Ambasada României în Italia: Principalele măsuri de sprijin pentru lucrătorii din Italia în contextul Covid-19

Ambasada României în Republica Italiană a realizat un material informativ menit să vină în sprijinul lucrătorilor români din Italia în contextul pandemiei de coronavirus care a afectat această țară. Informațiile prezentate în materialul publicat de instituția română sunt extrase și traduse din decretul-lege nr. 34 din 19 mai 2020, emis de guvernul italian, care conține o serie de măsuri de sprijin economic pentru cetățenii afectați de pandemia de Covid-19.

Documentul, disponibil în format PDF aici, conține informați referitoare la:

 • Blocarea concedierilor până pe 17 august 2020;
 • Indemnizațiile de șomaj;
 • Angajarea în domeniul agricol, facilități pentru persoanele care primesc NASPI/DIS-COLL sau venitul de cetățenie;
 • Contractele cu durată determinată;
 • Munca la distanță („Smart working” sau „lavoro agile”);
 • Combaterea muncii fără forme legale;
 • Concedii parentale extraordinare / vouchere pentru servicii de babysitting;
 • Protecția persoanelor cu handicap;
 • Șomajul tehnic Covid-19;
 • Indemnizația pentru personalul casnic și de îngrijire („lavoratori domestici – badanti, colf”);
 • Reddito di emergenza „REM” (art. 82 DL Rilancio);
 • Sănătatea lucrătorilor;
 • Alte indemnizații acordate lucrătorilor, în contextul Covid – 19.

Blocarea concedierilor până pe 17 august 2020

Măsura privind blocarea concedierilor individuale, dintr-un motiv justificat obiectiv și a concedierilor colective, precum și suspendarea procedurilor în derulare, s-a extins până pe 17 august 2020.

Angajatorul care, în perioada 23.02.2020 – 17.03.2020, a dispus încetarea contractului de muncă, dintr-un motiv justificat obiectiv, își poate revoca respectiva decizie, solicitând acordarea șomajului tehnic de la data la care concedierea a produs efecte. În această situație, se va considera că nu au fost întreruperi în contractul de muncă, iar față de angajator nu vor fi aplicate sancțiuni.

Lucrătorii concediați dintr-un motiv justificat obiectiv, în ciuda măsurilor privind blocarea concedierilor, au dreptul la indemnizația de șomaj NASPI (Mesajul INPS 2261/2020). În caz de reintegrare la locul de muncă / revocare a deciziei de concediere, lucrătorul va trebui să restituie indemnizația de șomaj primită.

UP SERVICE DESPĂGUBIRI

Măsura privind blocarea concedierilor nu se aplică contractelor de muncă din domeniul îngrijirii persoanelor/menaj („badante/colf”) și contractelor de colaborare coordonată și continuă.

Indemnizațiile de șomaj

Perioada de acordare a indemnizațiilor de șomaj NASPI și DIS-Coll, a căror plată a încetat în perioada 1 martie 2020 – 30 aprilie 2020, a fost prelungită cu 2 luni, cu condiția ca persoana respectivă să nu beneficieze de indemnizații pentru susținerea venitului acordate în contextul Covid-19.

Se suspendă, în continuare, până la 17 iulie 2020, obligațiile impuse beneficiarilor venitului pentru cetățenie și ai NASPI, DISCOLL, șomaj tehnic (participarea la activități pentru a-și găsi un loc de muncă și la cursuri de recalificare profesională) precum și convocările transmise de centrele pentru participarea la inițiative de
orientare pe piața muncii, cu excepția activităților care pot fi realizate de la distanță. De asemenea, măsura nu  se aplică ofertelor de muncă corespunzătoare („congrue”) existente în localitatea de domiciliu.

Angajarea în domeniul agricol, facilități pentru persoanele care primesc NASPI/DISCOLL sau venitul de cetățenie

Persoanele aflate în șomaj tehnic (în perioadele în care nu lucrează deloc), cele care primesc indemnizație de șomaj NASPI / DIS-COLL / venit de cetățenie, pot încheia cu angajatorii din domeniul agricol contacte de muncă cu durată determinată, de maxim 30 de zile, ce pot fi reînnoite pentru încă 30 de zile, fără a-și pierde sau a li se reduce prestațiile prevăzute, în limita a 2.000 de euro pentru anul 2020.

