Consulat itinerant în Sardinia. Servicii și asistență consulară cetățenilor români din insulă

În perioada 4-8 octombrie 2021, în cazul în care situația sanitară o va permite, reprezentanți ai Secției Consulare a Ambasadei României în Italia se vor deplasa în orașul Olbia din Insula Sardinia pentru a oferi servicii și asistență consulară cetățenilor români din insulă.

Atenție! Este obligatorie programarea!

Vor fi efectuate următoarele servicii consulare:

• preluarea datelor în vederea emiterii pașapoartelor electronice și a titlurilor de călătorie;
• acte notariale (procuri, declarații, adeverințe cazier judiciar, obțineri acte extrajudiciare etc.);
• eliberarea pașaportului dacă acesta se află la Secția Consulară;
• preluarea dosarelor pentru prima Carte de Identitate pentru minorii care au împlinit vârsta de 14 ani;
• preluarea dosarelor pentru înscrierea actelor de stare civilă.

Astfel cererile și documentele justificative vor fi transmise prin e-mail la adresa roma.info@mae.ro, până cel mai târziu vineri, 17 septembrie 2021, orele 17:00. La rubrica Subiect din e-mail este necesar să scrieți: Solicitare programare Consulat itinerant Sardinia – octombrie 2021. NU se vor face programări telefonice!

UP SERVICE DESPĂGUBIRI

Reprezentanții consulari recomandă cetățenilor români care vor solicita servicii consulare ca la data programării să se prezinte cu documentele de identitate românești valabile și/sau actele de stare civilă în original și fotocopie color.

În vederea reducerii timpilor de așteptare, vă adresăm rugămintea ca, la momentul solicitării programării, să precizați următoarele:

• numele și prenumele solicitantului;
• serviciul consular solicitat (ex: pașapoarte electronice sau titluri de călătorie, procuri sau declarații, adeverință cazier judiciar). În cazul solicitării unui pașaport electronic sau unui titlu de călătorie, menționați culoarea ochilor și înălțimea;
• adresa unde locuiți în Italia;
• data nașterii, locul nașterii și codul numeric personal;
• prenumele părinților (solicitantului);
• adresa de domiciliu din Romania (în cazul persoanelor care dețin carte de identitate românească) sau adresa de domiciliu din Italia (în cazul persoanelor care dețin pașapoarte cu domiciliul în Italia);
• seria și numărul documentului de identitate românesc (C.I sau pașaport);
• în cazul solicitări unei procuri, numele și Codul Numeric Personal al împuternicitului;
• dovada rezidenței în Insula Sardinia;
• obligatoriu numărul de telefon mobil pentru a vă putea contacta telefonic pentru detalii.
• atașați documentul dvs. de identitate și toate celelalte documente necesare în vederea obținerii serviciului consular dorit (fără să depășiți 10 MB în total. Vă recomandăm scanarea documentelor în format PDF, într-un singur fișier).

Fiecare persoană care solicită un serviciu consular urmează să primească pe email confirmarea datei, orei și locului programării. Pentru a evita aglomerația, respectarea orei de programare este obligatorie, nerespectarea acesteia ducând la anularea/neefectuarea serviciului.

În cazul în care situația epidemiologică nu va permite organizarea consulatului itinerant, acesta va fi amânat la o dată care va fi comunicată ulterior de misiunea diplomatică.

Se vor respecta cu strictețe condițiile sanitare impuse de autoritățile italiene, precum: distanța de siguranță, folosirea obligatorie a măștilor, dezinfectarea mâinilor, plata cu card bancar etc.