Badante, menajere sau bone în Italia. Orarul de lucru și dreptul la concediu de odihnă

Dreptul la concediu, recunoscut de Codul Civil si de Constitutia Italiei, este un drept care privește în mod nediscriminatoriu pe fiecare lucrător din Italia. Dacă un cetăţean român, ori din alt stat european, lucrează legal în acestă țară, el beneficiază de dreptul la tratament egal și deplină egalitate în drepturi şi obligaţii ca şi cetăţeanul italian.

Orarul de lucru și dreptul la concediu anual de odihnă pentru personalul care prestează servicii în sectorul casnic sunt prevăzute în Contractul Colectiv Național de Muncă.

Orarul de lucru al lucrătorilor din sectorul casnic. La câte ore libere are dreptul o badantă, menajeră sau o baby-sitter?

Orarul de lucru cu orele libere aferente este prevăzut  în funcție de tipul contractului încheiat între lucrător și angajator:

  • Pentru personalul care locuiește la domiciliul asistatului („colf o badante convivente”) programul de lucru va fi de maxim 10 ore zilnic și un total de nu mai mult de 54 de ore săptămânal. În fiecare zi, lucrătorul/lucrătoarea are dreptul de o pauză de masă de 2 ore. În timpul acestor două ore libere zilnice, lucrătoarea este liberă să facă ce dorește, inclusiv să părăsească domiciliul angajatorului.

Săptămânal, lucrătorul/lucrătoarea care locuiește la domiciliul asistatului are dreptul la un număr de 36 de ore libere, distribuite astfel: 24 de ore duminica și 12 ore în oricare altă zi a săptămânii conform acordului stabilit cu angajatorul.

UP SERVICE DESPĂGUBIRI
  • Pentru personalul care nu locuiește la domiciliul angajatorului („colf o badante non convivente”) programul de lucru va fi unul de maxim 8 ore zilnic, pentru un total de 40 de ore pe săptămână. Orele de lucru vor putea fi distribuite pe o perioadă de 5 sau 6 zile lucrătoare, de luni până vineri sau de luni până sâmbătă.

Dreptul la concediu de odihnă al lucrătorilor din sectorul casnic

În sectorul asistenței acordate persoanelor (menajere, îngrijitoare), indiferent de durata programului de lucru, lucrătorul are dreptul la o perioadă de concediu de 26 de zile lucrătoare acordat în funcție de nevoile angajatorului, de regulă în perioada iunie-septembrie. Numărul de 26 de zile lucrătoare ca drept la odihnă este valabil atât în cazul lucrătorilor care locuiesc cu angajatorul, cât şi în cazul lucrătorilor care nu locuiesc cu angajatorul, indiferent de programul de muncă.

Nu se iau în calcul duminicile și sărbătorile legale din timpul săptămânii.

Durata concediului de odihnă va totaliza astfel 26 de zile lucrătoare + duminicile + sărbătorile legale din perioada în care beneficiați de concediu.

Cum se calculează durata concediului de odihnă când lucrătorul a lucrat doar câteva luni de zile

Dacă aţi lucrat mai puţin de un an, concediul se calculează astfel: 26 : 12 X numărul lunilor de activitate din anul respectiv.

Exemplu: Ioana a lucrat 9 luni ca îngrijitoare pe parcursul ultimului an. La câte zile de concediu are dreptul Ioana?

26 : 12 = 2,16

2,16 X 9 = 19,44 zile de concediu (rezultatul se rotunjește).

Mai există și posibilitatea acordării concediului fracționat, în două tranșe, pe baza înțelegerii dintre lucrător și angajator. În cazul lucrătorilor care nu au cetățenia italiană și care au nevoie de un concediu pe o perioadă mai mare de timp, pentru a reveni în vizită în statul de origine, este posibilă cumularea concediilor corespunzătoare pentru doi ani de serviciu, după obținerea acordului angajatorului în acest sens.

Lucrătorii nu pot renunța la concediul anual de odihnă în schimbul plății sumelor aferente acestuia însă, în cazul în care nu a putut fi efectuat în totalitate, zilele respective pot fi acordate la o dată ulterioară. În cazul încetării raporturilor de muncă, zilele de concediu de odihnă neefectuat vor fi retribuite (plătite).

Pentru perioada concediului este obligatoriu ca lucrătorii să primească plata salariului normal.

Distribuie acest articol