Badantă „la fix” în Italia. Informații despre drepturi și îndatoriri conform CCNL

Badantele „la fix” în Italia se ocupă de îngrijirea unei persoane și locuiesc practic la locul de muncă. De aceea, contractul prevede printre altele și clauza referitoare la cazare și masă.

Conviețuirea sub același acoperiș cu persoana asistată duce la dezvoltarea unei relații profunde care adesea depășește orele de lucru obișnuite.

Badanta „la fix” cum este ea numită în Italia, este necesară în special în cazul persoanelor în vârstă care nu mai sunt independente și, prin urmare, au nevoie de asistență în permanență.

Persoanele care lucrează ca badante fixe au o încadrare diferită față de cele care lucrează ca badante de zi, badante de noapte sau badante la ore. Acest lucru se datorează faptului că orarul de lucru este mult mai lung și mai solicitant.

Primul lucru bine de știut este că badanta fixă nu poate lucra mai mult de 54 de ore pe săptămână.

UP SERVICE DESPĂGUBIRI

Acest lucru înseamnă că trebuie stabilite orele și zilele în care lucrătoarea se poate odihni și poate dispune de timp pentru sine.

Repausul săptămânal, pentru lucrătoarele care convieţuiesc, este de 36 de ore, trebuind acordate 24 de ore duminica, în timp ce restul de 12 ore pot fi acordate în orice altă zi a săptămânii, stabilită de comun acord cu angajatorul.

Îngrijitoarea care convieţuieşte are dreptul la o perioadă de odihnă de cel puţin 11 ore consecutive în aceeaşi zi şi la un repaus intermediar, de obicei după amiaza, dar nu mai mic de 2 ore pe zi.

În această perioadă de odihnă, angajata va putea ieşi din casa angajatorului, având grijă în orice caz să aloce acest interval orar recuperării efective a energiei mentale şi fizice.

Legea interzice ca persoana însărcinată cu îngrijirea unui vârstnic sau a unei persoane cu dizabilități să lucreze mai mult de 10 ore pe zi în mod consecutiv.

De asemenea, lucrătoarele fixe încadrate cu nivelurile C, B și B Super, pot fi angajate cu un program de lucru de până la 30 de ore pe săptămână. Programul lor de lucru va trebui structurat într-unul din următoarele tipuri:

a) cuprins în întregime între orele 06:00 şi 14:00;
b) cuprins în întregime între orele 14:00 şi 22:00;
c) divizat în întregime, cu limita de 10 ore neconsecutive pe zi, în maximum trei zile
pe săptămână.

Badantele care conviețuiesc, spre deosebire de o badantă la ore, trebuie să țină cont că au dreptul la cazare și masă, adică nu au cheltuieli pentru mâncare sau chirie

Astfel, badanta care locuiește la domiciliul asistatului trebuie să dispună de:

  • un loc decent unde să se poată odihni în mod liniștit (o cameră de dormit privată);
  • o alimentație adecvată pentru a-și menține sănătatea fizică și implicit cea psihică.

Concediu de odihnă

Indiferent de durata şi distribuţia programului de lucru, pentru fiecare an de serviciu
petrecut la acelasi angajator, lucrătoarea are dreptul la o perioadă de concediu de 26 zile
lucrătoare. Cele care primesc remuneratie lunară vor primi pe perioada concediului salariul normal, fără nicio deducere.

Badanta care primeste cazare şi masă, în perioada concediului, cât timp nu i se mai acordă
aceste beneficii, va primi compensatie substitutivă conventională.

Deplasări la cererea angajatorului

Lucrătoarea care convietuieste are obligatia, atunci când i se solicită de către angajator, să meargă în deplasări de serviciu sau să îl urmeze pe angajator sau pe persoana pe care o îngrijeste în sederi temporare în alte localități sau la reședinte secundare. În respectivele locuri, lucrătorul va beneficia de repausul săptămânal.

În cazul deplasărilor în interes de serviciu lucrătoarei îi vor fi rambursate eventualele cheltuieli de transport, în cazul în care au fost suportate direct de ea în respectivele ocazii.

Badanta va avea de asemenea dreptul la o diurnă egală cu 20% din remuneraţia minimă zilnică, pentru toate zilele în care s-a aflat în deplasare de serviciu sau a plecat în șederi temporare cu asistatul, exceptând cazul în care respectiva obligatie a fost prevăzută drept clauză contractuală în scrisoarea de angajare.

Măriri de salariu

Indiferent dacă badanta conviețuiește sau nu, are dreptul, pentru fiecare doi ani de serviciu la acelasi angajator, la o majorare cu 4% a remuneratiei minime contractuale. Numărul maxim de măriri de salariu este de șapte.

Vă invităm să citiți în întregime Contractul Colectiv de Muncă la nivel Național privind reglementarea raporturilor de muncă în sectorul casnic, pentru a fi informate cu drepturile pe care le aveți dacă lucrați ca badantă în Italia: ccnl_lucratori_domestici_ro.

Distribuie acest articol