Candidatura Bucureștiului pentru relocarea Agenției Europene a Medicamentului prezentată de Ambasada României în Italia

Ambasada României în Italia a organizat, la 10 octombrie 2017, un eveniment dedicat promovării candidaturii Bucureștiului pentru relocarea Agenției Europene a Medicamentului (EMA), în prezența unui public numeros, format din reprezentanți ai autorităților italiene – Ministerul Afacerilor Externe, Ministerul Sănătății, Agenția Italiană pentru Medicamente – ai mediului diplomatic, precum și profesioniști din domeniile medical, academic și jurnalistic.

Ambasadorul României în Italia, George Bologan, a prezentat argumentele în virtutea cărora capitala României se prezintă drept un candidat competitiv pentru găzduirea EMA, printre care: asigurarea continuității activității agenției, condițiile logistice și financiare avantajoase, gradul ridicat de securitate, infrastructura de acces la internet, costul avantajos al vieții în București, a 6-a capitală europeană după numărul de locuitori, cu un mediu multicultural deosebit de atractiv. Sediul pus la dispoziție pentru EMA, într-unul dintre cele mai dinamice cartiere ale Bucureștiului, asigură condiții optime pentru desfășurarea activităților agenției și pentru personalul acesteia. În același timp, Bucureștiul, una dintre cele mai sigure capitale europene, reprezintă un centru cu tradiție în domeniul medical și farmaceutic, fapt confirmat în timp, inclusiv prin contribuțiile aduse de Nicolae Păulescu, Ana Aslan și Emil Palade, recunoscute la nivel internațional. Șeful misiunii diplomatice a ilustrat, de asemenea, aportul deosebit al României la domeniul medical, farmaceutic și științific, prin participarea la numeroase proiecte de cercetare, precum ELI-NP de la Măgurele, cel mai avansat centru de cercetare din lume în domeniul fizicii fotonucleare.

Amintind principiul repartizării geografice a instituțiilor europene, ambasadorul George Bologan a afirmat că ”prezența unei agenții europene în România ar constitui un pas înainte pentru a consolida sentimentul apartenenței la UE” și o decizie care ar reflecta nu doar argumentele tehnice în favoarea Bucureștiului, ci și o recunoaștere a angajamentului țării noastre pentru dezvoltarea proiectului european. În context, a subliniat gradul înalt de încredere a cetățenilor români în UE și lipsa curentelor extremiste și populiste în România.

În cadrul evenimentului, au luat cuvântul dr. cardiolog Gheorghe Cerin, președintele recent înființatei Asociații a Medicilor Români din Italia, medicul Andreea Soare, specialist endocrinolog la Campus Biomedico din Roma, Diana Sirghi, cercetătoare în cadrul Institutului Național de Fizică Nucleară de la Frascati și jurnalistul Giorgio Pelosi. A fost subliniată, cu acest prilej, contribuția esențială a medicilor și cercetătorilor români pe plan internațional, colaborarea italo-română excelentă în domeniul medical și farmaceutic și oportunitățile oferite de București, atât pe plan profesional, cât și în ceea ce privește oferta culturală.

Conform comunicatului transmis de Ambasada României în Italia, evenimentul face parte din seria acțiunilor organizate de misiunile diplomatice ale României în statele UE, cu scopul promovării candidaturii Bucureștiului pentru relocarea Agenției Europene a Medicamentului.

UP SERVICE DESPĂGUBIRI