Români în Italia, situațiile în care pot obține codul fiscal italian

Codul fiscal italian (il codice fiscale) este un identificator alfanumeric (compus din litere și cifre) pe care îl au toate persoanele fizice și entitățile, inclusiv asociațiile de proprietari.

Acesta servește pentru a identifica fiecare individ în mod unic, deoarece datele de bază de la actele de identitate (nume, prenume, data și locul nașterii) nu sunt suficiente și pot exista cazuri de omonimie (duplicitate).

Codul fiscal este atribuit tuturor cetățenilor din Italia la momentul nașterii, în timp ce persoanele juridice îl obțin în momentul înființării lor; pentru societățile cu răspundere limitată (SRL) și alte entități TVA, numărul de TVA echivalează cu codul lor fiscal.

Străinii care imigrează în Italia primesc codul fiscal în momentul solicitării de intrare în Italia sau la eliberarea permisului de ședere.

Cetățenii comunitari din Uniunea Europeană (UE), inclusiv românii, primesc un cod fiscal în Italia în mai multe situații, în funcție de circumstanțele individuale și de necesitățile lor fiscale, informează La legge per tutti.

UP SERVICE DESPĂGUBIRI

Iată câteva dintre situațiile comune în care cetățenii comunitari pot obține un cod fiscal în Italia:

  1. Locul de muncă în Italia: Dacă un cetățean comunitar găsește un loc de muncă în Italia, va trebui să obțină un cod fiscal pentru a putea fi angajat legal și pentru a fi înregistrat la „Agenzia delle Entrate” (Agenția pentru Venituri). Angajatorul italian va ajuta, de obicei, la obținerea codului fiscal sau va furniza asistență în acest sens.

2. Rezidența în Italia: Cetățenii comunitari care locuiesc în Italia pentru o perioadă semnificativă de timp, pot solicita un cod fiscal. Acesta poate fi necesar pentru a avea acces la servicii publice, pentru înregistrarea la sistemul de sănătate italian și pentru alte tranzacții legate de rezidență.

3. Tranzacții financiare și de proprietate: Cetățenii comunitari care intenționează să desfășoare tranzacții financiare în Italia, precum deschiderea unui cont bancar sau achiziționarea de proprietăți, ar putea fi nevoiți să obțină un cod fiscal pentru a finaliza aceste tranzacții.

4. Înființarea unei afaceri: Dacă un cetățean comunitar dorește să înființeze o afacere sau o societate în Italia, va avea nevoie de un cod fiscal pentru a înregistra afacerea și pentru a respecta obligațiile fiscale.

5. Studiile în Italia: Studenții străini, inclusiv cei din UE, care studiază în Italia și primesc burse sau venituri pot solicita un cod fiscal.

6. Alte necesități fiscale: Există și alte circumstanțe în care cetățenii comunitari pot avea nevoie de un cod fiscal, în funcție de activitățile lor financiare și de afaceri din Italia.

Ce informații furnizează codul fiscal?

  • Primele 6 caractere sunt litere, cu primele 3 indicând numele de familie și următoarele 3 indicând prenumele.
  • Pentru nume, se selectează prima, a treia și a patra consoană (fără a doua consoană dacă există) sau primele vocale în cazul în care numele nu conține suficiente consoane.
  • Urmele 4 caractere (de la pozițiile 7 la 11) reprezintă data de naștere, cu ultimele două cifre din an (de exemplu, 1988 devine “88” în pozițiile 7 și 8) și ziua de naștere în pozițiile 10 și 11.
  • Dacă persoana este de sex feminin, se adaugă 40 la ziua de naștere, astfel încât o femeie născută pe 25 (în orice lună și an) va avea cifra 65 în codul său fiscal. Din acest segment se înțelege genul posesorului (femeie sau bărbat).
  • Al nouălea caracter reprezintă luna de naștere cu o literă conform unei anumite codificări: A = ianuarie, B = februarie, C = martie, D = aprilie, E = mai, H = iunie, L = iulie, M = august, P = septembrie, R = octombrie, S = noiembrie, T = decembrie.
  • Ultimele 4 caractere (pozițiile 12 până la 15) sunt o literă și trei cifre și indică codul comunei de naștere (sau al țării) în conformitate cu tabelele de codificare cadastrală.

Procedurile specifice pentru obținerea unui cod fiscal pot varia în funcție de regiune și de autoritățile fiscale locale din Italia.

De obicei, cetățenii comunitari pot solicita un cod fiscal la birourile locale ale Agenției pentru Venituri (Agenzia delle Entrate) sau pot primi asistență din partea angajatorilor sau instituțiilor relevante pentru a obține codul fiscal necesar.