Arhanghelii Mihail și Gavril, sărbătoriți pe 8 noiembrie. Rolul lor în religia ortodoxă

Biserica Ortodoxă îi sărbătoreşte în ziua de 8 noiembrie pe Sfinţii Arhangheli Mihail şi Gavriil, celebraţi împreună cu toţi ceilalți arhangheli, scrie creștinortodox.ro.

Numele complet al sărbătorii este Soborul Sfinţilor Arhangheli Mihail şi Gavriil. Cuvântul „arhanghel” înseamnă „mai mare peste îngeri” sau „cel dintâi dintre îngeri.” Arhanghelii din calendarul bisericesc sunt conducătorii cetelor de îngeri, având aripi şi purtând săbii, ca simbol al biruinţei, şi sunt călăuze ale sufletelor în drumul acestora spre rai.

Sfinții Arhangheli sunt în număr de şapte:

Mihail, Gavriil, Rafail, Salatiil, Uriil, Gudiil şi Varahiil, menţionaţi în Cartea Apocalipsei ca fiind cele şapte duhuri care stau în faţa Tronului lui Dumnezeu.

Mihail şi Gavriil sunt cei mai cunoscuţi dintre arhangheli, despre care se spune că luptă în oastea cerească pentru respectarea poruncilor lui Dumnezeu.

UP SERVICE DESPĂGUBIRI

Se spune că, la început, toţi îngerii au fost buni şi înţelepţi. După încercarea la care i-a supus Dumnezeu, înainte de Facerea Lumii, o parte dintre ei, cei conduşi de Lucifer, s-au răzvrătit. Atunci, spune Scriptura, a fost mare război în cer. Mihail şi îngerii cei buni au învins, iar cei răi au fost aruncaţi din cer, devenind demoni. Peste soborul îngerilor buni, Dumnezeu l-a rânduit drept conducător pe Arhanghelul Mihail.

Sfântul Arhanghel Mihail înseamnă, în ebraică, „Cine este ca Dumnezeu?”

Asta după ce Mihail a spus: „Să luăm aminte, noi, care suntem făpturi, ce a pătimit Lucifer, cel care era cu noi: cel ce era lumina, acum întuneric s-a făcut. Cine este ca Dumnezeu?”. Aşa s-a întocmit soborul – adunarea şi unirea tuturor îngerilor.

Pe seama Arhanghelului Mihail se pune şi călăuzirea lui Lot şi a familiei acestuia la ieşirea din Sodoma, precum şi protecţia specială a poporului lui Israel. Tot Mihail îi scoate din cuptor pe cei trei tineri din Babilon, îl sprijină în luptă pe Ghedeon, îl mustră pe vrăjitorul Valaam şi îl eliberează din închisoare pe Sfantul Apostol Petru.

Sfântul Arhanghel Gavriil înseamnă, în limba ebraică, „bărbat-Dumnezeu”

Numele său conţine concentrat vestea că Dumnezeu se va face bărbat, că va asuma firea omenească.

Gavriil este arhanghelul bunelor vestiri: a vestit lui Ioachim şi Anei că o vor avea pe Maria, deşi erau bătrâni; a vestit-o pe Fecioara Maria că îl va naşte pe Iisus; l-a înştiinţat pe Zaharia de naşterea fiului său, Ioan Botezătorul; a vestit păstorilor că în Bethelem s-a născut Mesia.

Sfântul Gavriil ocroteşte fecioarele, mamele şi pruncii şi duce rugăciunile la Dumnezeu.

Sfântul Arhanghel Rafail

Sfântul Arhanghel Rafail este cinstit mai ales ca vindecător al celor bolnavi, călăuzitor tainic al celor ce călătoresc și ocrotitor al celor căsătoriți, care trăiesc în frică de Dumnezeu. În limba ebraică, „Rafail”, compus din cuvintele „Rafa” și „El”, înseamnă „Domnul Vindecătorul” sau „Dumnezeu este Cel care vindecă.”

Sfântul Arhanghel Uriil

Sfântul Arhanghel Uriil este cel care pedepsește, ca reprezentant al mâniei lui Dumnezeu. În limba ebraică, „Uriil” înseamnă „Focul lui Dumnezeu” sau „Lumina lui Dumnezeu”. În iconografie, Arhanghelul Uriil este reprezentat ținând în mâna dreaptă o sabie întinsă contra persanilor și în mâna stângă o limbă de foc.

Sfântul Arhanghel Salatiil

Sfântul Arhanghel Salatiil este cel care mijlocește înaintea lui Dumnezeu, rugându-se cu smerenie pentru oameni. El închipuie rugăciunea de cerere. În limba ebraica, „Salatiil” înseamnă „Mijlocitorul către Dumnezeu”. În iconografie, Arhanghelul Salatiil este reprezentat având chipul blând și privirea plecată în jos, iar mâinile adunate în dreptul pieptului, în chip de rugăciune.

Sfântul Arhanghel Gudiil

Sfântul Arhanghel Gudiil este cel care-L slăvește pe Dumnezeu și pe cei care își dau viața pentru El, în chip mucenicesc. El reprezintă rugăciunea de slăvire. În limba ebraică „Gudiil” înseamnă „Cel care îl preaslăvește pe Dumnezeu.”

Sfântul Arhanghel Varahiil

Sfântul Arhanghel Varahiil este cel care aduce oamenilor darurile și mângâierile lui Dumnezeu. El reprezintă dărnicia și milostenia lui Dumnezeu. În limba ebraică, „Varahiil” înseamnă „Binecuvântarea lui Dumnezeu”. În iconografie, Arhanghelul Varahiil este reprezentat ținând la piept un trandafir alb, ca semn al darului.

Mihail și Gavriil, pictați pe ușile altarului

Drept recunoştintă pentru aceşti doi îngeri, Biserica ortodoxă a rânduit ca aceştia să fie pictaţi pe două dintre uşile Sfântului Altar. Unul cu crini în mână, semn al bunei vestiri, iar celalălt, cu o sabie de foc, semn al pazei ce i-a fost rânduită la poarta Edenului.