Ambasada României în Italia: Alocația unică universală (AUU)/Assegno Unico Universale. Modalități de accesare

Ambasada României în Italia, prin intermediul Biroului Atașatului pe Probleme de Muncă și Sociale, a publicat pe pagina Facebook un material informativ în limba română cu privire la modalitatea de accesare a Alocației unice universale (AUU)/Assegno Unico Universale.

Alocația unică universală (AUU) se acordă în Italia familiilor pentru:

 1. Fiecare copil minor aflat în întreținere. În cazul nou născuților, se acordă începând cu a șaptea lună de sarcină;
 2. Fiecare copil major aflat în întreținere, până la împlinirea vârstei de 21 de ani, cu condiția:
 • să frecventeze un curs de formare (corso di formazione scolastica o professionale) / cursuri universitare (corso di laurea);
 • să efectueze un stagiu de ucenicie sau să aibă un loc de muncă și să realizeze un venit anual mai mic de 8 mii de euro;
 • să fie înregistrat la serviciul public pentru ocuparea forței de muncă ca șomer sau ca persoană aflată în căutarea unui loc de muncă;
 • să presteze servicii în folosul comunității (Servizio Civile Universale).
  – fiecare copil cu dizabilități, indiferent de vârstă.

Valoarea alocației

Cuantumul prestației variază în funcție de situația financiară a familiei, conform indicatorului ISEE valabil la momentul depunerii cererii, ținându-se cont de vârsta și numărul copiilor, precum și de starea de sănătate a acestora (dacă suferă de un handicap).

Pentru obținerea ISEE și depunerea DSU (declarație unică substitutivă) în acest scop, vă puteți adresa unui CAF sau puteți accesa www.inps.it, dacă dețineți SPID, carte electronică de identitate sau cartea națională de servicii, selectând „ISEE in modalità ordinaria o precompilata”.

UP SERVICE DESPĂGUBIRI

Se acordă:

 • O cotă variabilă – maxim 175 euro pentru fiecare copil minor (în cazul familiilor cu venituri modeste cu ISEE de maxim 15.000 euro) sau minim 50 de euro pentru fiecare copil minor (ISEE mai mare sau egal cu 40.000 euro). Sunt recunoscute majorări în următoarele situații: de la al treilea copil; dacă mama are mai puțin de 21 de ani; dacă ambii părinți lucrează; dacă copii au dizabilități; familii numeroase cu cel puțin 4 copii.
 • Majorări pentru a compensa eventuale pierderi financiare suferite de familie, dacă cuantumul alocației este mai mic decât cel care ar fi rezultat din însumarea cuantumului alocației pentru nucleul familial și a scutirilor fiscale de care ar fi beneficiat, potrivit legislației anterioare.

Alocația înlocuiește prestațiile și scutirile fiscale acordate anterior: premiul acordat la naștere / adopție (Bonus mamma domani), alocația pentru nucleul familial cu cel puțin 3 copii minori, alocațiile familiale acordate nucleelor familiale cu copii și orfani, bonus bebe, scutiri fiscale pentru copii cu vârsta de până la 21 de ani.

AUU nu înlocuiește și nici nu limitează cuantumul bonusului asilo nido. Poate fi cumulată, de asemenea, cu prestațiile financiare acordate, pentru copiii aflați în întreținere, de către autoritățile regionale, provinciile autonome Trento și Bolzano și de către autoritățile locale.

AUU poate fi cumulată cu Reddito di Cittadinanza (RdC). În cazul beneficiarilor RdC, AUU se acordă prin aceleași modalități ca și venitul pentru cetățenie.

Cererea

AUU acoperă toate categoriile de salariați (atât din domeniul public, cât și privat), lucrătorii autonomi, pensionarii, șomerii, persoanele neocupate etc.

Beneficiarul trebuie să îndeplinească cumulativ, la momentul depunerii cererii și pe întreaga perioadă în care primește prestația, următoarele condiții:

 • Să fie cetățean italian sau al unui stat membru al Uniunii Europene sau membru de familie al acestuia, titular al dreptului de ședere sau al dreptului de ședere permanentă sau să fie cetățean extra UE titular al unui permis de ședere UE de lungă durată sau deținător al unui permis unic de muncă / pentru cercetare cu valabilitate de cel puțin șase luni;
 • Să fie supus impozitului pe venit (IRPEF) în Italia;
 • Să aibă rezidența și domiciliul în Italia;
 • Să aibă sau să fi avut rezidența în Italia timp de cel puțin doi ani, chiar dacă nu în mod continuu sau să fie titularul unui contract de muncă cu durată nedeterminată sau cu durată determinată de cel puțin șase luni.

Când se depune cererea

Cererea se depune în fiecare an, începând cu 1 ianuarie, pentru perioada martie (anul curent) – februarie (anul următor), de către unul dintre cei doi părinți / tutore, indiferent dacă locuiește sau nu cu copilul.

Copiii care au devenit majori pot depune o cerere de înlocuire a cererii deja prezentate de către părinți și pot astfel solicita plata directă a cotei din indemnizație care li se cuvine.

În cazul cererilor depuse în lunile ianuarie și februarie, alocația va fi plătită începând din luna martie 2022 (în perioada 15 – 21 martie 2022).

În cazul cererilor depuse până la 30 iunie 2022, alocația se va acorda și retroactiv începând din luna martie 2022.

În cazul cererilor depuse după 30 iunie, alocația se va acorda începând cu luna următoare celei în care a fost depusă cererea, cuantumul fiind stabilit pe baza ISSE valabil la momentul prezentării cererii.

Cererea poate fi depusă:

 • online, pe site-ul https://servizi2.inps.it/servizi/AssegnoUnicoFigli. Este necesar ca solicitantul să dețină SPID cel puțin de nivelul 2, Carta di Identità Elettronica 3.0 (CIE) sau Carta Nazionale dei Servizi (CNS);
 • sunând la numărul verde 803.164 (gratuit din rețeaua fixă) sau la numărul 06 164.164 (de pe mobil, contracost);
 • apelând la un Patronato, care acordă asistență gratuită în acest sens.

Familiile care beneficiază de Reditto di Cittadinanza nu trebuie să mai depună cerere pentru obținerea AUU, prestația plătindu-se, în aceste cazuri, din oficiu.

Pentru simularea cuantumul prestației AUU: https://www.inps.it/news/online-la-simulazione-importoassegno-unico.