Avocat român din Italia despre circulația cu mașinile înmatriculate în alte țări: „Sunt excluse contractele de comodat între persoane fizice și procurile”

Cetățenii străini din Italia, inclusiv cei români, se confruntă în aceste zile cu punerea în aplicare a noilor prevederi ale Codului rutier italian care interzice circulația cu o mașină înmatriculată în străinătate dacă șoferul este rezident pe teritoriul italian de 60 de zile. Reacțiile și comentariile românilor din Peninsulă sunt diverse, nu toți înțeleg în amănunt ceea ce prevede modificarea legii, de aceea am apelat la sprijinul unui avocat român care să ne explice pe înțelesul tuturor ce dispune noua modificare a Codului rutier italian și cine va fi afectat.

Ce prevăd noile dispoziții din Codul rutier italian și ce segment de populație este vizat?

Avocat Irina Radita: În data de 04 decembrie 2018 decretul lege n.113/2018, transformat în legea n. 132/2018, prin articolul n.29 bis a modificat articolul art.93 al Codului Rutier italian, introducând paragraful 1-bis prin care se prevede: „Cu excepția prevederilor din coma 1-ter este interzisă persoanelor care și-au stabilit reședința în Italia de peste 60 de zile, circulația cu autovehicule înmatriculate în străinătate”. Preliminar, pentru a înlătura orice dubiu, având în vedere teoriile absurde care circulă în aceste zile, aș vrea să precizez că reședinta și domiciliul coincid, cu excepția cazului în care, cu o declarație scrisă, se alege un domiciliu diferit.

Cine poate circula în Italia cu o mașină înmatriculată în altă țară peste 60 de zile, limita de timp prevăzută de lege pentru cetățenii rezidenți?

Avocat Irina Radita: Interzicerea circulației cetățenilor rezidenți de peste 60 de zile în Italia, cu autovehicule înmatriculate în străinătate, admite următoarele excepții prevăzute în paragraful 1-ter. Pot circula fără limită de timp cu numere de înmatriculare înregistrate în altă țară:
1. Mașinile preluate în leasing sau închiriate pe termen lung în baza unui contract cu o societate constituită într-un alt stat UE sau SEE (Spațiu Economic European) și care nu are un sediu secundar sau o sucursală în Italia;
2. Mașinile oferite în comodat de către societăți constituite într-un alt stat UE sau SEE și care nu au un sediu secundar sau o sucursală în Italia, la persoane cu reședința în Italia și legate de societatea respectivă printr-un raport de muncă sau de colaborare.

UP SERVICE DESPĂGUBIRI

Șoferul are obligația de a deține un document/act cu dată certă prin care să dovedească îndeplinirea condițiilor din paragraful 1-ter (titlul de deținere și durata utilizării).

Persoanele fizice pot circula pe baza unei procuri sau a unui contract de comodat din partea unei rude apropiate?

Avocat Irina Radita: Contractele de comodat sau procurile din partea rudelor apropiate nu îndeplinesc condițiile exhaustive prevăzute la comma 1-ter și în cazul unui control se prezumă că șoferul are disponibilitatea mașinii, aplicându-se regula generală prevazută la art. 1-bis. Reglementarea legislativă este foarte clară și singurele excepții admise nu pot fi interpretate în mod extensiv. Sunt excluse, nu se poate circula pe baza contractelor de comodat între persoane fizice și a procurilor din partea rudelor apropriate.

Ce riscă persoanele fizice cu reședința în Italia de peste 60 de zile care circulă cu mașina înmatriculată în altă țară?

Avocat Irina Radita: Amenda administrativă pentru încălcarea prevederilor din paragraful 1-bis este cuprinsă între euro 712,00 și 2.848,00 și se interzice cu efect imediat circulația autovehiculului. În termen de 180 de zile titularul trebuie să înmatriculeze autovehiculul în Italia sau poate cere eliberarea unei foi de parcurs pentru a putea părăsi teritoriul italian. În caz contrar autovehiculul este confiscat.
Amenda administrativă pentru încălcarea prevederilor din paragraful 1-ter este cuprinsă între euro 250,00 și 1.000,00 cu obligația de a prezenta documentul doveditor în termen de 30 de zile de la data infracțiunii. Se aplică și sancțiunea accesorie a sechestrului („fermo amministrativo”) iar autovehiculul este înapoiat titularului sau unui delegat al acestuia numai după prezentarea documentului doveditor în termen de 30 de zile sau, în orice caz, în termenul maxim de 60 de zile de la data infracțiunii. Dacă documentul doveditor nu este prezentat, se aplică amenda prevăzută în art.94 CdS (Codice della Strada) cuprinsă între euro 712,00 și 3.558,00.

În concluzie, persoanele care și-au stabilit reședinta în Italia de peste 60 de zile, nu pot circula cu autovehicule înmatriculate în străinătate, cu excepția persoanelor în posesul unui contract de leasing sau închiriere cu societăți constituite într-un alt stat sau a unui contract de comodat cu societăți constituite într-un alt stat pe baza unui raport de muncă.

Pot fi contestate amenzile primite în urma încălcării sancțiunilor prevăzute?

Avocat Irina Radita: Contestarea amenzilor administrative este garantată ca și principiu general. Pentru a avea șanse de succes însă, ori se demonstrează încadrarea în paragraful 1ter ori că reședința în Italia este inferioară a 60 de zile. În rest, pot fi contestate diferite vicii formale.

Ne putem considera nedreptățiți de statul italian în urma acestor noi prevederi?

Avocat Irina Radita: Doresc să precizez că normativa italiană este conformă legislației europene. În toate țările UE sunt prevăzute restricții cu privire la circulația autovehiculelor înmatriculate într-un alt stat pentru persoanele care și-au stabilit reședința de circa 6 luni (cu exceptia Danemarcii) în țara respectivă.

STUDIO LEGALE RADITA
viale Lucania 22
20139 Milano
e-mail: avv.radita@gmail.com
pec: irinadaniela.radita@milano.pecavvocati.it