Test de limba italiană: genul substantivului.

Rotalianul – Revista românului din Italia, vă propune o serie de exerciții de limba italiană prin care ne putem testa sau îmbunătăți scrierea și vorbirea în această limbă. Aceste teste sunt preluate de pe site-urile de specialitate din Italia.

Substantivul, una din părţile principale de vorbire (alături de verb), este partea de vorbire care denumeşte fiinţe, obiecte, substanţe, locuri, evenimente şi o serie de noţiuni abstracte.

În limba italiană substantivele pot fi de gen masculin sau feminin.

Substantive masculine: uomo, figlio, bambino, quaderno

Substantive feminine: donna, figlia, casa, professoressa

Nu toate substantivele terminate în vocala “o” aparţin genului masculin şi nu toate susbstantivele cu vocala “a” finală sunt de genul feminin.

Să luăm cateva exemple pentru fiecare gen:

 • substantive masculine terminate în:

    • o” : muro (=zid), cuoco (=bucătar)

    • a”: problema (=problemă), diploma (=diplomă)

    • e”: studente (=elev), mese (=lună)

    • è”: tè (=ceai), caffé (=cafea)

    • i”: bisturi (=bisturiu), bonsai (=bonsai)

    • consoană: film (=film), bar (=bar)

 • substantive feminine terminate în:

    • a”: ragazza (=fată), cosa (=lucru)

    • e”: madre (=mamă), chiave (=cheie)

    • i”: tesi (=teză), analisi (=analiză)

    • o”: foto (poză), metro (=metrou)

    • tà”, “tù”: novità (=noutate), gioventù (=tineret)

    • consoană: gang (=bandă)

Există substantive care au sens diferit în funcţie de gen:

masculin

feminin

Busto (=bust)

Busta (=plic)

Pianto (=plâns)

Pianta (=plantă)

Tappo (=dop)

Tappa (etapă)

Există substantive care au o singură formă pentru feminin şi masculin:

giornalista (=ziarist, ziartistă)

nipote (=nepot, nepoată)

collega (=coleg, colegă)

cantante (=cântăreţ, cântăreaţă)

atleta (=atlet, atletă)

Formarea genului feminin

Substantivele care la masculin se termină în:

Formează femininul în:

Exemple:

masculin

feminin

-o

-a

Ragazzo (=băiat)

Ragazza (=fată)

-a

-essa

Poeta (=poet)

Poetessa (=poetă)

-e

-a

-essa

Signore (=domn)

Professore (=profesor)

Signora (=doamnă)

Professoressa (=profesoară)

-tore

-trice

Attore (=actor)

Attrice (=actriţă)

Unele substantive au forma de feminin complet diferită de cea de masculin:

fratello – sorella (=frate – soră)
maschio – femmina (=mascul-femelă sau băiat-fată)
uomo- donna (=bărbat – femeie)
padre – madre
(=tată – mamă)
papa – mamma (=tătic – mămică)
marito – la moglie (=soţ – soţie)
genero – nuora (=ginere – noră)
re – regina (=rege – regină)
celibe – nubile (=necăsătorit – necăsătorită)
eroe – eroina (=erou – eroină)
zar – zarina (=ţar – ţarină)
toro – vacca (=taur – vacă)
bue – mucca (=bou – vacă)
montone – pecora (=berbec – oaie)
gallo – gallina (=cocoş – găină)
cane – cagna (=câine – căţea)

Mai multe teste puteți găsi pe secțiunea de limba italiană a site-ului aici. Vom adăuga periodic noi teste și informații despre gramatica italiană.