Informații generale despre sistemul politic, administrativ şi juridic în Italia

Italia este, din punctul de vedere al formei de guvernământ, o republică democrată parlamentară fundamentată pe muncă, în care suveranitatea aparţine poporului, acesta din urmă exercitând-o în formele şi limitele prevăzute de Constituţie.

Constituția Italiei consacră cele trei puteri clasice în stat: legislativă, judiciară şi executivă. Cea legislativă este exercitată de Parlamentul bicameral (Parlamento) format din Camera Deputaţilor (La Camera dei Deputati) şi Senatul Republicii (Il Senato della Repubblica), cea executivă este exercitată de organul colegial al 804 Codex constituțional. Constituțiile statelor membre ale Uniunii Europene Consiliului de Miniştri (Il Consiglio dei Ministri), în fruntea sa aflându-se Preşedintele Consiliului de Miniştri (Il Presidente del Consiglio dei Ministri), iar puterea judiciară este exercitată, similar sistemului judecătoresc român, de către Curtea de Casaţie şi de restul instanţelor judecătoreşti stabilite de lege.

Sistemul politic italian:

Italia este o republică parlamentară. Constituţia italiană recunoaşte rolul partidelor
politice (art. 49 „toţi cetăţenii au dreptul să se asocieze în mod liber în partide pentru a
participa în mod democratic la politica naţională”). Preşedintele Republicii este ales de
Parlament în şedinţă comună şi are un mandat de 7 ani, putând fi reales. Mandatul
parlamentarilor este de 5 ani.

Sistemul administrativ italian:

Puterea executivă în Italia se exercită de către Guvern. Guvernul este format din:
Preşedintele Consiliului, numit de Preşedintele Republicii, Miniştri, Vice Miniştri şi
Subsecretari de stat. Este necesar să primească votul de încredere în Parlament.
Parlamentul are rol legislativ şi este format din Camera Deputaţilor şi Senat.

Sistemul judiciar italian:

Sistemul judiciar ordinar italian se împarte în două ramuri principale: civil şi penal.

UP SERVICE DESPĂGUBIRI

Pentru domeniul civil este competent judecătorul de pace (Giudice di pace): se ocupă de
cauzele cu o valoare economică modestă;

Tribunalul: instanţă de prim grad pentru cauzele cu o valoare economică mai mare şi instanţă de apel pentru sentinţele emise de judecătorul de pace; în privinţa cauzelor penale are rolul de instanţă de prim grad (pentru delictele care nu au fost repartizate Curţii din Assisi – Corte d’Assisi).

Atât în materie civilă, cât şi în materie penală deciziile Tribunalului pot fi atacate la Curtea de Apel. În fiecare circumscripţie a Curţii de Apel există un Tribunal pentru minori (persoanele care au mai puţin de 18 ani).
În fiecare Regiune există cel puţin un Tribunal Administrativ Regional.

Baze de date juridice:

Site-ul web al Ministerului Justiției din Italia conține informații privind corpul magistraților, Ministerul Justiției, competențele acestora și datele de contact ale diferitelor oficii.
Site-ul web al Consiliului Superior al Magistraturii oferă detalii privind sistemul judiciar italian în limbile italiană, engleză și franceză.
Ambele site-uri web pot fi accesate gratuit.