Badante și menajere în Italia, drepturile la încetarea contractului de muncă

Îngrijitoarele de bătrâni, cunoscute și sub numele de „badante”, au un rol esențial în societatea italiană, având în vedere îmbătrânirea populației. Aceste lucrătoare își dedică timpul și energia îngrijirii persoanelor vârstnice și a celor cu nevoi speciale.

În acest articol, vom explora drepturile îngrijitoarelor de bătrâni din Italia și al menajerelor, la încetarea contractului de muncă, inclusiv preavizul, indemnizația de șomaj și dreptul la pensie.

Preavizul

În cazul încetării contractului de muncă, îngrijitoarea/menajera are dreptul la un preaviz, conform legislației muncii din Italia.

Durata preavizului pe care angajatorul trebuie să-l comunice badantei variază în funcție de vechimea angajatei în cadrul aceleiași familii și de tipul contractului (cu normă întreagă sau parțială). În general, durata preavizului variază între 8 și 30 de zile.

UP SERVICE DESPĂGUBIRI
  • 15 zile calendaristice, până la cinci ani de vechime în muncă la acelaşi angajator;
  • 30 de zile calendaristice, peste cinci ani de vechime în muncă la acelaşi angajator.

Pentru raportul de muncă cu un program de lucru de până la 25 de ore / săptămână,
preavizul va trebui să fie de:

  • 8 zile calendaristice, până la doi ani de vechime în muncă;
  • 15 zile calendaristice, peste doi ani de vechime în muncă.

Drepturi bănești. Ce bani va trebui să primească îngrijitoarea la sfârșitul raportului de muncă:

  • TFR ( lichidarea). Observaţie: Există posibilitatea ca TFR să fie plătit în fiecare an, dacă acest lucru este solicitat de muncitor sau de angajator, în urma obţinerii acordului celeilalte părţi;
  • plata retribuţiei pentru ultima lună lucrată;
  • fracţiunea din al 13-lea salariu (dacă nu a fost acordată);
  • plata concediului de odihnă neefectuat.

Indemnizația de șomaj

Dacă contractul îngrijitoarei de bătrâni/menajerei încetează din voința angajatorului (cum ar fi concedierea sau expirarea contractului pe durată determinată), badanta poate solicita indemnizația de șomaj (cunoscută sub numele de NASpI în Italia).

Pentru a beneficia de acest drept, îngrijitoarea trebuie să fi lucrat cel puțin 13 săptămâni în ultimii 4 ani și să fie înscrisă la Centrul pentru Ocuparea Forței de Muncă. Valoarea indemnizației de șomaj variază în funcție de salariul anterior și de perioada de contribuție.

Dreptul la pensie

Îngrijitoarele de bătrâni din Italia au dreptul la pensie de vârstă, de invaliditate sau de urmaș, în funcție de situație.

Pentru a beneficia de aceste drepturi, angajatele trebuie să îndeplinească anumite condiții, precum vârsta legală de pensionare și perioada minimă de contribuție.

În plus, pensia de urmaș se acordă soțului/soției supraviețuitorului, copiilor și altor dependenți eligibili ai îngrijitoarei decedate.

Asigurarea medicală

Îngrijitoarele de bătrâni au dreptul la asigurare medicală în Italia. În cazul încetării contractului de muncă, acestea pot continua să beneficieze de servicii medicale în funcție de perioada de contribuție și de statutul lor pe piața muncii (șomer, angajat sau pensionar).

Îngrijitoarele de bătrâni și menajerele au drepturi semnificative în Italia la încetarea contractului de muncă. Este important ca aceste lucrătoare să fie conștiente de drepturile lor și să solicite asistență juridică sau sindicală dacă nu le sunt respectate drepturile.

Distribuie acest articol