate. (Ex: Italia)
Aceste persoane nu mai au dreptul să dețină cărți de identitate românești.

Minorul are întotdeauna domiciliul la părinţii săi sau la acela dintre părinţi la care el locuieşte

  • În cazul în care părinții au domicilii diferite, se va stabili de comun acord domiciliul minorului.
  • În cazul în care părinţii au domicilii separate şi nu se înţeleg la care dintre ei va avea domiciliul copilul, instanţa de tutelă, ascultându-i pe părinţi, precum şi pe copil, dacă acesta a împlinit vârsta de 10 ani, va decide ţinând seama de interesele copilului. Până la rămânerea definitivă a hotărârii judecătoreşti, minorul este prezumat că are domiciliul la părintele la care locuieşte în mod statornic.
  • Domiciliul minorului se poate stabili prin hotărâre judecătorească și la alte persoane, în condițiile legii.

Întrebări frecvente:

1. Eu unde am domiciliul?

Domiciliul este adresa trecută pe cartea de identitate românească. Persoanele care nu mai au carte de identitate românească dar au pașaport românesc pe care este trecut numele unei țări, de exemplu Italia, au domiciliul în străinătate.

2. Am cartea de identitate românească expirată. Mai am domiciliul în România? Ce trebuie să fac?

Da. Chiar dacă aveți cartea de identitate expirată domiciliul se păstrează la aceeași adresă.

În această situație aveți mai multe variante:

  • Vă deplasați în România și vă refaceți personal documentul. Dacă nu mai aveți nici pașaport valabil solicitați un titlu de călătorie pentru a putea călători în România.
  • Faceți o procură specială (cu poză) prin care împuterniciți o altă persoană să vă refacă cartea de identitate.
  • Solicitați pașaportul cu domiciliul în străinătate și renunțați la cartea de identitate românească (și deci și la domiciliul din Romania).

3. Noi părinții avem domicilii diferite, unul în România și unul în Italia. Ce pașaport trebuie să solicit pentru copil?

Puteți solicita oricare dintre pașapoarte, cu domiciliul în România sau cu domiciliul în străinătate. Vă atragem atenția că o eventuală schimbare succesivă a domiciliului din străinătate în România se va putea face numai la autoritățile române din România și nu la consulatele/misiunile diplomatice din străinătate.

4. Copilul meu este născut în Italia, are domiciliul în Italia?

Nu neaparat. Copii au domiciliul părinților indiferent de locul nașterii.

5. Dacă solicit pașaportul cu domiciliul în Italia obțin cetățenia italiană?
Nu.

6. Dacă renunț la cartea de identitate pierd cetățenia română?
Nu.

Informațiile au fost preluate de pe pagina de Facebook a Ambasadei României în Italia.