Contractul colectiv de muncă (CCNL) valabil în anul 2021 pentru personalul casnic din Italia

În „Contratto colf e badanti 2020”, în vigoare de la 1 octombrie 2020 și valabil în anul 2021, sunt specificate toate informațiile care țin de drepturile și îndatoririle asistentelor familiale (îngrijitoarelor), menajerelor și bonelor care prestează servicii de asistență personală și casnică în Italia. Din contractul colectiv de muncă se poate afla valoarea retribuțiilor, orarul de muncă, zilele libere și perioada concediului de odihnă, drepturile lucrătorilor în caz de boală, perioada de preaviz în caz de concediere, și altele.

Vă prezentăm mai jos câteva aspecte prezente în CCNL, privind activitatea lucrătorilor casnici:

Contractul prevede mai multe niveluri de încadrare (în funcție de care se primește salariul corespunzător), bazate pe sarcinile și experiența de lucru a angajatului. În contractul de muncă nivelurile de încadrare sunt indicate prin litere, de la litera A la litera DS și muncitorii sunt clasificați în:

I. Nivelul A. Acestui nivel îi aparțin:

 • colaboratorii familiali necalificați, care nu asistă persoane și care nu au experiență profesională;
 • colaboratorii familiali cu o experiență profesională mai mică de 12 luni;
 • muncitorii care, având experiența necesară, desfășoară activități la nivel de execuție și sub controlul direct al angajatorului.

Pe larg, se încadrează în acest profil: colaboratorul casnic fără experiență sau cu o
experiență mai mică de 12 luni, lucrătorul care se ocupă de menaj (curățenie), de spălatul rufelor, ajutor în bucătărie, lucrătorul care se ocupă de curățarea grajdului și îngrijirea cailor, de îngrijirea altor animalelor, de îngrijirea spațiilor verzi, precum și lucrătorul care se ocupă de alte munci manuale, de întreținere și curățenie, pentru care este necesară depunerea de efort.

UP SERVICE DESPĂGUBIRI

Nivelul A Super

 • însoțitor pentru persoanele fără handicap și fără a efectua nicio altă muncă. Lucrătorul acordă asistență persoanei invalide, fără a efectua altă activitate de muncă;
 • bonă (baby sitter), lucrătorul asigură supravegherea copiilor cu ocazia absenței membrilor familiei, cu excluderea oricărei activități de îngrijire.

II. Nivelul B

În cadrul acestui nivel se regăsesc colaboratorii familiali care au experiența necesară (mai mare de 12 luni) și își realizează atribuțiile la nivel executiv ca și colaborator familial generic. Lucrătorul efectuează muncile casnice necesare în cadrul familiei: curățenie, servitul mesei, îngrijirea animalelor domestice, cumpărături, etc.

Nivelul B Super

Asistent familial pentru persoanele autonome (bătrâni, copii), și care desfășoară și alte activități în casă (curățenie, pregătirea mesei).

III. Nivelul C

La acest nivel se încadrează colaboratorii familiali care se află în posesia unor cunoștințe de bază specifice, atât teoretice cât și practice, care lucrează cu responsabilitate și sunt autonomi: bucătar, efectuează și aprovizionarea cu materii prime pe lângă lucrările din bucătărie.

Nivelul C Super

- Continuarea după publicitate -

Asistent familial pentru persoanele dependente/invalide, lucrător care desfășoară și alte activități în casă: curățenie, călcat, pregătirea mesei.

IV. Nivelul D

La acest nivel sunt încadrați colaboratorii familiali care au experiența necesară, dețin cursuri de formare profesională și își realizează atribuțiile cu responsabilitate, autonomie decizională și coordonare: administrator al bunurilor familiei, majordom, „directoare” de casă (este lucrătoarea care coordonează activitățile de ordine și curățenie în cadrul familiei). Bucătar șef, grădinar șef, institutor (este lucrătorul care efectuează activități de instrucție sau educare a componenților familiei).

Nivelul D Super

 • asistent familial cu pregătire profesională pentru persoanele dependente/invalide, lucrător care desfășoară și alte activități în casă (curățenie, pregătirea mesei, etc.);
 • lucrător casnic care administrează toate activitățile desfășurate în casa familiei asistate.

