Condițiile de intrare în Italia valabile până la 6 aprilie 2021 pentru cei care vin din România

La data de 30 martie 2021, Ministerul Sănătății italian a emis o ordonanță care se aplică în perioada 31 martie – 6 aprilie 2021. Potrivit acesteia, persoanele care s-au aflat sau au tranzitat statele Uniunii Europene, printre care și România, în ultimele 14 zile anterioare sosirii în Italia, au următoarele obligații:

  • Să prezinte  transportatorului la momentul îmbarcării sau oricărei persoane desemnate să efectueze controale, o adeverință care confirmă efectuarea, în cele 48 de ore anterioare intrării pe teritoriul italian, a unui test de diagnostic molecular sau de captură antigen, de tip tampon, cu rezultat negativ pentru infecția cu SARS-CoV-2.
  • Să informeze Autoritatea Sanitară Locală din orașul de destinație/domiciliu despre sosirea în Italia.
  • Indiferent de rezultatul testului prezentat la sosire în Italia, este obligatorie autoizolarea pentru o perioadă de 5 zile.
  • La sfârșitul celor 5 zile de autoizolare, trebuie efectuat un alt test anti-Covid19 (molecular sau antigen, de tip tampon).
  • Se mențin aceleași excepții prevăzute în DPCM din 2 martie 2021, printre care: sunt exceptate de la carantină echipajele mijloacelor de transport, persoanele care intră în Italia în scopul șederii de scurtă durată (până la 120 de ore în total), persoanele care intră în Italia în scopul tranzitului pentru o durată de maximum 36 de ore cu un mijloc de transport privat etc.
  • Având în vedere că autoritățile italiene nu au stabilit, până la acest moment, un format/model al adeverinței care atestă rezultatul testului pentru infecția cu SARS-CoV-2, este recomandat ca documentul să fie redactat în limba italiană sau engleză.
  • Orice persoană care sosește în Italia este obligată să prezinte transportatorului sau autorităților italiene abilitate să efectueze controale, o declarație pe proprie răspundere, conform modelului disponibil aici: https://tinyurl.com/y4wju5nj
  • La intrarea pe teritoriul Republicii Italiene, copiii cu vârsta sub 2 ani sunt exceptați de la obligația prezentării unei adeverințe care să confirme efectuarea unui test de diagnostic molecular sau de captură antigen, de tip tampon, cu rezultat negativ pentru infecția cu virusul SARS-CoV-2.

Prevederile anterioare se aplică atât românilor, cât și cetățenilor din statele aflate în lista C din anexa 20 a Decretului Președintelui Consiliului de Miniștri emis la 2 martie 2021: Austria, Belgia, Bulgaria, Croația, Danemarca, Estonia, Finlanda, Franța, Germania, Grecia, Irlanda, Letonia, Lituania, Luxemburg, Malta, Polonia, Portugalia, Republica Cehă, Romania, Slovacia, Slovenia, Spania, Suedia, Ungaria, Islanda, Norvegia, Lichtenstein, Eleveția, Andorra, Principatul Monaco.