Să cântăm Marea Unire! Corul Armatei Române -”Drum bun, drum bun, toba bate!”

Rotalianul – Revista românului din Italia vă propune în zilele premergătoare zilei de 1 decembrie, o selecție de cântece dedicate întâmpinării Zilei Naționale a României și sărbătoririi a 98 de ani de la Marea Unire.

Pentru astăzi, am ales o piesă a Corului Armatei Române, armată care, însuflețită de dorința arzătoare de a elibera pământul Transilvaniei de sub dominația străină, a început, în noaptea de 14/15 august 1916, ofensiva pe frontul Carpaților.

Anul acesta s-au împlinit 100 de ani de la intrarea României în Primul Război Mondial. 

- Continuarea articolului după publicitate -

În august 1916, trei armate române au trecut la atac traversând Carpaţii Meridionali, după care au intrat în Transilvania. România intra astfel în Primul Război Mondial, după doi ani de neutralitate.

A mai fost denumit și Războiul Românilor Pentru Eliberare și Reîntregire Națională.

Jertfa imensă și suferințele fără seamăn ale poporului român în primul război mondial închinate cauzei nobile a reîntregirii naționale nu au fost zadarnice. Ele au stat la temelia hotărârii unanime a românilor care, prin voința lor nestrămutată au înfăptuit, la încheierea războiului, unirea tuturor pământurilor românesti într-un singur stat național, act istoric ce a primit prin tratatele de pace, consacrarea internațională. Poporul nostru nu a uitat și nu va uita niciodată supremul sacrificiu făcut de martirii neamului românesc pe câmpurile de bătălie ale primului război mondial.

Susține publicația noastră!

TE-AR MAI PUTEA INTERESA