Amenzile de circulaţie primite în străinătate. „Ce mi se poate întâmpla dacă nu le plătesc?”

Una dintre problemele întâmpinate de şoferii români în străinătate este „care este modalitatea de plată a unei amenzi contravenţionale, în cazul încălcării legislaţiei rutiere din ţara respectivă şi unde o pot plăti?” În privinţa majorităţii statelor din Uniunea Europeană, lucrurile s-au simplificat.

Odată cu emiterea procesului-verbal de constatare a contravenţiei, sunt precizate şi locurile unde se pot plăti amenzile. Uneori contravenţia are loc în zilele de week-end, când unităţile financiare sunt închise, alteori plata presupune un ocol sau o abatere de la traseul stabilit, iar în unele situaţii pur şi simplu poate interveni comoditatea, dublată de curiozitatea „ce mi se poate întâmpla dacă nu o plătesc?”.

Situaţia s-a schimbat din ianuarie 2017, odată cu publicarea unei legi care prevede că şoferii români care săvârşesc contravenţii la normele de circulaţie în ţările Uniunii Europene, vor primi amenzile la adresa de domiciliu din România, prin facilitarea schimbului transfrontalier de informaţii. Prevederile privesc o serie de încălcări ale regulilor de circulaţie în ţările UE, precum: viteza excesivă, nepurtarea centurii de siguranţă, conducerea sub influenţa alcoolului sau a stupefiantelor etc.

Prevederile se aplică în toate statele Uniunii Europene, mai puţin în relaţia cu Regatul Unit al Marii Britanii şi Irlandei de Nord, Irlanda şi Regatul Danemarcei, care nu au adoptat directiva sub rezerva tratatelor anexe la Tratatul de la Lisabona.

Astfel, șoferii cetăţeni români, amendaţi în statele membre UE, vor primi amenzile la adresa domiciliului din România.

UP SERVICE DESPĂGUBIRI

Comunicarea procesului-verbal de constatare a contravenţiei şi a înştiinţării de plată se va face, în principal, prin poştă, cu scrisoare recomandată, cu conţinut declarat şi confirmare de primire, dar şi în măsura în care autorităţile deţin şi alte date, prin fax sau e-mail.

Plata amenzilor se va efectua prin intermediul serviciilor poştale, instituţiilor financiar bancare sau a instrumentelor de plată electronică, precum şi prin Sistemul electronic naţional de plată online a taxelor şi impozitelor utilizand cardul bancar. Oricum, în înştiinţările de plată care însoţesc procesul-verbal de constatare a contravenţiei sunt indicate modalităţile de achitare a amenzii, precum şi ce trebuie făcut cu dovada păţii respective.

Pentru o amendă de circulaţie primită în UE, statul român poate recurge la executare silită.

Legea nr. 5 prevede că în caz de neplată a amenzii executarea sancţiunilor de natură financiară aplicate cetăţenilor români sau persoanelor cu domiciliul, reşedinta sau rezidenţa pe teritoriul României, care au bunuri ori o sursă de venit în acest stat, de catre autoritatile competente din alte state membre, se face de autorităţile judiciare române de executare, în conditiile Legii nr. 302/2004 (privind cooperarea judiciară internaţională în materie penală).

Prevederile directivei transpuse prin Legea nr. 5/2014 privesc un număr limitativ de încălcări ale normelor de circulaţie care afectează siguranţa rutieră:

a) excesul de viteză – depăşirea limitei de viteză în vigoare în statul membru în care s-a săvârşit încălcarea pentru sectorul de drum respectiv şi pentru tipul de vehicul în cauză;

b) nefolosirea centurii de siguranţă – încălcarea obligaţiei de a purta centura de siguranţă sau de a folosi dispozitive de siguranţă pentru copii;

c) nerespectarea semnificaţiei culorii roşii a semaforului – conducerea fără oprire la culoarea roşie a semaforului sau la orice alt semnal de oprire echivalent, astfel cum este definit în dreptul statului membru în care s-a săvârşit încălcarea;

d) conducerea sub influenţa alcoolului – conducerea sub influenţa alcoolului, aşa cum este definită în dreptul statului membru în care s-a săvârşit încălcarea;

e) conducerea sub influenţa stupefiantelor – conducerea sub influenţa stupefiantelor sau a altor substanţe cu efecte similare, astfel cum este definită în dreptul statului membru în care s-a săvârşit încălcarea;

f) nefolosirea căştii de protecţie – nepurtarea căştii de protecţie, astfel cum este definită în dreptul statului membru în care s-a săvârşit încălcarea;

g) utilizarea unei benzi interzise – utilizarea ilegală a unui sector de drum (precum o bandă de urgenţă, o bandă rezervată transportului public sau o bandă închisă temporar din motive de congestionare sau ca urmare a desfăşurării unor lucrări), astfel cum este definită în dreptul statului membru în care s-a săvârşit încălcarea;

h) utilizarea ilegală a unui telefon mobil sau a altor dispozitive de comunicare în timpul conducerii – utilizarea ilegală a unui telefon mobil sau a altor dispozitive de comunicare în timpul conducerii, astfel cum este definită în dreptul statului membru în care s-a săvârşit încălcarea.

În privinţa contravenţiilor săvârşite pe teritoriul unor state care nu fac parte din Uniunea Europeană, deci în legătură cu care nu se aplică Legea nr. 5/2014, de regulă achitarea amenzii se face pe loc, precizează cotidianul ZF.ro