Șomajul în Italia, termenul de depunere a cererilor pentru anul 2020 a fost modificat

În contextul situației generate de coronavirus, termenul de depunere a cererilor pentru indemnizația de șomaj în Italia s-a prelungit de la 68 la 128 de zile în cazul încetărilor involuntare a raporturilor de muncă, survenite în perioada 1 ianuarie 2020 – 31 decembrie 2020.

NASPI (Nuova Assicurazione Sociale per l’Impiego), adică indemnizația de șomaj în Italia, se acordă tuturor lucrătorilor care şi-au pierdut involuntar locul de muncă (inclusiv ucenicilor; lucrătorilor – asociați din cadrul cooperativelor care au un raport de muncă salariată; personalul artistic cu contract de muncă salariată) și care îndeplinesc anumite condiții.

Așadar, NASPI nu se acordă lucrătorilor:

 • care şi-au dat demisia (cu excepţia demisiei pentru justă cauză / în timpul perioadei de protecţie a maternităţii la locul de muncă – 300 de zile de la data presupusă a naşterii);
 • al căror raport de muncă a încetat prin acordul părţilor (cu excepţia situaţiei în care s-a ajuns la această decizie în cadrul parcurgerii tentativei de conciliere a unui litigiu de muncă realizată de Inspectoratul Teritorial de Muncă).

Condiții de îndeplinit pentru a primi indemnizația de șomaj în Italia:

 • lucrătorul trebuie să își fi pierdut involuntar locul de muncă (în urma deciziei angajatorului sau din justă cauză);
 • să aibă minim 13 săptămâni de contribuţii pentru şomaj, în ultimii 4 ani anteriori pierderii locului de muncă;
 • să fi lucrat efectiv minim 30 de zile, în ultimele 12 luni anterioare pierderii locului de muncă, perioadă în care să fi fost plătită cel puţin contribuţia minimă.

Cum se face cererea:

UP SERVICE DESPĂGUBIRI

Pentru a putea beneficia de NASPI, lucrătorii trebuie să prezinte cererea la INPS, în termenul limită de 68 de zile de la pierderea locului de muncă, dar în contextul situației generate de coronavirus, termenul de depunere a cererilor pentru obținerea indemnizației de șomaj NASPI a fost prelungit cu 60 de zile (de la 68 la 128 de zile) în cazul încetărilor involuntare a raporturilor de muncă, survenite în perioada 1.01.2020 – 31.12.2020.

Cererea poate fi prezentată prin următoarele modalităţi:

 • Accesând site-ul inps.it (este necesar ca solicitantul să se înregistreze pe site-ul INPS şi să obţină de la INPS un cod PIN, în acest sens);
 • Apelând la una din instituţiile de asistenţă a lucrătorilor denumită „patronato”, care, potrivit legii, trebuie să sprijine gratuit lucrătorii să prezinte respectiva cerere;
 • Accesând centrul de contact integrat INPS INAIL (sunând de la un telefon fix la numărul: 803.164 sau de la un telefon celular: 06.164.164).

Nu au dreptul la NASPI:

 • lucrătorii care îndeplinesc condițiile de pensionarea pentru limită de vârstă sau anticipată. Dacă solicitați și primiți NASPI deși îndepliniți condițiile de pensionare, când vi se va elibera decizia de pensioane, indemnizația NASPI plătită în perioada în care îndeplineați deja condițiile de penisonare va fi considerată ”plătită cu titlu necuvenit” și se va constitui debit pentru recuperarea acesteia de către INPS.
 • lucrătorii beneficiari ai alocației ordinare de invaliditate, dacă nu optează pentru NASPI;
 • muncitorii agricoli cu contracte cu durată determinată;
 • angajații cu contracte cu durată nedeterminată din instituțiile publice.