Concediul medical în Italia: valoarea indemnizației, durata și controalele la domiciliul persoanei bolnave

Dacă un cetăţean român, ori din alt stat european, lucrează legal în Italia beneficiază de dreptul la tratament egal şi deplină egalitate în drepturi şi obligaţii ca şi cetăţeanul italian.

Asistenţa sanitară este valabilă şi pentru membrii de familie aflaţi în întreţinere şi care au şedere legală. De asemenea, cetăţenii comunitari, indiferent dacă sunt sau nu rezidenţi pe teritoriul Italiei, au dreptul la prestaţii medicale cu caracter de urgență.

Indemnizaţia de boală se acordă în Italia:

  • aproape tuturor lucrătorilor din sectorul privat;
  • funcţionarilor din comerţ, turism şi servicii;
  • şomerilor şi celor suspendaţi aparţinând categoriilor indicate mai sus, cu condiţia ca,
    perioada dintre încetarea activităţii şi instaurarea bolii să fie mai mică de 60 de zile.

Menajerele, îngrijitoarele şi lucrătorii autonomi nu au dreptul la indemnizaţia de boală din partea statului. Concediul lor medical va fi plătit de angajator și nu de INPS. În cazul acestora, angajatorul trebuie să asigure plata unei jumătăţi din salariul stabilit (50%), pentru primele trei zile de concediu medical şi a salariului întreg (100%), pentru zilele următoare, până la un maximum de: 8 zile, pentru vechime de până la şase luni; 10 zile, pentru vechime de la şase luni la doi ani; 15 zile, pentru vechime mai mare de doi ani.

Valoarea indemnizaţiei de boală

UP SERVICE DESPĂGUBIRI

În cazul celorlalți lucrători salariaţi, în general, valoarea indemnizaţiei este de 50% din salariul mediul zilnic pentru primele 20 zile de boală, respectiv de 66,6% pentru zilele următoare sau în caz de recidivă.

Durata acordării indemnizaţiei de boală

Lucrătorilor cu contracte cu durată nedeterminată din industrie, agricultură, ucenicilor şi
lucrătorilor temporar suspendaţi de la locul de muncă, li se poate acorda indemnizaţia de boală pentru maxim 180 de zile în fiecare an calendaristic. Primele 3 zile ale concediului medical sunt plătite de către angajator, restul fiind achitate de către INPS.

Numărul de zile de concediu medical la care aveți dreptul variază astfel:

  • 10 zile/an, pentru vechime de până la şase luni;
  • 45 de zile/an, pentru vechime cuprinsă între şase luni şi doi ani de serviciu;
  • 180 de zile/an, dacă vechimea la locul de muncă depăşeşte doi ani.

Cum se poate obţine indemnizaţia de boală

Pentru a avea dreptul la indemnizaţia de boală lucrătorul trebuie să solicite medicului
curant eliberarea certificatului de boală şi transmiterea acestuia pe cale telematică la
INPS. În acest mod, acesta este scutit de obligaţia de a transmite atestatul către propriul
angajator care va putea beneficia de serviciile puse la dispoziţie de către INPS pentru
vizualizarea sau primirea respectivului atestat.

În cazul în care nu este posibilă transmiterea telematică a certificatului, lucrătorul
trebuie, în termen de maxim 2 zile de la eliberarea certificatului de boală şi al atestatului,
să transmită certificatul de boală la INPS şi atestatul către propriul angajator.

În caz de spitalizare, certificatele de internare şi de externare pot fi depuse şi după cele 2
zile de la data eliberării, cu respectarea termenului de prescriere a prestaţiei. Lucrătorii
înregistraţi la Gestiunea Separată a INPS trebuie să prezinte la INPS, pe lângă certificatul
de boală şi formularul SR06 ce poate fi descărcat de pe site-ul INPS.

- Continuarea după publicitate -

Controale

În perioada concediului medical se pot efectua verificări la domiciliul lucrătorului bolnav
între orele 10:00 – 12:00 şi 17:00 – 19:00 în oricare din zilele săptămânii.

În cazul primei absenţe nejustificate de la domiciliu (absenţa justificată acceptată este reprezentată doar de efectuarea unor controale medicale urgente, motive grave personale sau familiale ori de situaţii de forţă majoră) îşi pierde dreptul de a primi indemnizaţia de boală până la un maxim de 10 zile.

În cazul unei ulterioare absenţe nejustificate de la domiciliu se aplică o reducere de 50% a indemnizaţiei pentru perioada restantă de boală.

Angajatorul nu poate concedia lucrătorul aflat în concediu medical, înainte de expirarea „periodo di comporto” – perioadă prevăzută în contractele colective de muncă de păstrare a locului de muncă în caz de absenţă pe motiv de boală.

@rotalianul