Alocaţia pentru nucleul familial acordată în Italia. Cine are dreptul și unde se depune cererea

Alocația pentru nucleul familial (Assegno nucleo familiare), este o prestaţie acordată de Statul italian, plătită din fondurile INPS.

Nucleului familial îi corespund toți membri unei familii, chiar dacă nu locuiesc împreună.

Au dreptul la alocaţia pentru nucleul familial persoanele care îndeplinesc următoarele condiţii:

  • cetăţenii italieni sau comunitari care au reşedinţa în Italia;
  • familiile formate din cel puţin un părinte şi 3 copii minori;
  • toate familiile în care veniturile nu trebuie să depăşească un anumit nivel.

Se ține cont de Indicatorul situaţiei economice (ISEE) care, în anul 2017, pentru un nucleu familial format din 5 persoane (cu 3 copii minori), are valoarea de 25. 659,92 euro.

Dreptul la alocaţia pentru nucleul familial încetează din prima zi în care venitul realizat de familie depăşeşte limita stabilită sau din prima zi a lunii ce urmează celei în care nu mai este îndeplinită condiţia privind componenţa familiei.

UP SERVICE DESPĂGUBIRI

Cererea trebuie să fie depusă:

  • la INPS (lucrătorii din sectorul domestic: menajere, îngrijitoare, bone, lucrătorii din sectorul agricol, pensionarii sau alte persoane care beneficiază de serviciile prestate de INPS);
  • la angajator (lucrătorii dependenți cu un contract de muncă subordonat).

Cererea poate fi depusă pentru fiecare an în care se îndeplinesc condițiile, până la 30 iunie a anului ce urmează celui pentru care se solicită acordarea alocaţiei pentru nucleul familial. Trebuie să prezentaţi împreună cu cererea şi o declaraţie cu privire la componenţa şi situaţia economică a familiei (ISEE).

Autorizația pentru alocația familială, o dată acordată de INPS, este valabilă timp de 5 ani de la data eliberării sau până la vârsta de 18 ani a copilului minor. Alocaţia este reevalută anual.

În anul 2017 – 2018, valoarea lunară a alocaţiei este de 168,33 euro. Aceasta se acordă timp de 13 luni.

Alocaţia poate fi solicitată retroactiv pentru ultimii 5 ani de rezidență în Italia!

Distribuie acest articol