Contractele cu durată determinată

Este posibilă reînnoirea sau prelungirea până pe 30 august 2020 a contractelor de muncă cu durată determinată aflate în derulare la 23.02.2020.

Munca la distanță („smart working”  sau „lavoro agile”)

Salariații din domeniul privat care au cel puțin un copil cu vârsta mai mică de 14 ani, cu condiția ca în nucleul familiar respectiv, celălalt părinte să nu beneficieze de instrumente de susținere a venitului acordate în caz de suspendare sau încetare a activității sau să nu fie fără loc de muncă, au dreptul să lucreze la distanță, cu condiția ca lucrul de acasă să fie compatibil cu caracteristicile muncii desfășurate.

Atât în sistemul public, cât și în cel privat, până la încetarea stării de urgență și, oricum, până la 31 decembrie 2020, munca la distanță poate fi aplicată în cazul oricărui raport de muncă „subordonată”.

Combaterea muncii fără forme legale

Angajatorii au posibilitatea de a depune, în perioada 1 iunie – 15 iulie 2020, o cerere pentru regularizarea raporturilor de muncă, astfel:

 • pentru cetățenii italieni/din alte State Membre ale UE: la INPS (raportul de muncă fără forme legale trebuie să fi început înainte de 19 mai 2020 și, de asemenea, să fie în derulare la data prezentării cererii);
 • pentru cetățenii extra-comunitari: la structuri aflate în subordinea Ministerului de Interne.

Domeniile de activitate vizate de regularizarea raporturilor de muncă sunt: agricultură (inclusiv creșterea animalelor și zootehnie, pescuit și acvacultură și activități conexe) și îngrijire persoane/menaj (colf/badante).

Angajatorii pot fi cetățeni italieni, cetățeni ai unui Stat membru al UE sau cetățeni extra-comunitari posesori ai unui permis de ședere UE de lungă durată, care înregistrează un venit anual impozabil determinat (agricultură: minim 30.000 euro; îngrijire persoane/ menaj: minim 20.000 euro în cazul existenței unui singur membru de familie aducător de venit și, respectiv, 27.000 de euro în cazul mai multor membri de familie care locuiesc împreună; limitele de venit respective nu se aplică angajatorului care suferă de boli sau dizabilități care îi limitează capacitatea de a se descurca singur și care depune cerere pentru regularizarea unui singur lucrător care se ocupă de îngrijirea acestuia).

Regularizarea raportului de muncă al cetățenilor comunitari / italieni

Angajatorii trebuie să depună online, pe portalul Institutului Național de Protecție, o cerere pentru declararea existenței raportului de muncă fără forme legale, după plata unei sume forfetare în cuantum 500 de euro pentru fiecare lucrător.

În situația în care cererea nu va fi soluționată pozitiv sau aceasta nu va mai fi depusă, suma de 500 de euro nu va putea fi recuperată.

Totodată, angajatorul trebuie să plătească o sumă forfetară referitoare la banii datorați ca salarii, contribuții de asigurări sociale și impozite. Cuantumul și modalitățile de plată vor fi stabilite prin decret interministerial al ministrului muncii și politicilor sociale, ministrului economiei și finanțelor, ministrului de interne și al ministrului politicilor agricole.

Cererea trebuie să conțină, în mod obligatoriu:

a) sectorul în care își desfășoară activitatea angajatorul;

b) codul fiscal, rezidența, data și locul nașterii, datele documentului de identitate al angajatorului / reprezentantului legal al firmei, în curs de valabilitate;

c) nume, prenume, cod fiscal, rezidență, data și locul nașterii, datele documentului de identitate al lucrătorului italian sau comunitar, în curs de valabilitate;

d) document din care să rezulte faptul că angajatorul deține venitul minim necesar;

e) declarație din care să rezulte faptul că retribuția convenită nu este mai mică decât cea stabilită prin contractul colectiv de muncă aplicabil;

f) durata contractului de muncă cu data de începere anterioară datei de 19.05.2020 și data încetării ulterioară momentului depunerii cererii – în cazul contractelor cu durată determinată / cu data de începere anterioară datei de 19.05.2020 în cazul contractelor cu durată nedeterminată;

g) salariul convenit;

h) programul de lucru convenit și locul de desfășurare a activității.

