Ai o idee care ar putea ajuta românii din străinătate dar nu ai bani să o pui în practică? Poți depune un proiect pentru a primi fonduri nerambursabile de la MpRP

Anual, Ministerul Românilor de Pretutindeni primește fonduri de la Guvernul României destinate susținerii, informării și integrării românilor din străinătate. Banii, obținuți din fondurile bugetului de stat, reprezentanții ministerului îi împart românilor de peste hotare care vin cu inițiative în cadrul comunităților din care fac parte. O mică idee a fiecăruia dintre noi poate fi de mare folos compatrioților noștri alături de care trăim și muncim departe de țară, problemele cu care ne confruntăm în străinătate sunt multe, dar se pot găsi soluții pentru fiecare dintre ele și uneori aceste soluții depind de noi, de cum le sesizăm autorităților și cum acționăm în rezolvarea lor.

Un centru de asistență legală, de consiliere, unde românii să poată primi gratis informații despre drepturile și îndatoriile lor conform legii în țara respectivă, centre în care să fie predate gratuit cursuri intensive de studiere a limbii țării în care s-a emigrat, traducere gratuită a  documentelor cum ar fi contractul de muncă, astfel încât lucrătorii români să înțeleagă bine tot ceea ce este specificat, centre caritabile în favoarea persoanelor cu nevoi speciale, organizarea de campanii sociale, de evenimente și acțiuni informative, sunt doar câteva idei care ar depinde de noi să le punem în practică și nu ar fi imposibil. De la minister am putea folosi banii pentru plata diverselor cheltuieli cum ar fi: materiale necesare prestării serviciilor, colaboratori, spații de închiriere, plata utilităților, și multe altele, așa cum vom specifica mai jos.

După ce ne-am hotărât ce am putea face pentru noi și pentru cei din jurul nostru, ca să putem obține bani de la MpRP pentru finanțare, avem de întocmit un proiect care să fie eligibil, adică să întrunească anumite condiții. Ceea ce este foarte important este ca aceste condiții să fie întocmai respectate, să nu se neglijeze niciun amănunt, altfel riscăm ca proiectul nostru să fie respins.

Vă prezentăm mai jos câteva informații utile în acest sens. Totul despre finanțarea nerambursabilă a proiectelor de către MpRP puteți citi aici, pe site-ul oficial al instituției.

Important! Asigură-te că proiectul tău îndeplineşte toate condiţiile de mai jos (eligibilitatea proiectului):

UP SERVICE DESPĂGUBIRI

● proiectul are legătură cu activitățile/acțiunile prevăzute în statutul sau obiectul de activitate al beneficiarului;
● implementarea proiectului nu generează un conflict de interese, așa cum este el definit în „Documentarul aferent acordării de finanțări nerambursabile”;
● proiectul nu urmăreşte obţinerea de profit, cu excepțiile prevăzute în Legea nr. 321/2006 privind regimul finanțărilor nerambursabile, cu modificările și completările ulterioare.

Cine poate depune proiecte la Ministerul pentru Românii de Pretutindeni

Poți obține o finanţare nerambursabilă la MpRP dacă:

  • ești reprezentantul unei asociaţii, fundaţii, unităţi de cult, al unei categorii de organizaţii
    neguvernamentale ale românilor de pretutindeni sau a unei organizaţii internaţionale;
  • ești persoană fizică autorizată sau juridică de drept public sau privat din România
    sau din străinătate și care utilizează finanțări nerambursabile pentru derularea de
    proiecte sau acțiuni în sprijinul românilor de pretutindeni.

Ce activități, programe, proiecte sau acţiuni pentru sprijinirea românilor de pretutindeni sunt finanțate de Ministerul Românilor de Pretutindeni:

a) editarea, publicarea, distribuirea şi difuzarea publicaţiilor destinate românilor de pretutindeni;
b) realizarea de programe şi servicii media audiovizuale, precum şi difuzarea, furnizarea şi/sau retransmisia acestora prin intermediul reţelelor de comunicaţii electronice, inclusiv internet, destinate românilor de pretutindeni, în colaborare cu instituţii sau organizaţii specializate, inclusiv Societatea Română de Televiziune şi Societatea Română de Radiodifuziune;
c) sprijinirea redacţiilor de radio şi televiziune în limba română care realizează programe şi emisiuni destinate românilor de pretutindeni;
d) înfiinţarea unor radiodifuzori şi/sau dotarea şi modernizarea radiodifuzorilor în scopul furnizării unor servicii de programe de televiziune/radiodifuziune şi a unor servicii media audiovizuale destinate românilor de pretutindeni;
e) dotarea şi întreţinerea editurilor organizaţiilor românilor de pretutindeni;
f) achiziţia, construcţia, reparaţia, întreţinerea şi dotarea unităţilor de învăţământ şi a cluburilor culturale, sportive şi de creaţie ale românilor de pretutindeni;
g) achiziţia, construcţia, reparaţia, întreţinerea şi dotarea bisericilor şi altor unităţi de cult ale românilor de pretutindeni şi a centrelor sociale, educaţionale şi spirituale;
h) achiziţia, construcţia, reparaţia, întreţinerea şi dotarea sediilor centrelor culturale ale românilor de pretutindeni, inclusiv casele limbii şi culturii române;
i) achiziţia, construcţia, reparaţia, întreţinerea şi dotarea bibliotecilor românilor de pretutindeni;
j) achiziţia, construcţia, reparaţia, întreţinerea şi dotarea sediilor organizaţiilor românilor de pretutindeni;
k) proiecte educaţionale pentru românii de pretutindeni;
l) organizarea manifestărilor culturale, în ţară şi în străinătate, destinate românilor de pretutindeni;
m) organizarea şi participarea la seminare, colocvii, simpozioane, conferinţe, mese rotunde, congrese, reuniuni şi altele asemenea, în ţară şi în străinătate;
n) organizarea şi participarea, în ţară şi în străinătate, la cursuri, schimburi de experienţă, vizite de documentare, programe de pregătire profesională, perfecţionare, specializare, acordarea de burse, vizite de studiu;
o) înfiinţarea, recuperarea, restaurarea şi întreţinerea de: muzee, case memoriale, monumente istorice, monumente de artă, monumente funerare, plăci comemorative, cimitire şi altele asemenea, protejarea şi revitalizarea tradiţiilor şi obiceiurilor româneşti;
p) efectuarea de studii şi cercetări de sociologie, istorie, arheologie, etnografie şi folclor, dialectologie şi altele asemenea, precum şi publicarea acestora;
q) colaborarea cu alte instituţii şi organizaţii, din ţară şi din străinătate, pentru realizarea de proiecte în beneficiul românilor de pretutindeni;
r) înfiinţarea şi dotarea centrelor educaţionale interdisciplinare, a centrelor de informare şi a programelor, proiectelor sau acţiunilor derulate de centre comunitare ale românilor de pretutindeni;
s) finanţarea furnizării serviciilor de acces la internet şi de realizare a paginilor de internet ale asociaţiilor, fundaţiilor, unităţilor de cult, organizaţiilor, instituţiilor, persoanelor fizice autorizate sau juridice din străinătate şi din România, legal constituite, în condiţiile în care dezvoltă programe, proiecte sau acţiuni în sprijinul românilor de pretutindeni;
t) transmiterea fluxurilor de ştiri, difuzate de agenţiile de presă româneşti, către organizaţiile comunităţilor româneşti de pretutindeni;
u) asistenţă pentru înfiinţarea organizaţiilor şi asociaţiilor românilor de pretutindeni;
v) promovarea şi susţinerea oportunităţilor de afaceri, în ţară şi în străinătate, în beneficiul românilor de pretutindeni;
w) promovarea şi susţinerea programelor de consolidare a statului de drept, a cunoaşterii şi respectării drepturilor persoanelor aparţinând minorităţilor naţionale;
x) acoperirea, în cazuri excepţionale, temeinic argumentate, a costurilor financiare privind tratamentul medical şi spitalizarea, pe teritoriul României, pentru etnicii români de pretutindeni;
y) donarea de bunuri şi materiale diverse românilor de pretutindeni;
z) acordarea de premii în bani şi în natură românilor de pretutindeni care au obţinut rezultate deosebite sau au avut realizări remarcabile în domeniul relaţiilor cu românii de pretutindeni, conform criteriilor stabilite prin metodologia aprobată prin ordin al ministrului pentru românii de pretutindeni;
aa) cheltuieli de audit extern, în condiţiile în care Ministerul pentru Românii de Pretutindeni solicită contractarea unui astfel de audit;
ab) funcţionarea organizaţiilor româneşti din comunităţile istorice din afara graniţelor ţării şi a sediilor acestora.

Cererile de finanțare transmise către MpRP vor fi evaluate în acest an în cadrul a două sesiuni de finanțare, ce vor fi organizate în lunile februarie – martie 2019 și respectiv iulie – august 2019. Datele exacte de derulare a celor două sesiuni de finanțare vor fi publicate pe site-ul Ministerului pentru Românii de Pretutindeni înaintea desfășurării acestora.