Venitul de cetățenie din Italia, înlocuit cu un nou ajutor social. Condiții de îndeplinit

Italia se pregătește să reformeze Venitul de Cetățenie, redenumindu-l „Garanzia per l’inclusione” (Garanția pentru incluziune).

Reforma are ca scop să ofere sprijin economic și social îndeosebi celor care nu pot lucra, cum ar fi persoanele cu dizabilități, copiii și persoanele de peste 60 de ani, menționează Il Messaggero.

Ajutor social din partea statului vor primi și persoanele active, cu vârste între 18 și 59 de ani, aflate în condiții de sărăcie absolută și fără un loc de muncă. Pentru acestea ajutorul social nu se va acorda mai mult de un an.

Pentru a fi eligibili pentru Garanția pentru incluziune, beneficiarii trebuie să aibă un venit ISEE mai mic de 7.200 de euro și un venit familial de maximum 6.000 de euro, ajustat în funcție de numărul membrilor familiei.

De asemenea, nu trebuie să dețină imobile cu o valoare de peste 150.000 de euro (exclusiv prima casă) și conturi bancare de peste 10.000 de euro. Nu se vor lua în considerare mașinile cu o capacitate cilindrică de peste 1.600 cm³ și motocicletele de peste 250 cm³.

UP SERVICE DESPĂGUBIRI

Beneficiarii vor primi 6.000 de euro pe an (500 de euro pe lună), cu un coeficient de 0,4 pentru fiecare membru cu dizabilități sau peste 60 de ani, 0,15 pentru copiii sub 3 ani și 0,10 pentru ceilalți minori.

Aceste sume vor fi suplimentate cu un total de 3.360 de euro/18 luni pentru chirie.

Plata va fi efectuată lunar timp de 18 luni, urmată de o lună de suspendare înainte de reluarea plăților. Beneficiul va fi oferit de INPS prin intermediul unui instrument electronic numit „Carta di inclusione” (Cardul de incluziune), care va permite retrageri de numerar de maximum 100 de euro pe lună, restul plăților fiind efectuate cu cardul.

Persoanele care pot lucra vor trebui să se înscrie în „Sistema informativo per l’inclusione sociale e lavorativa” (Sistemul informatic pentru incluziunea socială și ocuparea forței de muncă), o nouă platformă care va fi înființată de Ministerul Muncii, unde vor fi disponibile oferte de formare și de muncă.

- Continuarea după publicitate -

Cei care vor încerca să profite în mod ilegal de acest nou ajutor vor fi pedepsiți cu închisoare de la 2 la 6 ani.

Dacă o persoană eligibilă pentru „Garanția pentru incluziune” va fi angajată cu un contract de muncă pe durată nedeterminată, angajatorul va beneficia de o scutire de 100% de la plata contribuțiilor sociale pentru o perioadă maximă de 24 de luni, cu un plafon de 8.000 de euro pe an și excluderea contribuțiilor datorate Institutului Național de Asigurare împotriva Accidentelor de Muncă (INAIL). Acest sprijin se aplică și pentru contractele de ucenicie.

Pe lângă „Garanția pentru incluziune”, va fi introdus și un nou ajutor numit „Garanzia per l’attivazione lavorativa” (Garanție pentru activarea forței de muncă), care va fi disponibil începând cu 1 ianuarie 2024.

Acest ajutor social se va acorda persoanelor cu vârste între 18 și 59 de ani aflate în condiții de sărăcie absolută, cu un venit ISEE de maximum 6.000 de euro pe an.

Aceste persoane sunt considerate „active” pe piața muncii. Beneficiul financiar va fi în valoare de 350 de euro pe lună, acordat pentru 12 luni, fără posibilitatea de reînnoire.

Dacă în familie există un al doilea solicitant, acesta va primi un ajutor de 175 de euro. Eliberarea acestui ajutor va fi condiționată de declararea disponibilității imediate la muncă.

Vechiul Venit de Cetățenie va fi înlocuit definitiv pe 31 decembrie 2023, când vor intra în vigoare noile reglementări.

Noul sistem vizează o abordare mai echitabilă și mai eficientă pentru a combate sărăcia și excluziunea socială în Italia.

 

@rotalianul