Asociația Justiție pentru Minori: Grup de lucru internațional pentru îmbunătățirea procedurilor în cauzele cu minori

Asociația Justiție pentru Minori, prin Președinta Av. Geta Lupu, a înființat la Iași un Grup național de Lucru format din membri ai organizației, avocați, mediatori, psihologi și asistenți sociali, reprezentanți ai Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului, ai Colegiului Psihologilor din România, precum și alți reprezentanți sau experți din țară și străinătate.

Grupul se va reuni în luna mai în format online și prezență fizică la sediul Asociației din Iași. Discuțiile din cadrul grupului de lucru vor avea în vedere legislația națională și internațională, precum și modul de abordare a problematicilor existente de către autoritățile publice din diferite județe ale țării.

Obiectivul Grupului de Lucru constă în stabilirea de recomandări cu privire la activitatea asistenților sociali și a psihologilor în cauzele cu minori care fac obiectul analizei din perspectivă socială și psihologică.

La nivel național lipsește un cadru de implementare al Directivelor europene în vigoare

Urmare a activității profesionale la nivel național a membrilor asociației (avocați, mediatori, juriști, psihologi și asistenți sociali), în special în cauzele cu minori, s-au constatat diferențe în modul de lucru al acestor specialiști responsabili cu prezentarea rapoartelor către instanța de judecată competentă sau a analizei relației dintre părinți și copii.

UP SERVICE DESPĂGUBIRI

Convențiile de la Haga și Regulamentul Bruxelles II Ter (care va intră în vigoare în August a.c. în locul Regulamentului Bruxelles II Bis) stabilesc măsuri obligatorii, dar implementarea acestora la nivel național este nesatisfăcătoare, iar în legislația națională nu regăsim un ghid de implementare a acestor directive europene.

Astfel, Grupul de Lucru va dezbate aspecte urgente și necesare, precum:

  • lipsa unei practici unitare la nivel interjudețean, existând discrepanțe între modul de lucru al autorităților, Direcțiilor Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului, Serviciilor de Asistență Socială Locale din diferite județe ale țării;
  • nerespectarea hotărârilor judecătorești și lipsa monitorizării la nivel național a punerii în aplicare a deciziilor instanței de judecată;
  • absența instrumentelor de punere în aplicare a hotărârilor judecătorești în cauzele care privesc stabilirea custodiei minorului sau întoarcerea copilului la domiciliu în cauzele de răpire parentală la nivel național și internațional;
  • cooperarea defectuoasă cu Autoritatea Centrală și nerespectarea termenelor prevăzute în conformitate cu Regulamentul Bruxelles II Ter și Convențiile de la Haga;
  • absența instanțelor specializate în soluționarea litigiilor cu minori și familie (la momentul actual în România există doar Tribunalul pentru Minori și Familie Brașov, care soluționează cauzele cu minori).

Redactarea unui Raport cu Recomandări

Date fiind aceste neajunsuri, Asociația Justiție pentru minori consideră că este absolut necesară luarea unor măsuri aplicabile la nivelul întregii țări. Acestea se vor regăsi în raportul intitulat „Recomandări privind Practica judiciară și psiho-socială în cauzele cu minori”, care va cuprinde concluziile din cadrul discuțiilor Grupului de Lucru și care va fi transmis către autoritățile competente și persoanele interesate.

Raportul va cuprinde:

  • recomandări pentru audierea juridică corespunzătoare a minorului;
  • recomandări privind observațiile psihosociale (probleme, evaluări, intervenții aplicate și rezultate) ce trebuie să fie incluse în prezentarea realizată de psiholog și asistenți sociali instanței;
  • linii directoare pentru modul de lucru al specialiștilor implicați, care trebuie să fie implementate în mod unitar la nivelul întregii țări.

Prin aceste recomandări se urmărește transpunerea unitară pe teritoriul țării a standardelor stabilite în cadrul lucrărilor grupului, prin raportare la principiul ocrotirii interesului superior al copilului și la practica internațională. Trebuie avut în vedere că aceste standarde trebuie aplicate consecvent la nivel național, iar întâlnirile din cadrul Grupului de Lucru nu vor lua sfârșit în momentul elaborării Recomandărilor finale, ci vor continua cu evaluarea eforturilor depuse și a rezultatelor obținute.

Grupul de Lucru, prin activitatea sa, va contribui la materializarea unui sistem de reguli orientate către nevoile minorilor, a unui instrument important pentru informarea practicienilor și profesioniștilor din țară. Nu în ultimul rând, avem în vedere optimizarea cooperării judiciare la nivel național și internațional a tuturor autorităților implicate în soluționarea cauzelor cu minori.

Mai multe informații pe site-ul Justiție pentru minori.