Concediul medical în Italia: condițiile care se impun și durata maximă

Indemnizaţia de boală (indennità di malattia) este plătită în Italia de către INPS (Institutul Național de Protecție Socială). Nu și în cazul menajerelor, îngrijitoarelor şi lucrătorilor autonomi.

Indemnizaţia de boală se acordă:

  • aproape tuturor lucrătorilor din sectorul privat;
  • funcţionarilor din comerţ, turism şi servicii;
  • şomerilor şi celor suspendaţi aparţinând categoriilor indicate mai sus, cu condiţia ca, perioada dintre încetarea activităţii şi instaurarea bolii să fie mai mică de 60 de zile.

Menajerele, îngrijitoarele şi lucrătorii autonomi nu primesc indemnizaţia de boală de la INPS.

Conform site-ului inps.it, angajatorul trebuie să garanteze plata a jumătate din salariu pentru primele trei zile de concediu medical și a salariului complet pentru următoarele zile, până la maximum:

  • 8 zile, pentru vechime de până la șase luni;
  • 10 zile, pentru vechime de la șase luni la doi ani;
  • 15 zile, pentru vechime peste doi ani.

În caz de spitalizare sau analize de specialitate, pe lângă plata concediului medical suportată de angajator direct către îngrijitoare, o indemnizație zilnică plătită de Cassa Malattia Colf poate fi primită de lucrătoare numai dacă în ultimele 12 luni a contribuit cu cel puțin 25 de euro la acest fond. Despăgubirea va fi plătită pentru maximum 20 de zile pe an.

UP SERVICE DESPĂGUBIRI

Valoarea indemnizaţiei de boală

În cazul celorlalți lucrători salariaţi, în general, valoarea indemnizaţiei este de 50% din salariul mediul zilnic pentru primele 4 – 20 zile de boală, respectiv de 66,6% pentru zilele următoare sau în caz de recidivă.

Durata acordării indemnizaţiei de boală

Lucrătorilor cu contracte cu durată nedeterminată din industrie, agricultură, ucenicilor şi lucrătorilor suspendaţi, li se poate acorda indemnizaţia de boală pentru maxim 180 de zile în fiecare an calendaristic. Primele 3 zile ale concediului medical sunt suportate de către angajator, restul fiind achitate de către INPS.

Cum se poate obţine indemnizaţia de boală

Pentru a avea dreptul la indemnizaţia de boală lucrătorul trebuie să solicite medicului curant eliberarea certificatului de boală şi transmiterea acestuia pe cale telematică la INPS.

În acest mod, acesta este scutit de obligaţia de a transmite atestatul către propriul angajator care va putea beneficia de serviciile puse la dispoziţie de către INPS pentru vizualizarea sau primirea respectivului atestat.

În cazul în care nu este posibilă transmiterea telematică a certificatului, lucrătorul trebuie, în termen de maxim 2 zile de la eliberarea certificatului de boală şi al atestatului, să transmită certificatul de boală la INPS şi atestatul către propriul angajator.

În caz de spitalizare, certificatele de internare şi de externare pot fi depuse şi după cele 2 zile de la data eliberării, cu respectarea termenului de prescriere a prestaţiei. Lucrătorii înregistraţi la Gestiunea Separată a INPS trebuie să prezinte la INPS, pe lângă certificatul de boală şi formularul SR06 ce poate fi descărcat de pe site-ul INPS.

Controale

În perioada concediului medical se pot efectua verificări la domiciliul lucrătorului bolnav
între orele 10:00 – 12:00 şi 17:00 – 19:00 în oricare din zilele săptămânii.

În cazul primei absenţe nejustificate de la domiciliu (absenţa justificată acceptată este reprezentată doar de efectuarea unor controale medicale urgente, motive grave personale sau familiale ori de situaţii de forţă majoră) îşi pierde dreptul de a primi indemnizaţia de boală până la un maxim de 10 zile.

În cazul unei ulterioare absenţe nejustificate de la domiciliu se aplică o reducere de 50% a indemnizaţiei pentru perioada restantă de boală.

Angajatorul nu poate concedia lucrătorul aflat în concediu medical, înainte de expirarea
„periodo di comporto” – perioadă prevăzută în contractele colective de muncă de păstrare
a locului de muncă în caz de absenţă pe motiv de boală.