Angajatorul va trebui să declare, de asemenea:

i) faptul că a plătit suma de 500 de euro, indicând și data la care a fost efectuată plata;

j) faptul că a achitat taxa de timbru în valoare de 16 euro și că deține codul de bare electronic aferent, care va trebui indicat și în cerere;

k) faptul că a plătit sumele datorate cu titlu de salarii, contribuții de asigurări sociale și impozite sau că își asumă angajamentul că va efectua plata în termen de 10 zile de la data publicării decretului interministerial care stabilește respectiva sumă forfetară.

În situațiile în care cererea de regularizare se soluționează pozitiv, angajatorul trebuie să efectueze comunicările privind raportul de muncă și să plătească contribuțiile de asigurări sociale aferente lucrătorilor vizați.

Concedii parentale extraordinare / vouchere pentru servicii de babysitting

În perioada 5 martie – 31 iulie 2020, lucrătorii care au copii cu vârsta de până la 12 ani / copii cu handicap grav, pot solicita acordarea concediului parental extraordinar (plătit cu 50% din salariu; constituie perioadă asimilată stagiului de cotizare), a cărui durată a fost extinsă până la 30 de zile.

Lucrătorii care au copii cu vârsta mai mică de 16 ani au posibilitatea de a beneficia de concediu neplătit, în perioada de suspendare a activităților didactice.

Cererea pentru acordarea concediului parental extraordinar se depune online la INPS sau la angajator, după caz. Lucrătorii pot apela, de asemenea, la o instituție de asistență „patronato”.

În alternativă, lucrătorii pot solicita voucherul pentru baby sitter / pentru înscrierea copilului la un centru organizat în timpul vacanței de vară („centri estivi e servizi integrativi per l’infanzia”), al cărui cuantum a crescut de la 600 la 1200 de euro. În cazul personalului din sistemul de apărare, ordine și siguranță publică și cel din sistemul sanitar public și privat, cuantumul maxim al voucherului a devenit 2000 de euro.

Este necesar ca celălalt părinte să nu beneficieze de instrumente de susținere a venitului acordate în caz de suspendare sau încetare a activității / să nu fie fără ocupație.

Cererea pentru acordarea voucherului se poate depune:

 • la INPS, pe site-ul www.inps.it sau prin telefon la numărul verde 803.164 (gratuit din rețeaua fixă) sau numărul 06164.164 (apelabil de pe mobil);
 • prin intermediul unei instituții de asistență ”patronato”, care asigură servicii gratuite în acest sens.

Protecția persoanelor cu handicap

În lunile mai și iunie 2020 se acordă 12 zile libere plătite, în plus, pentru lucrătorii care îngrijesc un membru de familie cu handicap grav/lucrătorii cărora le este recunoscut un handicap grav. Cele 12 zile se adaugă zilelor libere prevăzute prin Legea nr. 104/1992 (3 pentru luna mai și 3 pentru luna iunie).

Șomajul tehnic Covid-19

Indemnizațiile de șomaj tehnic acordate în contextul Covid – 19 („Cassa integrazione ordinaria / assegno ordinario / Cassa integrazione in deroga”) angajatorii (care în anul 2020 își suspendă sau își reduc activitatea, din cauza urgenței epidemiologice Covid -19) pot beneficia de șomaj tehnic pentru maxim 18 săptămâni astfel:

 • maxim 9 săptămâni inițiale + 5 săptămâni suplimentare, în perioada 23 februarie 2020 – 31 august 2020, ce pot fi suplimentate cu încă 5 săptămâni;
 • maxim 4 săptămâni suplimentare în perioada 1 septembrie 2020 – 31 octombrie 2020. Firmele din domeniul turismului, târguri (”fiere”), congrese și spectacole au posibilitatea de a solicita acordarea celor 4 săptămâni de șomajului tehnic suplimentar și înaintea lunii septembrie.

Beneficiarii de alocație ordinară au dreptul și la alocația pentru nucleul familial.

