Italia: Care este diferența dintre „colf” și „badante”. Tipologia muncii efectuate de lucrător în cadrul unei familii

În Italia există mai multe tipuri de angajați cu un contract de muncă la nivel familial, (casnic), care desfășoară tipuri de activități diferite în cadrul familiilor italiene: personalul care se ocupă de curățenie (menajeră), bonă, bucătar, chelner, grădinar, șofer, cei care se ocupă de îngrijirea persoanelor bolnave, a bătrânilor și a celor cu dizabilități. Angajații care își desfășoară activitatea în gospodăriile familiilor italiene, au adesea un rol foarte important în viața internă a familiei, având sarcini care includ ordinea și curățenia casei, spălarea, călcarea, aprovizionarea, gătitul, îngrijirea copiilor și a persoanelor în vârstă, conducerea mașinii, însoțirea familiei în concediu.

În mod specific, contractele de muncă se disting prin tipologia muncii efectuate de lucrător în cadrul familiei

Munca la domiciliu este împărțită în trei domenii majore. O familie poate avea nevoie de ajutor casnic pentru:

  1. îngrijirea și curățenia casei: menajere, spălătorese (colf);
  2. îngrijirea membrilor familiei:
  •  îngrijitoare bătrâni, infirmiere persoane bolnave sau cu dizabilități (badante);
  • bone (baby-sitter);

3. ajutor casnic administrativ (bucătari, chelneri, majordomi, grădinari, portari, întreținători grajduri, șoferi).

Atenție!

UP SERVICE DESPĂGUBIRI

În funcție de locul de muncă, experiența și calificările profesionale predominante, lucrătorul casnic este clasificat în diferite niveluri contractuale, rezultând un tratament juridic și retributiv diferit în special în ceea ce privește remunerația minimă și durata perioadei de probă.

Salariile primite vor fi în funcție de activitățile pe care le desfășurați în cadrul familiei respective conform nivelului de încadrare din contractul de muncă încheiat între părți.

Nivelurile contractuale de muncă, conform CCNL le puteți verifica aici.

În concluzie, diferența dintre „colf” și „badante”, o face nivelul de încadrare din contractul de muncă încheiat între angajat și lucrător.

Exemplu:

Nivelul A Super

  • însoţitor pentru persoanele fără handicap fără a efectua
    nici o altă muncă, lucrătorul acordă asistență persoanei invalide, fără a efectua altă activitate de muncă;
  • bonă (baby sitter), lucrătorul asigură supravegherea copiilor cu ocazia absenței membrilor familiei, cu excluderea oricărei activități de îngrijire.

Nivelul B

În cadrul acestui nivel se regăsesc colaboratorii familiali care au experienţa necesară (mai mare de 12 luni) și îşi realizează atribuţiile la nivel executiv:

  • colaborator familial generic, polifuncţional. Lucrătorul efectuează muncile casnice necesare în cadrul familiei: curățenie, servitul mesei, îngrijirea animalelor domestice, cumpărături, etc.

Nivelul B Super

  • asistent pentru persoanele autosuficiente (bătrâni, copii), și care desfăşoară şi alte activităţi în casă (curățenie, pregătirea mesei).