Șoferii care circulă în Italia cu autoturisme înmatriculate în România. Reguli și sancțiuni

Articolul 29 –bis al decretului lege 113/2018 a modificat articolele 93,132 și 196 al Codului Rutier prin introducerea unor noutăți importante pentru circulația vehiculelor înmatriculate în străinătate, respectiv:

  • Interzicerea persoanelor care au stabilită rezidența în Italia de mai mult de 60 de zile de a conduce vehicule înmatriculate în străinătate, cu excepția unor cazuri limitate și documentate, legate de vehicule în leasing, închiriere sau în comodat angajaților sau colaboratorilor din partea unor companii comunitare care nu au sediul legal în Italia.
  • Interzicerea circulației la mai mult de un an de prezență efectivă a vehiculului în Italia inclusiv dacă acesta este condus de o persoană nerezidentă.

Ca soluție, în ambele cazuri este prevăzută înmatricularea autovehiculului în Italia.

Așadar, posesorii de autoturisme înmatriculate în România care circulă în Italia trebuie să țină cont de următoarele aspecte pentru a stabili dacă se află sau nu în situațiile sancționate de legislația Italiană:

Se interzice persoanelor care au stabilită rezidența în Italia de mai mult de 60 de zile conducerea unui vehicul înmatriculat în străinătate (Art. 93 din Codul Rutier Italian)

Excepție fac numai cazurile limitate și documentate, legate de vehicule în leasing, închiriate sau acordate în comodat angajaților sau colaboratorilor unor companii comunitare care nu au sediul legal în Italia. Documentele doveditoare se vor prezenta traduse în limba italiană.

UP SERVICE DESPĂGUBIRI

Prevederile legii se aplică oricărei persoane care conduce un vehicul înmatriculat în străinătate (sau chiar oprit sau care staționează, cu condiția ca persoana rezidentă să fie prezentă la bord și să aibă disponibilitatea exclusivă a vehiculului în acel moment).

Legea se aplică inclusiv proprietarului sau uzufructuarului vehiculului străin care are reședința în Italia de mai mult de 60 zile, și care conduce autovehiculul propriu.

Procedura juridică este aceeași pentru autovehicule înmatriculate în state UE sau extra UE.

Nu este relevant faptul că vehiculul a fost adus în Italia de o altă persoană sau că este doar ocazional condus de persoana cu reședința în Italia.

Circulația este interzisă chiar și în cazul în care la bord există un document care autorizează conducerea vehiculului de către persoana cu reședința în Italia (de ex. contractul de comodat cu titular străin).

Sancțiuni: Amendă de la 712 până la 2.848 euro, ridicarea documentului de circulație și sechestru administrativ.

Se interzice circulația autovehiculelor înmatriculate în străinătate după perioada maximă de 1 an prevăzută de Art. 132 din Codul Rutier Italian.

Autovehiculul străin prezent pe teritoriul italian de mai mult de un an poate circula în continuare numai dacă a fost atribuit unei persoane care are reședința în Italia, sub formă de concesiune (leasing, închiriere) sau în comodat unui angajat rezident din partea unei companii străine care nu are sediul în Italia.

Prevederile se aplică și proprietarului vehiculului străin care nu locuiește în Italia și care conduce personal vehiculul în Italia.

În afara derogărilor indicate, circulația este interzisă chiar dacă există la bord documentul care autorizează comodatul.

Cu excepția cazurilor derogate, încălcarea se produce numai dacă este dovedită șederea în Italia pentru mai mult de un an.

Dacă este condus de o persoană rezidentă în Italia de peste șaizeci de zile, se aplică și sancțiunea art. 93 alineatul 7 bis din Codul Rutier Italian. Sancțiuni: Amendă de la 712 până la 2.848 euro, ridicarea documentului de circulație și sechestru administrativ.