Înregistrarea integrală a întâlnirii dintre reprezentanții Poliției rutiere italiene și cei ai comunității românești din Italia

În urma modificărilor aduse Codului rutier italian, Ambasada României în Italia a organizat luni, 17 decembrie, o sesiune de informare dedicată comunității românești în care au fost dezbătute, împreună cu experți din cadrul Poliției Rutiere și ai Autorității Rutiere italiene, noile prevederi legale cuprinse în documentul sus amintit.

La întrevedere au participat vice-comandantul Poliției rutiere italiene din Roma, Massimo Ancillotti și inginerul Paolo Amoroso directorul Autorității Rutiere italiană din cadrul Ministerului Infrastructurii și Transporturilor (Ufficio Motorizzazione Civile). În sală au fost prezenți jurnaliști, reprezentanți ai instituțiilor diplomatice și ai asociațiilor românești din Italia.

Pentru început s-au prezentat de către dott. Ancillotti noile prevederi ale Codului rutier italian care dispun că cetățenii care locuiesc în Italia de mai mult de 60 de zile, cu excepția unor situații particulare, nu pot călători cu un autovehicul înmatriculat în străinătate. Intervenția ing. Amoroso de la biroul de Înmatriculări a aduse clarificări importante despre posibilitățile pe care le au la dispoziție cetățenii străini, inclusiv cei români, în urma modificărilor legii. În partea a doua a întrevederii, experții au răspuns întrebărilor din public.

Vă prezentăm succint răspunsurile la principalele întrebări puse celor doi experți italieni. Textul integral al discuțiilor poate fi urmărit în video publicat mai jos:

Care sunt posibilitățile pe care le au la dispoziție în situația actuală cetățenii români rezidenți în Italia de mai mult de 60 de zile cu mașini înmatriculate în România?

Răspuns: Ceea ce pot face românii rezidenți în Italia de mai mult de 60 de zile cu mașini înmatriculate în România, este ori să înmatriculeze autovehiculul în Italia, ori să ceară de la biroul de Înmatriculări (Motorizzazione) numere provizorii pentru a-l putea duce în țara de origine. Cererea pentru numere provizorii se face de proprietarul mașinii, nu de persoana care are procură sau contract de comodat. Cea mai simplă și rapidă posibilitate de dus mașina în România este ca aceasta să fie condusă pe teritoriul Italiei de o persoană care nu este rezidentă de mai mult de 60 de zile pe teritoriul acestei țări.

UP SERVICE DESPĂGUBIRI

Numerele provizorii (foglio di via) sunt valabile în afara Italiei?

Răspuns: Numerele provizorii eliberate de Autoritatea rutieră italiană sunt valabile doar pe teritoriul Italiei, până la ieșirea de pe teritoriul acestei țări. Mai departe, pentru ca autovehiculul să poată ajunge în România, Statul italian nu își asumă răspunderea legală. Cererea pentru numere provizorii se face doar de proprietar, nu de persoana care deține procură sau contract de comodat.

Care sunt principalele condiții pentru ca un autovehicul să poată fi înmatriculat în Italia?

Răspuns: Sunt două condiții principale pentru ca un autovehicul cu numere românești să fie înmatriculat în România

  • La biroul de Înmatriculări să se prezinte proprietarul de drept al autovehiculului respectiv;
  • Autovehiculul să fie radiat (pentru export) în România.

Înregistrarea integrală a discuțiilor dintre experții italieni și repreentanții românilor din Italia poate fi urmărită în video de mai jos: 

Radierea din circulație a autoturismului înmatriculat în România fără deplasare în țară, conform informațiilor transmise de Ambasada României în Italia, se poate face astfel:

În situația în care intenționați să radiați din circulație vehiculul înmatriculat în România, respectiv să îl scoateți definitiv din România (export) și nu vă puteți deplasa în țară, vă puteți prezenta la cel mai apropiat oficiu consular pentru autentificarea unei procuri în vederea radierii.

Pentru autentificarea procurii, trebuie să prezentați:

  • Un document românesc valabil (pașaport sau cartea de identitate, inclusiv cartea de identitate italiană pentru cetățenii români cu domiciliul în Italia);
  • Datele de identificare ale persoanei ce urmează a fi împuternicită (numele, prenumele, data și locul nașterii, domiciliul, codul numeric personal, seria și numărul actului de identitate, denumirea autorității emitente și data eliberării acestuia);
  • O fotocopie a actului care atestă calitatea acestuia de proprietar.
    Procura se semnează în fața consulului.