Amenzi pentru românii din străinătate: 1 decembrie, data limită pentru prezentarea documentelor necesare schimbării rezidenței fiscale

Ziua de 1 Decembrie este data-limită până la care românii din diaspora ar trebui să prezinte documentele necesare pentru schimbarea rezidenţei fiscale, conform Ordonanţei de Guvern 30/2017. În caz contrar, aceştia sunt pasibili de amendă.

Potrivit legislaţiei în vigoare, sunt obligaţi să își schimbe rezidenţa fiscală în ţara unde lucrează:

 • toți românii care au părăsit ţara după 30 ianuarie 2012;
 • trebuie să își schimbe rezidenţa fiscală şi românii care au plecat înainte de 2012 dar au mai avut venituri şi în România;
 • românii care vor pleca de la 1 ianuarie 2018, pentru mai mult de 180 de zile, trebuie să anunţe ANAF, înainte cu 30 de zile de plecare.

Toate persoanele din aceste trei categorii care nu vor completa formularul declarativ şi nu vor cere schimbarea rezidenţei fiscale, vor primi o amendă de 50-100 lei.

Cei vizaţi trebuie să completeze formularul, în două exemplare. Unul dintre formulare va fi depus personal sau prin împuternicire la registratură organului fiscal unde persoana respectivă avea domiciliul fiscal sau se poate trimite prin poştă la ANAF de domiciliu la departamentul „evitarea dublei impuneri”, cu confirmare de primire, al doilea exemplar se păstrează.

Conform alin 3.4.2 din Ghidul privind rezidența fiscală a persoanelor fizice pus la dispoziție de ANAF, persoanele fizice au obligația de a anexa la „Chestionarul pentru stabilirea rezidenței fiscale a persoanelor fizice la plecarea din România”, orice documente ce pot sta la baza determinării rezidenţei persoanei fizice, precum şi, după caz, certificatul de rezidenţă fiscală emis de autoritatea fiscală străină sau un alt document eliberat de către o altă autoritate decât cea fiscală, care are atribuţii în domeniul certificării rezidenţei fiscale conform legislaţiei interne a acelui stat.

Astfel, pe lângă formular, dacă sunt în posesul acestora, românii din străinătate pot prezenta următoarele documente, traduse:

UP SERVICE DESPĂGUBIRI
 • Certificat de rezidență fiscală;
 • Copie contract de muncă;
 • Copie contract de casă;
 • Copie CI sau pașaport;
 • Copie card de sănătate;
 • Copie carnet de conducere, dacă este emis de țara respectivă.

Chestionarul pentru stabilirea rezidenței fiscale a persoanelor fizice la plecarea din România

Informaţiile din acest chestionar fac posibilă, aplicarea principiilor internaţionale pentru evitarea dublei impuneri a veniturilor obţinute atât în România cât şi în străinătate.

Necompletarea acestui formular ar putea genera dificultăţi în ceea ce priveşte stabilirea modalităţii de impozitare a persoanelor fizice române. Astfel, dacă nu s-ar depune acest formular, cetăţenii români ar putea fi impozitaţi atât în România, cât şi în altă ţară în care îşi desfăşoară activitatea.

 • Chestionarul pentru stabilirea rezidenţei fiscale a persoanei fizice la plecarea din România îl puteți descărca aici.
 • Ghidul privind rezidența fiscală a persoanelor fizice îl puteți citi aici.
 • Ordonanța Nr. 30/2017 din 30 august 2017 pentru modificarea și completarea Legii nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală o puteți citi aici.

Pentru informații și lămuriri puteți contacta Agenția Națională de Administrare Fiscală (ANAF):

 • la numărul de telefon 0040 314 03 91 60;
 • completând formularul de contact și menționând în text problema dumneavoastră. Formularul de contact îl găsiți aici.