Să cântăm Marea Unire – „Doamne, ocrotește-i pe români!” Corul Unison din Brașov.

Rotalianul – Revista românului din Italia vă propune în zilele premergătoare zilei de 1 decembrie, o selecție de cântece dedicate întâmpinării Zilei Naționale a României și sărbătoririi a 98 de ani de la Marea Unire.

Pentru astăzi, am ales o piesă interpretată de Corul de copii „Unison” din Brașov. Audiție plăcută!

Acum 98 de ani, la 1 decembrie 1918, Adunarea Naţională a tuturor românilor din Transilvania, Banat și Țara Ungurească, adunați prin reprezentanții lor îndreptăţiţi la Alba-Iulia, a hotărât unirea acelor români și a tuturor teritoriilor locuite de dânșii cu România.

După ce, în prealabil, semnaseră unirea cu țara-mamă, provinciile românești Basarabia și Bucovina.

Ştiați că?

UP SERVICE DESPĂGUBIRI
  • Elena Alistar este singura femeie care a făcut parte din Sfatul Țării, organul care a unit Basarabia cu România?
  • Orașul Jimbolia, împreună cu alte câteva comune bănățene din judeţul Timiş, au intrat în componența României abia în anul 1924, după ce România a convenit cu Regatul Sârbilor un schimb teritorial?
  • Tezaurul României a fost confiscat de Rusia bolșevică ca răspuns la intrarea Armatei române în Basarabia la 20 ianuarie 1918?
  • Pentru a împiedica Unirea Banatului cu România, cercurile maghiare au proclamat la Timişoara aşa-zisa „Republică Autonomă Bănăţeană”, subordonată guvernului de la Budapesta?
  • În martie 1920 delegaţia cehă la Conferința de pace de la Paris a consimțit să lase României tot Maramureșul istoric, cu excepția plasei Dolha? Acest lucru nu s-a mai întâmplat, deoarece generalul Averescu a ordonat retragerea Armatei Române de la nord de Tisa.
  • Tratatele de la Saint-Germain și Trianon au obligat România să plătească Austriei și Ungariei aşa-numita „datorie de eliberare” pentru teritoriile unite cu țara?