Șomajul tehnic pentru muncitorii agricoli (CISOA) solicitat pentru evenimente cauzate de urgența epidemiologică Covid-19 se acordă pentru maxim 90 de zile, în perioada cuprinsă între 23 februarie 2020 – 31 octombrie 2020. Ultima zi de șomaj tehnic nu trebuie să depășească 31.12.2020. Cererea de acordare a Material realizat de Ambasada României în Italia, pe baza DL nr. 34/19.05.2020 5 CISOA trebuie depusă până la sfârșitul lunii ce urmează celei în care a început suspendarea activității. În situațiile în care societățile nu au dreptul să ceară CISOA, pot depune cerere pentru șomajul tehnic în derogare.

Indemnizația pentru personalul casnic și de îngrijire („lavoratori domestici – badanti, colf”)

Persoanele încadrate ca „colf” sau „badante” pot primi o indemnizație de 500 € pentru luna aprilie și 500 € pentru luna mai, dacă îndeplinesc următoarele condiții cumulative:

 • contract /e de muncă legal/e, în derulare la 23 februarie 2020;
 • program de lucru de peste 10 ore/săptămână (în cazul în care aveți mai multe contracte de muncă, se face însumarea orelor prevăzute în respectivele contracte);
 • să nu fi locuit cu angajatorul.

Această indemnizație nu se acordă persoanelor care beneficiază de:

 • pensie (cu excepția alocației ordinare de invaliditate);
 • venitul de urgență (REM);
 • venitul de cetățenie (dacă valoarea acestuia este de cel puțin 500 de euro; dacă valoarea venitului de cetățenie este mai mică de 500 de euro, se va acorda diferența de bani, în lunile aprilie și mai, până la pragul de 500 de euro)
 • indemnizații Covid – 19 (acordate de ex. liber profesioniștilor, lucrătorilor autonomi/ cu contracte co.co.co, muncitorilor agricoli cu contracte cu durată determinată, lucrătorilor sezonieri din turism, lucrătorilor din domeniul spectacolului);
 • salariu în urma unui raport de muncă cu durată nedeterminată, diferit de cel de muncă domestică (colf/badante);
 • măsurile privind combaterea muncii la negru (art. 103 din DL Rilancio nr. 34/19.05.2020).

Reddito di emergenza „REM” (art. 82 DL Rilancio)

„REM” (venit de urgență) este o măsură cu caracter extraordinar, de susținere a familiilor fără venituri sau cu venituri limitate.

REM se plătește în 2 cote a câte 400 Euro, în cazul unui nucleu familial format dintr-o singură persoană. Suma crește gradual, până la maxim 800 Euro, în funcție de numărul membrilor care compun nucleul familial. De asemenea, dacă din nucleul familial face parte cel puțin o persoană cu handicap grav sau care nu se poate descurca singură, cuantumul maxim devine 840 Euro.

Condiții:

 • Rezidența în Italia;
 • ISEE sub 15.000 Euro;
 • Venitul familiei din luna aprilie să fie mai mic decât cuantumul unei cote REM;
 • Bunuri mobile aferente anului 2019 sub 10.000 Euro, dacă nucleul familial este compus dintr-o singură persoană. Pragul crește cu câte 5.000 Euro, pentru fiecare membru de familie în plus, până la maxim 20.000 Euro. Dacă în nucleul familial respectiv se regăsește o persoană cu handicap grav sau care nu se poate descurca singură, pragul crește cu 5.000 Euro.

Notă: Pentru obținerea ISEE, vă puteți adresa unui Centru de asistență fiscală (CAF).

Nu aveți dreptul la REM dacă unul dintre membrii nucleului familial beneficiază de:

 • indemnizații Covid-19 (acordate de exemplu liber profesioniștilor, lucrătorilor autonomi/ cu contracte co.co.co, muncitorilor agricoli cu contracte cu durată determinată, lucrătorilor sezonieri din turism, lucrătorilor din domeniul spectacolului, personalului casnic / de îngrijire – „badante, colf”);
 • venitul de cetățenie;
 • pensie directă sau indirectă, cu excepția alocației ordinare de invaliditate;
 • salariul brut primit, în baza unui raport de muncă, este mai mare decât cuantumul unei cote REM;

Nu au dreptul la REM deținuții și persoanele internate într-o structură care asigură servicii de îngrijire de lungă durată sau în alte structuri rezidențiale, finanțate integral din fonduri publice.

