Ce puteți face în cazul în care un membru al familiei sau o rudă a decedat în străinătate

Conform Ministerului Afacerilor Externe, dacă un membru al familiei sau o rudă a dumneavoastră, cetăţean român, a decedat în străinătate, este bine să ştiţi următoarele:

 • Decesul trebuie înregistrat la autorităţile locale din ţara respectivă;
 • Decesul poate fi înregistrat şi la ambasada sau consulatul României din ţara în care vă aflaţi (nu este obligatoriu);
 • Dacă ambasada sau consulatul României sunt notificate despre deces de autorităţile locale, acestea informează imediat Ministerul Administraţiei şi Internelor din România, care va anunţa familia asupra decesului cetăţeanului român;
 • Înregistrarea decesului la ambasada sau consulatul României permite eliberarea de către ambasadă sau consulat a unui certificat de deces românesc;
 • Eliberarea certificatului de deces românesc se poate face numai pe baza certificatului de deces eliberat iniţial de autorităţile locale din ţara respectivă şi pe baza altor documente prevăzute de legislaţia română;
 • Dacă înregistrarea decesului nu s-a făcut la ambasadă sau consulat, atunci certificatul de deces românesc va fi eliberat în ţară, de autorităţile române, pe baza certificatului de deces străin şi a altor documente prevăzute de legislaţia română;
 • Dacă decesul a fost cauzat de o acţiune violentă, atunci solicitaţi intervenţia autorităţilor locale de poliţie pentru investigarea cazului; efectuarea investigaţiilor poate întârzia procedura de transport a corpului neînsufleţit în România;
 • Dacă aţi aflat despre deces în timpul în care vă aflaţi în România, notificaţi în scris Direcţia Relaţii Consulare a MAE, la numărul de fax: (021) 319-68-69 sau pe adresa de e-mail: drco@mae.ro

Transportul corpului neînsufleţit în România

 • Se poate face numai în condiţiile prevăzute de legislaţia naţională a ţării respective şi în conformitate cu regulile internaţionale aplicabile;
 • Personalul consular vă poate oferi detalii în legătură cu această procedură şi vă poate facilita contactul cu casele funerare care asigură transportul în România;
 • Pentru transportul internaţional al corpurilor neînsufleţite este necesar paşaportul mortuar; paşaportul mortuar se eliberează de ambasadele sau consulatele României (pentru transportul urnelor cu cenuşa cremată nu este necesar paşaport mortuar).

Ajutorul de deces

Statele membre UE plătesc un „ajutor de deces” rudei celei mai apropiate a persoanei decedate (văduv, văduvă, partener civil, copil etc.). Dreptul de a primi ajutorul de deces depinde de:

 • Țara la al cărei sistem de asigurări sociale fost afiliată persoana decedată;
 • Condiţiile de acordare şi de plată a ajutorului de deces în ţara respectivă.

Unde se depune cererea?

UP SERVICE DESPĂGUBIRI

În ţările care acordă un astfel de ajutor, cererea se depune întotdeauna la casa de asigurări sociale la care a fost afiliată persoana decedată, din ţara în care a locuit.

Care ţară va plăti ajutorul de deces?

 • Dacă persoana decedată a primit pensia de la o singură ţară din UE, ţara respectivă va plăti şi ajutorul de deces;
 • Dacă persoana decedată a primit pensia de la mai multe ţări din UE, ajutorul de deces va fi plătit de ţara în care a locuit (dacă a primit pensie de la respectiva ţară) sau de ţara în care a beneficiat de cea mai lungă perioadă de asigurare.

În ambele cazuri, cererea se depune la casa de asigurări sociale la care a fost afiliată persoana decedată, din ţara în care a locuit precedent decesului.

Informații utile

În cazul decesului unui cetăţean român pe teritoriul altei ţări, familia trebuie să contacteze o firmă de servicii funerare şi să achite costurile stabilite de aceasta. Firma de servicii funerare se ocupă de procurarea documentelor necesare repatrierii corpului neînsufleţit al cetăţeanului român. În cazul în care familia nu dispune de suma de bani necesară transportului, autorităţile vor proceda la înmormântarea sau incinerarea defunctului, într-un cimitir, pe cheltuiala autorităţilor locale.

 • Contactați doar firme de servicii de repatrieri internaționale cu experiență și care sunt acreditate de autoritățile din țara unde a avut loc decesul.
 • Orice firmă care este solicitată să execute serviciul de repatriere are în sarcina sa și întocmirea documentelor necesare repatrierii (inclusiv pașaportul mortuar). Acestea pot fi diverse, în funcție de fiecare țară și pot avea costuri diferite în funcție de legislația teritoriului unde a avut loc decesul.
 • Orice firmă de repatrieri internaționale de persoane decedate care dispune de logistica necesara, va lua în considerare și o variantă alternativă. De exemplu, în cazul unei repatrieri a unei persoane decedate, vor trebui luate în considerare cel puțin două variante de transport: una cu avionul de la cel mai aproape aeroport și una de transport terestru, urmând ca dumneavoastră să alegeți varianta care vă convine cel mai mult.
 • Pașaportul mortuar este documentul prin care o persoană decedată poate fi repatriată în țara de origine şi care trebuie să însoţească sicriul pe durata transportului. Pasaportul mortuar se elibereaza de ofiicile consulare ale țării al cărui cetățean era persoana decedată din teritoriul de unde are loc repatrierea corpului neînsuflețit. Pașaportul mortuar (în baza conventiilor între state), este eliberat și de primăriile pe raza căruia a avut loc decesul. În momentul sosirii la destinaţie, prin prezentarea paşaportului mortuar și al celorlalte documente privind serviciul de repatriere, autoritățile din țara de sosire vor elibera actul de deces românesc. În cazul în care a-ți optat pentru serviciul de incinerare a persoanei decedate, pe teritoriul statului unde a avut loc decesul , pentru transportul urnei cu cenușa din țara respectivă, nu mai este necesară întocmirea pașaportului mortuar.
Distribuie acest articol