Românii din străinătate obligați să declare veniturile obținute pe 2017 Fiscului român până la data de 15 iulie

Românii din străinătate care au obținut în 2017 venituri în afara României vor fi obligați să le declare Fiscului, pentru impozitare, până cel târziu la 15 iulie 2018, potrivit noului mecanism de declarare și plată pentru persoanele fizice, adoptat de Guvern. Raportarea se va face prin intermediul unei declarații fiscale unice, în locul formularului 201, vizați de depunerea documentului fiind atât cei care stau în România și obțin bani din străinătate, cât și cei care, deși stau în străinătate și obțin bani acolo, vin des în România.

Persoanele fizice care realizează venituri din activități independente și alte categorii de venituri vor depune la Fisc o singură declarație, care va cuprinde toate informațiile necesare privind impozitul pe venit și contribuțiile sociale datorate și va asigura simplificarea modului de stabilire și declarare a obligațiilor de plată.

Noul mecanism a fost aprobat în data de 15 martie de către Guvernul României, prin ordonanță de urgență, astfel că este o chestiune de timp până când actul normativ va fi publicat în Monitorul Oficial și va intra în vigoare.

„Contribuabilii care obţin venituri din străinătate (…) au obligaţia să le declare în declarația unică privind impozitul pe venit și contribuțiile sociale datorate de persoanele fizice, până la data de 15 martie a anului următor celui de realizare a venitului precum și să efectueze calculul și plata impozitului datorat, în cadrul aceluiași termen, cu luarea în considerare a metodei de evitare a dublei impuneri, prevăzută de convenția de evitare a dublei impunere”, scrie în documentul votat de Guvern.

Totuși, pentru anul 2018 vor exista reguli tranzitorii. Mai precis, declarația fiscală unică va trebui depusă până pe 15 iulie 2018, din moment ce termenul de 15 martie a trecut deja.

UP SERVICE DESPĂGUBIRI

Mai exact, românii care au obținut venituri în străinătate în 2017 vor trebui să le declare la Agenția Națională de Administrare Fiscală (ANAF) până cel târziu la 15 iulie 2018, prin intermediul declarației unice privind impozitul pe venit și contribuțiile sociale datorate de persoanele fizice.

Vizate de depunere sunt, conform legislației în vigoare, persoanele fizice care stau în România și au obținut venituri în străinătate și persoanele fizice care stau în străinătate, obțin venituri acolo și vin des în România.

Concret, depunerea „Declarației privind veniturile realizate din străinătate” trebuie să fie făcută de:

 • persoanele fizice rezidente române, care au domiciliul în România, pentru veniturile obținute din orice sursă, atât din România, cât și din afara României;
 • persoanele fizice nerezidente al căror centru al intereselor vitale este amplasat în România (cu alte cuvinte, în România este locul de care relațiile personale și economice ale persoanei în cauză sunt mai apropiate);
 • persoanele fizice nerezidente prezente în România pentru o perioadă sau mai multe ce depășesc în total 183 de zile, pe parcursul oricărui interval de 12 luni consecutive.

Veniturile realizate în străinătate ce sunt supuse impozitării în România, sunt, în principal, cele provenite:

 • din profesii liberale;
 • din activități de producție, comerț și prestări de servicii;
 • din valorificarea drepturilor de proprietate intelectuală (adică drepturi de autor);
 • din cedarea folosinței bunurilor (adică închirierea terenurilor, caselor, mașinilor etc.);
 • din activități agricole, piscicultură și silvicultură;
 • cele sub formă de dividende și dobânzi;
 • din premii;
 • din jocuri de noroc;
 • din pensii.

Atenție! Contribuabilii persoane fizice rezidente care realizează un venit şi care, potrivit convenţiei de evitare a dublei impuneri încheiate de România cu un alt stat, poate fi impus în celălalt stat, iar respectiva convenţie prevede ca metodă de evitare a dublei impuneri metoda scutirii, respectivul venit va fi scutit de impozit în România, informează avocat.net.

Exemplu: Dacă ești angajat în străinătate cu un contract regular de muncă pentru care angajatorul tău de origine străină plătește taxe și impozite în țara respectivă, nu trebuie să faci declarația de venit în România.