Asociația italiană de românistică (AIR), organism de promovare a limbii și culturii române în Italia

Associazione Italiana di Romenistica (AIR), asociație fondată în anul 1998 cu sediu la Roma, Università La Sapienza, este formată din profesori universitari, oameni de cultură și intelectuali care au ca scop promovarea limbii și culturii române în Italia. Președintele acestei asociației este Dan Octavian Cepraga, profesor universitar de limba și literatura română la Universitatea din Padova.

Asociația italiană de românistică își propune să promoveze limba și cultura română în Italia, iar activitatea de traducere din diverse domenii precum literatură, filosofie, istorie, antropologie, este unul dintre mijloacele predilecte pentru realizarea acestui țel, dincolo de activitatea de predare a limbii și literaturii române în cadrul sistemului universitar italian.

Membrii asociației se implică în diverse acțiuni culturale, dar principala lor activitate rămâne însă predarea limbii și literaturii române în cadrul universităților italiene și publicarea unor instrumente de lucru pentru învățarea și perfecționarea limbii. Pe site-ul asociației este publicată lista completă a profesorilor de limba română în universitățile italiene precum și ultimele noutăți editoriale.

Sub auspiciile AIR se editează revista Romània Orientale fondată de Luisa Valmarinîn anul 1988. Revista publică studii științifice de specialitate, propuneri de lectură cum ar fi traduceri ale unor fragmente din capodopere ale literaturii române, care ar putea interesa cititorii italieni.

Dintre membrii Asociației italiene de românistică amintim pe poeta Ana Blandiana și președintele onorific, Alexandru Niculescu. Lista completă a membrilor asociației poate fi consultată aici.

UP SERVICE DESPĂGUBIRI