Asociația de promovare socială Mu.S.E din Italia organizează concursul de creație literară „Pune-te în locul meu!”

Asociația de promovare socială Mu.S.E vă invită să participați la concursul de creație literară „Pune-te în locul meu!”, ediția a III-a 2022: violența de gen, violența împotriva femeilor sau violul povestite cu cuvintele voastre. Concursul face parte din proiectul general referitor la violența împotriva femeilor „Doresc să stau la locul meu”, ajuns la a V-a ediție. Anul acesta organizatorii propun o noutate în peisajul concursurilor de creație literară: două secțiuni în limba română, cu colaborarea asociației de promovare culturală italo-română Ovidio, se arată într-un comunicat remis redacției noastre.

Tematica concursului

Violența împotriva femeilor – este vorba despre o ocazie în plus pusă la dispoziție cetățenilor cu scopul de a sensibiliza colectivitatea asupra unei tematici delicate și de actualitate. Pot fi prezentate texte complexe și diferite care să se refere la dragostea bărbatului pentru figura feminină. Lucrările, care vor avea ca argument principal violența împotriva femeilor, pot fi bazate pe o poveste adevărata sau una inventată de autor.

Condițiile de participare

Sunt prevăzute trei secțiuni și următoarele condiții de participare: Secțiunea a) Proză scurtă în limba italiană și a1) Proză scurtă în limba română:

UP SERVICE DESPĂGUBIRI

Pentru a participa trimiteți o lucrare de maxim 4 pagini (1800 de caractere pe fiecare pagină) într-un file word care sa conțină și datele voastre personale (nume, prenume, data nașterii, adresă, telefon, adresa de poșta electronică).

Secțiunea b) Poezie în limba italiană și b1) Poezie în limba română:

Pentru a participa trimiteți una sau maxim două poezii dedicate tematicii violentei împotriva
femeilor într-un unic file word care să conțină și datele vostre personale (nume, prenume, data nașterii, adresa, telefon, adresa de poșta electronică). Fiecare poezie nu trebuie să depășească 30 de versuri.

Secțiunea c) Slogan (limba italiană):

Pentru a participa trimiteți un slogan de maxim 100 de caractere însoțit de un text explicativ de maxim 1800 de caractere ca suport pentru conceptul exprimat, alături de datele voastre personale (nume, prenume, data nașterii, adresa, telefon, adresa de poșta electronică).

Creațiile literare trebuie să fie inedite, atât la momentul înscrierii, cât și la momentul premierii finale, redactate în limba italiană sau română conform regulamentului, altfel pot fi excluse. Nu sunt admise creații literare pentru care participanții nu dețin drept de autor. Nu pot fi înscrise la concurs creații literare declarate câștigătoare la un alt concurs de creație literară.

Concursul este deschis tuturor, femei și bărbați cu vârsta majora de peste 18 ani împliniți, iar participarea este gratuită.

Etapele de desfășurare ale concursului

Lucrările vor fi trimise la adresa electronică a asociației associazionemusechieri@gmail.com într-un atașament în formatul .docx până la data maximă de 31 octombrie 2022, orele 23.59.

Lucrările primite după această dată nu vor fi luate în considerare. În titlul email-ului trebuie specificat „Concursul Pune-te în locul meu!” și secțiunea la care se va participa. Ca alternativă la trimiterea în format electronic, cu condiția respectării datei limită, lucrările se pot expedia în format tipărit în două exemplare, într-un plic sigilat, la adresa via Balbo 14bis, Chieri – în orarul de lucru cu publicul. Datele personale trebuie indicate pe o singură copie a lucrării.

Evaluarea lucrărilor va fi făcută de către un juriu care va primi creațiile literare în formă anonimă. Juriul este compus din persoane desemnate de către organizatori. Criteriile de jurizare se bazează pe respectarea normelor de tehnoredactare, corectitudinea exprimării, coerența textului cu tematica propusă, originalitate, creativitate, impactul emotiv al mesajului transmis și impresia generală oferită de text.

Rezultatele juriului sunt inapelabile. Nu sunt admise contestații.

Câștigătorii concursului vor fi anunțați în funcție de modalitatea indicată de fiecare participant în formularul de înscriere.

Proclamarea câștigătorilor și premierea vor avea loc pe data de 25 noiembrie 2022, sau în zilele imediat următoare, iar premianții vor fi invitați și la închiderea oficială a proiectului.

Prevederi generale

Participarea la concursul de creație literară implică acceptarea integrală a regulamentului prezent, fără alte condiții. În prezența nerespectării unuia din termenii regulamentului de participare, organizatorii își rezervă dreptul de a exclude participanții de la concurs.

Înscrierea la concursul de creație literară implică și acceptarea următoarelor declarații:

Declar că textele trimise pentru a participa la concursul de creație literară „Pune-te în locul
meu!, ediția a III-a 2022” sunt opere personale, nu violează nici o normă de lege sau drepturi ale terților, nu conțin forme denigratoare, defăimătoare sau care violează dreptul la privacy. În orice caz, din acest moment iau asupra mea orice responsabilitate a Asociației Mu.S.E sau a organizatorilor care ar putea deriva din cauza eventualelor contestații ale terților asupra conținutului lucrărilor furnizate de persoana mea. Nu vor fi luate în considerare creațiile care, prin conținutul și argumentele prezentate, ar putea expune organizatorii la reclamații de tip legal prin caracterul ofensiv.

Toți participanții la concursul de creație literară „Pune-te în locul meu, ediția a III-a 2022”
își vor da implicit consensul ca opera trimisă să fie publicată gratuit pe site-ul asociației sau
pe paginile social ale asociației Mu.S.E. Drepturile de autor rămân integral autorului.

Asociația de promovare socială Mu.S.E își rezerva dreptul de a utiliza și de a difuza
conținutul lucrărilor de creație premiate cu ocazia organizării de evenimente, inițiative,
publicații și campanii de comunicare, garantând citarea și atribuirea autorilor.

Subsemnatul, prin expedierea creațiilor literare la concursul sus menționat, autorizez
asociația Mu.S.E și organizatorii premiului literar la prelucrarea datelor cu caracter personal
în baza art. 13D.L.196/2003 și ulterioare modificări, iar în baza GDPRReg.E.U.679/2016,
pentru finalitatea premiului.

Lucrările de creație literară trimise pentru concurs nu vor fi restituite. Pentru ulterioare informații contactați associazionemusechieri@gmail.com.

Distribuie acest articol