Copii între două lumi, cercetare socio-pedagogică cu privire la reinserția școlară a copiilor remigrați

Asociaţia Culturală Româno-Italiană PROPATRIA organizează în cadrul proiectului „Copii între două lumi”, finanţat de Secretariatul General al Guvernului – Departamentul pentru Românii de Pretutindeni, o cercetare socio-pedagogică cu privire la inserţia copiilor români reveniţi din străinătate, se arată într-un comunicat al asociației respective.

Proiectul, realizat cu patronajul Ambasadei României în Italia și în colaborare cu Inspectoratul Școlar Județean Vrancea, se va desfășura pe parcursul lunii noiembrie. Are drept scop sensibilizarea și conștientizarea instituțiilor de resort din România cu privire la faptul că reîntoarcerea copiilor din diaspora reprezintă o prioritate și necesită adoptarea și aplicarea de strategii generale, pentru a facilita readaptarea copiilor ulterior revenirii în țară.

Obiectivul propus va fi atins prin realizarea și publicarea unui studiu /cercetare socio-pedagogic privind efectele educaţionale, psihologice şi sociale ale remigraţiei cu particulară atenție asupra remigratiei copiilor și inserimentul lor școlar.

Este necesară dezvoltarea unei strategii inovative (resurse şi instrumente educaţionale) care să faciliteze accesul egal la oportunităţi educaţionale şi incluziunea educaţională a copiilor remigraţi.

Anul 2020 a marcat o etapă importantă în procesul de remigrare al românilor. Din cauza crizei generată de pandemia de Coronavirus, mulţi români din străinătate au luat hotărârea de a reveni în ţară cu toată familia. Copiii care au studiat în şcoli din vestul Europei sunt înscrişi acum în şcolile din România. Revenirea lor în sistemul românesc de învăţământ nu este deloc uşoară, cu atât mai mult acum, când cursurile se desfăşoară online. Mulţi nu ştiu bine limba română, în plus, le este greu să se adapteze la sistemul românesc de învăţământ.

UP SERVICE DESPĂGUBIRI

Studiile de până acum arată că 30 la sută dintre copiii români care se întorc acasă după ce au trăit ani de zile în ţări precum Spania sau Italia sunt emotivi, nu ştiu să relaţioneze şi au deficienţe de atenţie. Cei mici gândesc în altă limbă și la școală se adaptează foarte greu.

O primă etapă a proiectului o constituie cea de cercetare, în vederea furnizării resurselor necesare pentru o mai bună înţelegere a dificultăţilor de reintegrare a remigranţilor în sistemul educaţional şi a instrumentelor necesare pentru dezvoltarea şi implementarea unei strategii personale sau instituţionale de intervenţie specifică.

A doua etapă a proiectului vizează schimbul / transferul de bune practici la nivel internațional, de dezvoltare a competenţelor personalului didactic și a altor factori implicați în procesul educațional (psihologi, mediatori culturali, etc…) în privința facilitării integrării educaționale a copiilor remigraţi, a prevenirii şi combaterii părăsirii timpurii a şcolii în rândul acestora.

Va fi efectuată o vizită de lucru de 3 zile, in perioada 9-12 noiembrie 2021, cu scopul unui schimb de experiență și transfer de bună practică, care va avea loc între reprezentanți ai instituțiilor/școlilor din județul Vrancea (România) și instituții de învățământ din Regiunea Lazio (Italia). Delegația este alcătuită din 10 persoane, profesori, psihologi, directori de școli și de instituții implicate în sistemul educațional din jud Vrancea.

Proiectul se va încheia cu etapa a treia, constituită în organizarea unei conferințe destinată evaluării finale a proiectului şi a prezentării lucrării de cercetare, planificarea activităţilor de follow-up precum și stabilirii modalităţilor concrete de colaborare pe viitor.

Va avea rol de multiplicare şi diseminare, de promovare a rezultatelor obţinute ȋn cadrul proiectului, prezentarea obiectivelor ȋndeplinite, a etapelor de realizare, a impactului asupra partenerilor implicați, a soluţiei informatice şi a beneficiilor implementării iniţiativei și a lucrării de cercetare realizată prin proiect.

La conferință vor fi invitați să intervină reprezentanți ai Ministerului Educației, ai SGG-DRP, ai partenerilor proiectului, reprezentanți de vârf din mediul academic și de cercetare.

În scopul unei bune documentări, organizatorii au elaborat chestionare pentru părinții și elevii români din Italia care intenționează să revină în țară și pentru cei care deja s-au întors.

Cei din Italia care intenționează să revină acasă

Chestionarul pentru elevii români care intenționează dă revină acasă: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfvBLCxT2SNGWXHe21F4lGraq_b0F7eeJwJzhJRoFiL0bTjxg/viewform;

Chestionarul pentru părinții elevilor români care intenționează dă revină acasă: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdHThHR5hQ1tz5bdmYKYnNMVjiWn6Q-g3mK1BXNnwfrKAvxLw/viewform;

Chestionar pentru profesori: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScaaipEhZ3wpXAycxncHR7rKLdRvfBUMeDXoujN_OUKSKhNcw/viewform;

Cei reveniți deja în țară:

Chestionarul pentru elevii români reveniți din străinătate este accesibil la: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfnWP_M0WGo34Ylk5rLUXh4kx_12kyaaeGjd9BkkRAeSHZixQ/viewform;

Chestionarul pentru părinţii elevilor români reveniti din străinătate este accesibil la: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfqQQpddXgBcb-gkAW0c-n_C900nRYWTlRceoUbX1OfZmyRXg/viewform;

Chestionarul pentru profesorii elevilor români reveniți din străinătate este accesibil la: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfOPF3QdjtKm9qzbHau7w-hRS1ihKtcuDuUSeUZuDOksvFl2g/viewform.