Să cântăm Marea Unire! Corul Armatei Române -”Drum bun, drum bun, toba bate!”

Rotalianul – Revista românului din Italia vă propune în zilele premergătoare zilei de 1 decembrie, o selecție de cântece dedicate întâmpinării Zilei Naționale a României și sărbătoririi a 98 de ani de la Marea Unire.

Pentru astăzi, am ales o piesă a Corului Armatei Române, armată care, însuflețită de dorința arzătoare de a elibera pământul Transilvaniei de sub dominația străină, a început, în noaptea de 14/15 august 1916, ofensiva pe frontul Carpaților.

Anul acesta s-au împlinit 100 de ani de la intrarea României în Primul Război Mondial. 

În august 1916, trei armate române au trecut la atac traversând Carpaţii Meridionali, după care au intrat în Transilvania. România intra astfel în Primul Război Mondial, după doi ani de neutralitate.

A mai fost denumit și Războiul Românilor Pentru Eliberare și Reîntregire Națională.

UP SERVICE DESPĂGUBIRI

Jertfa imensă și suferințele fără seamăn ale poporului român în primul război mondial închinate cauzei nobile a reîntregirii naționale nu au fost zadarnice. Ele au stat la temelia hotărârii unanime a românilor care, prin voința lor nestrămutată au înfăptuit, la încheierea războiului, unirea tuturor pământurilor românesti într-un singur stat național, act istoric ce a primit prin tratatele de pace, consacrarea internațională. Poporul nostru nu a uitat și nu va uita niciodată supremul sacrificiu făcut de martirii neamului românesc pe câmpurile de bătălie ale primului război mondial.

Distribuie acest articol