Cererea se poate depune până la sfârșitul lunii iunie 2020:

 • direct pe site-ul INPS: www.inps.it;
 • prin intermediul instituțiilor de asistență a lucrătorilor „patronato” sau al centrelor de asistență fiscală CAF

Sănătatea lucrătorilor

Se extinde, până la 31 iulie 2020, termenul până la care perioada petrecută în carantină, sub supraveghere medicală activă, de către salariații din domeniul privat, se consideră concediu medical, cu plata indemnizației aferente.

Până la 31 iulie, în ceea ce îi privește pe lucrătorii din domeniul public și privat cu handicap grav, persoanele cu imuno-depresie sau care suferă de boli oncologice ori sunt supuse unor terapii „salvavita”, neprezentarea la serviciu la indicațiile autorităților competente sanitare echivalează cu perioada de internare în spital.

Alte indemnizații acordate lucrătorilor, în contextul Covid-19 (art. 84, art. 98 DL Rilancio)

Lucrătorii sezonieri din turism și din centrele termale care au beneficiat în luna martie de indemnizația de 600 de euro, vor beneficia de aceeași indemnizație de 600 de euro și în luna aprilie 2020. Au dreptul la aceeași indemnizație și lucrătorii care au lucrat temporar pentru firme din domeniul respectiv, fiind puși la dispoziția acestora de către agenți de muncă temporară („lavoratori in somministrazione”), al căror raport de muncă a încetat involuntar, în perioada 01.01.2019 – 17.03.2020, nu sunt titulari ai unui raport de muncă „dipendente”, nu beneficiază de pensie / de indemnizația de șomaj NASPI la 19.05.2020.

Totodată, lucrătorii sezonieri din turism și stațiuni termale, inclusiv personalul care și-a desfășurat activitatea în baza unui contract obținut printr-un agent de muncă temporară, al căror raport de muncă a încetat involuntar, în perioada 01.01.2019 – 17.03.2020, nu sunt titulari ai unui raport de muncă ”dipendente”, nu beneficiază de pensie/ de indemnizația de șomaj NASPI la 19.05.2020, au dreptul la o indemnizație de 1000 de euro aferentă lunii mai.

Muncitorii din domeniul agricol care au beneficiat deja în luna martie de indemnizația de 600 de euro, vor primi o indemnizație de 500 de euro aferentă lunii aprilie.

Lucrătorii înscriși la Fondul lucrătorilor din domeniul spectacolului (FPLS) care au beneficiat deja în luna martie de indemnizația de 600 de euro, au dreptul la o indemnizație de 600 de euro pentru fiecare dintre lunile aprilie și mai 2020. Totodată, indemnizația este recunoscută și lucrătorilor înscriși la FPLS, cu cel puțin 7 zile lucrate legal în 2019 și un venit de până la 35.000 de euro. Nu au dreptul la indemnizație lucrătorii cu un raport de muncă salariată și titulari de pensie, la 19.05.2020.

Liber profesioniștii și persoanele cu contracte de colaborare coordonată și continuă (co.co.co), înscriși la gestiunea separată a INPS care au beneficiat deja în luna martie de indemnizația de 600 de euro, vor beneficia automat și în luna aprilie de o indemnizație în valoare de 600 de euro.

Totodată, liber profesioniștii titulari de PFA (”partita IVA”) activă la 19.05.2020, înscriși la Gestiunea Separată a INPS care nu sunt pensionari și nu sunt înscriși la alte fonduri de asigurări de pensii obligatorii, care au suferit pierderi pe care le pot dovedi (reducerea cu cel puțin 33% a venitului obținut în lunile martie și aprilie 2020 comparativ cu aceeași perioadă din 2019), au dreptul la o indemnizație de 1.000 de euro, pentru luna mai. De asemenea, lucrătorii cu contracte de tipul co.co.co, înscriși la gestiunea separată a INPS, care nu sunt pensionari și care nu sunt înscriși la alte fonduri de asigurări de pensii obligatorii, al căror raport de muncă rezulta încetat la data 19.05.2020, au dreptul la o indemnizație de 1.000 de euro, pentru luna mai.