Retribuțiile în funcție de nivelul de încadrare

Salariile în funcție de nivelul de încadrare pentru lucrătorii casnici și îngrijitori sunt actualizate anual de către asociațiile familiale și sindicate. Salariile minime pentru lucrătorii casnici și îngrijitoare au fost actualizate și le puteți afla din articolul Salariile în 2021 pentru lucrătorii casnici din Italia (menajere, bone, asistente familiale).

Orarul de muncă

Contractul colectiv de muncă pentru lucrătorii casnici prevede că aceștia au dreptul la un timp de odihnă zilnic de 11 ore consecutive.

Orarul de muncă este de 10 ore pe zi cu o pauză de prânz de 2 ore, pentru un total de 54 ore pe săptămână pentru îngrijitoarea care locuiește la domiciliul asistatului și 8 ore pe zi, adică 40 de ore pe săptămână distribuite de-a lungul a 5-6 zile, pentru cea care nu locuiește.

Concediul de odihnă

Canalul WhatsApp Rotalianul - Revista Românului din Italia

Indiferent de durata programului de lucru, lucrătorul are dreptul la o perioadă de concediu de 26 de zile lucrătoare acordat în funcție de nevoile angajatorului, de regulă în perioada iunie-septembrie. Numărul de 26 de zile lucrătoare ca drept la odihnă este valabil atât în cazul lucrătorilor care locuiesc cu angajatorul, cât și în cazul lucrătorilor care nu locuiesc cu angajatorul, indiferent de programul de muncă.

Durata concediului de odihnă va totaliza 26 de zile lucrătoare + duminicile + sărbătorile legale din perioada în care beneficiați de concediu.

Perioada de preaviz

Raportul de muncă poate înceta prin libera voință a lucrătoarei și a angajatorului, cu condiția să se acorde un preaviz legal celeilalte părți.

În funcție de vechimea acumulată la locul de muncă respectiv, angajatorul este obligat să aducă la cunoștința lucrătoarei decizia sa de a o concedia cu o anumită perioadă de timp înainte.

În caz de concediere, pentru raportul de muncă cu un program de lucru de peste 25 de
ore pe săptămână, preavizul acordat va trebui să fie de:

 • 15 zile calendaristice, până la cinci ani de vechime în muncă la același angajator;
 • 30 de zile calendaristice, peste cinci ani de vechime în muncă la același angajator.

Pentru raportul de muncă cu un program de lucru de până la 25 de ore /săptămână, preavizul va trebui să fie de:

 • 8 zile calendaristice, până la doi ani de vechime în muncă;
 • 15 zile calendaristice, peste doi ani de vechime în muncă.

Aceste termene se reduc cu 50% în cazul demisiei din partea lucrătoarei.

Pentru portari, paznici de vile și alți lucrători cu locuințe independente deținute de
angajator, preavizul este:

 • 30 de zile calendaristice, fără un an de vechime;
 • 60 de zile calendaristice pentru vechime mai mare de un an.

În caz de concediu medical

Concediul medical al lucrătorilor casnici este plătit de angajator ca un salariu normal pentru un număr de zile anuale în funcție de vechimea lucrătorului, astfel:

 • 8 zile de concediul medical plătite pe an în cazul lucrătorilor cu până la 6 luni vechime;
 • 10 zile pentru o vechime de la 6 luni la doi ani;
 • 15 zile pentru o vechime mai mare de doi ani.

Angajatorul este obligat să plătească până în a treia zi consecutivă de concediu medical, 50% din salariul net și începând cu a patra zi 100% din remunerația totală.

În cazul unui accident de muncă, angajatorul  va plăti primele 3 zile de concediu medical și începând cu a patra zi indemnizația va fi plătită de INAIL.

Textul în limba italiană a Contractului Colectiv Național de Muncă valabil pe perioada anului 2021 îl găsiți la linkul: https://www.webcolf.com/risorse/contratto-nazionale/contratto-colf-e-badanti-2020.html.

@rotalianul