Călătoria minorilor români în străinătate. Cauzele pentru care mulți părinți sunt opriți cu copiii la frontieră

Conform Legii 248/2005 privind regimul liberei circulații a cetățenilor români în străinătate, cetăţenii români minori pot ieşi din ţară în baza unui document de călătorie valabil – paşaport sau carte de identitate (minorii peste 14 ani) – numai dacă sunt însoţiţi de o persoană fizică majoră şi cu acordul părinţilor, informează Poliția de Frontieră Română.

În conformitate cu prevederile legale în vigoare, poliţiştii de frontieră vor permite ieşirea din ţară a cetăţenilor români minori numai dacă sunt însoţiţi de o persoană fizică majoră, în următoarele cazuri:

– în situaţia în care călătoresc în străinătate însoţiţi de ambii părinţi;

– în situaţia în care călătoresc împreună cu unul dintre părinţi, numai dacă părintele însoţitor prezintă o declaraţie a celuilalt părinte sau, după caz, face dovada decesului celuilalt părinte.

În cazul părinţilor divorţaţi care exercită în comun autoritatea părintească

UP SERVICE DESPĂGUBIRI

În cazul în care părinții sunt divorțați, părintele însoţitor trebuie să prezinte acordul autentificat al celuilalt părinte cu privire la ieşirea din ţară.

În situaţia în care minorii sunt însoţiţi de o altă persoană fizică majoră, pot ieși din țară numai dacă persoana însoţitoare prezintă o declaraţie:

  • a ambilor părinţi;
  • a părintelui căruia minorul i-a fost încredinţat prin hotărâre judecătorească rămasă definitivă;
  • a părintelui supravieţuitor ori a reprezentantului său legal.

Atenție! Însoţitorii minorilor, alţii decât părinţii, trebuie să prezinte la controlul de frontieră şi certificatul de cazier judiciar.

Poate avea calitatea de însoţitor şi o persoană anume desemnată din cadrul unei societăţi comerciale autorizate, în condiţiile legii, să desfăşoare activităţi de transport internaţional de persoane.

- Continuarea după publicitate -

Acordul părintelui/părinţilor/reprezentantului legal pentru efectuarea călătoriei în străinătate de către un minor este materializat într-o declaraţie notarială care are forma și conținutul stabilite de lege:

Model declaraţie privind acordul unuia dintre părinți pentru ieșirea din țară a minorului însoțit de celălalt părinte, aici.

Model declaraţie privind acordul părinţilor pentru ieşirea din țară a minorului însoțit de o altă persoană fizică majoră, aici.

În urma modificărilor şi completărilor la Legea 248/2005, conținutul declarației notariale de consimțământ la ieșirea din România a minorilor a fost simplificat.

Astfel, valabilitatea declarației date de către părinte/părinți/reprezentantul legal pentru ieșirea din România a unui cetățean român minor poate fi de maximum 3 ani, iar din conţinutul ei se elimină obligativitatea menționării scopului deplasării și a rutei, precum și condiția indicării exprese a statului/statelor de destinație.

În cazul minorilor cetăţeni români cu domiciliul/reședința în străinătate

De asemenea, în cazul minorilor, cetăţeni români cu domiciliul/reședința în străinătate, care se deplasează însoţiţi în statul în care au domiciliul/reședința, nu mai este necesară prezentarea declarației părinților/tutorilor la ieşirea din România.

Dovada domiciliului sau reşedinţei în străinătate a minorului se face cu documente în acest sens, după caz: paşaportul minorului, permisul de rezidenţă, adeverinţe care atestă rezidenţa etc.

În cursul anului trecut, polițiștii de frontieră au întrerupt călătoria a peste 2.900 de cetățeni români minori ca urmare a faptului că părinţii/însoțitorii nu dețineau documentele necesare pentru a călători împreună cu minorul în condiții legale.

S-a constatat că celor mai mulţi cetăţeni români minori nu li s-a permis ieşirea din ţară din următoarele motive:

  • nu posedau documente de călătorie valabile;
  • părintele însoţitor nu avea acordul celuilalt părinte prin procura notarială;
  • însoţitorii minorilor, alţii decât părinţii, nu au prezentat cazierul judiciar.

Mai multe informații privind călătoria în străinătate sunt disponibile pe site-ul www.politiadefrontiera.ro.

Rotalianul - Revista Românului din Italia este și pe WhatsApp. Înscriete-te pe canalul nostru.

@rotalianul
zandra.ro%20