Lucrătorii autonomi înscriși la gestiunile speciale ale Asigurării generale obligatorii – AGO (meșteșugari, comercianți, cultivatori direcți) care au beneficiat deja în luna martie de indemnizația de 600 de euro, vor beneficia automat de aceeași indemnizație de 600 de euro și în luna aprilie 2020.

Lucrătorii angajați („dipendenti”) și cei autonomi, care în urma urgenței epidemiologice Covid-19 și-au încetat, redus sau suspendat activitatea sau raportul de muncă, cu condiția să nu aibă un alt contract de muncă cu durată nedeterminată, altul decât contractul intermitent și să nu fie beneficiari de pensie, au dreptul pentru fiecare dintre lunile aprilie și mai, la o indemnizație de 600 de euro, după cum urmează:

 • Lucrătorii cu contracte de muncă intermitente („a chiamata”) care au lucrat cel puțin 30 de zile în perioada 01.01.2019 – 31.01.2020 și nu sunt titulari ai unui alt contract de muncă cu durată nedeterminată;
 • Lucrători sezonieri din domenii diferite de turism/centrele termale cărora le-a încetat involuntar raportul de muncă în perioada 01.01.2019 – 31.01.2020 și care au lucrat cel puțin 30 de zile, în aceeași perioadă;
 • Lucrători autonomi (fără „partita IVA”) care nu sunt înscriși la alte fonduri de asigurări de pensii obligatorii, care în perioada 01.01.2019 – 23.02.2020 au lucrat în baza unor contracte de muncă autonomă ocazională și, de asemenea, la 23.02.2020 nu aveau un contract în derulare. La data 23.02.2020 trebuie să rezulte în evidența INPS (Gestiunea separată) cu cel puțin o contribuție lunară vărsată, în perioada menționată.
 • Persoanele care se ocupă de vânzări la domiciliu, cu un venit anual aferent anului 2019 provenit din aceste activități de peste 5.000 de euro, titulari de PFA (”partita IVA”) activă la data de 23.02.2020, care rezultă înscriși la INPS – Gestiunea separată la data 23.02.2020 și nu sunt înscriși la alte fonduri de asigurări de pensii obligatorii.

Indemnizațiile prezentate mai sus nu sunt cumulabile cu venitul pentru cetățenie – „reddito di cittadinanza” – dacă acesta are o valoare egală sau mai mare decât respectivele indemnizații. În situațiile în care venitul pentru cetățenie are o valoare inferioară indemnizației „Covid-19”, lucrătorii vor putea primi diferența dintre cuantumul venitului de cetățenie primit și indemnizația acordată în contextul Covid-19.

Cererile se pot depune:

 • direct pe site-ul INPS: www.inps.it;
 • prin intermediul unei instituții de asistență a lucrătorilor (”patronato”), care acordă asistență gratuită în acest sens.
 • Lucrătorii care au primit indemnizațiile Covid-19 în luna martie (stabilite prin DL Cura Italia), primesc automat indemnizația aferentă lunii aprilie, fără a fi necesar să depună o nouă cerere.

Lucrătorii sportivi cu contracte de colaborare au dreptul la o indemnizație de 600 de euro pentru lunile aprilie și mai 2020 (art. 98 DL Rilancio). Cererile trebuie adresate Societății Sport e Salute s.p.a. Nu se acordă beneficiarilor altor venituri rezultate din muncă și ai venitului de cetățenie. Persoanele care au beneficiat deja în luna martie 2020 de indemnizația de 600 de euro, vor beneficia automat, fără a fi nevoie să depună o nouă cerere, de indemnizația aferentă lunilor aprilie și mai 2020. Pentru mai multe informații: https://www.sportesalute.eu/

Indemnizațiile acordate în contextul Covid-19 nu pot fi cumulate între ele.

Pentru clarificări suplimentare puteți contacta biroul atașatului pentru probleme de muncă șiv sociale din cadrul Ambasadei României în Republica Italiană:

 • Tel: (+39) 06 806 96 326;
 • E-mail: roma.social@mae.ro sa roma.social1@mae.ro.